Právny základ

Domáce právne podmienky - Zákony

Opis

Zákon z 27. októbra 1994 o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde

Jednotný text 

 


Oznámenie Predsedu poľského parlamentu zo dňa 18. novembra 2020 vo veci vyhlásenia jednotného textu zákona o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde

 

Určuje pravidlá financovania výstavby spoplatnených diaľníc a štátnych ciest z prostriedkov Národného cestného fondu, pravidlá uzavierania zmlúv o výstavbe a prevádzkovaní a vyberania mýta za jazdu diaľniciami

 

Zákon z 15. apríla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spoplatnených diaľniciach a o Národnom cestnom fonde a niektoré ďalšie zákony

Upravuje otázky súvisiace s mýtom za používanie diaľnice na koncesných úsekoch, elektronickou úhradou mýta prenosom geolokačných údajov do SPOE NDS, zakúpením elektronického diaľničného lístka, určením Vedúceho KAS ako orgánu kontrolujúceho správnosť úhrady mýta za používanie diaľnice, pravidlá kontroly správnosti platenia mýta od užívateľov ľahkých vozidiel, ako aj v režime cestnej kontroly

 

Domáce právne podmienky - Nariadenia

Opis

Nariadenie Ministra infraštruktúry zo dňa 24.júna 2020 vo veci spôsobu stanovenia výskytu ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky alebo výskytu udalosti, ktorá znižuje úroveň tejto bezpečnosti

Určuje spôsob stanovenia výskytu ohrozenia bezpečnosti cestnej premávy aleb výskytu udalosti, ktorá znižuje úroveň tejto bezpečnosti

 

Nariadenie Ministra infraštruktúry z 27. septembra 2003

vo veci podrobných činnosti súvisiacich s povolením uvedenia vozidla do prevádzky a vozorov dokumentov v týchto veciach

Vyhláška Ministra infraštruktúry zo dňa 4. októbra 2019 o vyhlásení jednotného textu nariadenia Ministra infraštruktúry vo veci podrobných činnosti súvisiacich s povolením uvedenia vozidla do prevádzky a vzorov dokumentov v týchto veciach

Vyhláška Ministra infraštruktúry zo dňa 3. decembra 2020, ktorá mení nariadenie vo veci podrobných činnosti súvisiacich s povolením uvedenia vozidla do prevádzky a vzorov dokumentov v týchto veciach

V znení neskorších predpisov právny stav k dňu 3. decembra 2020

Nariadenie Ministra dopravy, stavebníctva a námorného hospodárstva zo dňa 25. apríla 2012 o sadzbách poplatkov za jazdu diaľnicou

Právny stav k dňu 25. apríla 2012
Určuje sadzby za jazdu 1 kilometrom diaľnice v rozdelení na kategórie vozidiel

Nariadenie Rady ministrov zo 16. júla 2002 o spoplatnených diaľniciach

Vyhláška Predsedu vlády zo dňa 20. septembra 2013 vo veci vyhlásenia jednotného textu nariadenia Rady ministrov o spoplatnených diaľniciach

Nariadenie Ministra financií, fondov a regionálnej politiky zo dňa 11. mája 2021 vo veci spôsobu overenia používateľa verejných ciest s cieľom registrácie v registri platcov elektronického mýta

Určuje spôsob overenia používateľa verejných ciest s cieľom registrácie v registri platcov elektronického mýta

Nariadenie Ministra financií, fondov a regionálnej politiky zo dňa 8. júna 2021 vo veci elektronického mýta vyberaného v Elektronickom systéme výberu mýta NDS

Nariadenie upravuje otázky súvisiace  s vyúčtovaním a platbami v Elektronickom systému výberu mýta NDS, čo zaručuje rovné zaobchádzanie s používateľmi