Informácie pre dodávateľov flotilových kariet

Vzor zmluvy medzi vedúcim KAS (Národná daňová správa) a dodávateľom flotilových kariet

Odporúčame Vám prečítať si vzor zmluvy spolu s prílohami. Materiál vyšiel v poľskom jazyku.

Záujemcom o priamu integráciu so systémom e-TOLL,odporúčame kontaktovať dodávateľov flotilových kariet e-mailom na: fci@etoll.gov.pl

Materiály na stiahnutie:

Zmluva

Príloha č.1_Rozsah_prác

Príloha č.3_Mesačný_report

Príloha č. 4_ Licenčná zmluva

Príloha č. 5_ Klauzula čl. 14 zmluvy pre zástupcov podnikateľa

Príloha č.6_ Klauzula  čl.14 zmluvy pre klientov podnikateľa

Príloha č. 7_ Vyhlásenie o mlčanlivosti

Príloha č.8_ Vyhlásenie_podnikateľa