Účet s odloženou lehotou splatnosti

Spôsoby platby

ikona onlinePlatba za ťarchopis prostredníctvom Internetového zákazníckeho účtu (IZÚ)

  • bankový prevod
  • platobná karta
  • flotilová karta
  • mobilná platba - BLIK, Pay-By-Link

ikona sklepPlatba za ťarchopis na Zákazníckom mieste

  • platobná karta
  • flotilová karta
  • hotovosť

ikona zegarLehota na vyúčtovanie elektronického mýta

Elektronické mýto sa platí po prijatí platobného výmeru. Príkaz na úhradu sa vystaví do 7 pracovných dní po skončení fakturačného obdobia (po skončení celého mesiaca) s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia.

portfelVyužívanie siete spoplatnených komunikácií

Elektronické mýto sa vypočíta za jazdy na jednotlivých úsekoch štátnych ciest. Výšku vypočítaných platieb môže používateľ skontrolovať po prihlásení sa k svojmu Internetovému zákazníckemu účtu.