Správy

Uzavretie uzla Strzelce Opolskie na diaľnici A4

1 januára 0001

Upozorňujeme, že Generálne riaditeľstvo pre štátne cesty a diaľnice, pobočka v Opolí, začalo renováciou diaľnice A4 od km 274+795 po km 281+686 spolu s uzlom Strzelce Opolskie Uzol Strzelce Opolskie bol počas trvania rekonštrukcie úplne uzavretý. Plánované trvanie stavebných prác od 25.03.2022 do 31.05.2022.

Obchádzka

Z dôvodu uzavretia uzla Strzelce Opolskie bola určená obchádzka:

- pre vodičov prichádzajúcich z Katovíc - výjazd na uzle Kędzierzyn-Koźle, potom DW426 a DK94 v Strzelcach Opolskich,

- pre vodičov prichádzajúcich z Vroclave - výjazd na uzle Kędzierzyn-Koźle, potom DW426 a DK94 v Strzelcach Opolskich,

Prejazd pre služby

Prejazd služieb cez križovatku a cez stavenisko je možný vždy po dohode so stavbyvedúcim. Očakáva sa, že spoje budú môcť cestovať, s výnimkou dní, kedy sa budú klásť vrstvy vozovky.

Viac informácií

Viac informácií o renovácii nájdete v oznamoch na webe GDDKiA oznmach na webových stránkach GDDKiA.