Predplatený účet

Spôsob platby

ikona online

Nabitie účtu prostredníctvom Internetového zákazníckeho účtu (IZÚ)/mobilnej aplikácie e-TOLL:

  • bankový prevod
  • platobná karta
  • mobilná platba - BLIK, Pay-By-Link

ikona sklep

Dobitie účtu na Zákazníckom mieste:

  • platobná karta
  • hotovosť

ikona zegar

Lehota na vyúčtovanie elektronického mýta

Zaúčtované poplatky za jazdu automaticky znižujú stav postriedkov na bilingovom účte používateľa.

portfel

Využívanie siete spoplatnených komunikácií a prostriedky na účte

K zaplateniu elektrického mýta dochádza pred začatím jázd po úsekoch štátnych komunikácií, za ktoré sa vyberá elektronický poplatok. Používateľ by mal mať na bilingovom účte v e-TOLL prostriedky v čiastke, ktorá mu umožňuje vykonanie celej naplánovanej jazdy.

Mýto sa vypočíta za jazdy na jednotlivých úsekoch štátnych ciest. Bude viditeľné pre zákazníka po prihlásení sa do Internetového zákazníckeho účtu (IZÚ).

Ikona zwrot

Vrátenie nevyužitých prostriedkov

Aby obdržať vrátenie prostriedkov z účtu, používateľ predloží písomnú žiadosť s dispozíciou o vykonanie takého vrátenia. Dispozíciu možno podať prostredníctvom Internetového zákazníckeho účtu (IZÚ) alebo na Zákazníckom mieste (ZM). Vedúci NDS vráti prostriedky rovnakým spôsobom ako boli zaplatené, tj. zaplatené kartou - vrátenie sa vykoná na tú istú kartu, ktorou bola vykonaná platba; pri prevode - vrátenie prostridkov sa vykoná na bankový účet, ktorý používateľ predloží v žiadosti.

V prípade nedostatku možnosti vrátiť nevyužité prostriedky uvedeným spôsobom, sa vrátenie prostriedkov vykoná na bankový účet, ktorý používateľ (aleb oprávnená osoba) uviedol v dispozícii.

Ikona uwagaDÔLEŽITÉ

Neuhradzujte ťarchopisy, ktoré sa vystavujú pe bilingové účty v režime predplatenia (prepaid).