Správy

Prechádzam viaTOLL do e-TOLL

11 júna 2021

Čo by som mal urobiť pred ukončením systému viaTOLL?

Používateľ by mal:

 • zaregistrujte sa v e-TOLL a ukončte registráciu vo viaTOL
 • vyúčtovať prostriedky, ktoré sa nachádzajú na jeho účte, priom je možné vyúčtovať prostriedky v priebehu 12 mesiacov od ukončenia systému viaTOLL, tj. do 30 septembra 2022 Po tejto lehote budú prostriedky nachádzajúce sa na účte používateľa viaTOLL poskytnuté do Národného cestného fondu

Ako zrušiť registráciu v systéme viaTOLL a získať späť prostriedky zo systému viaTOLL v prechodnom období?

Používateľ neregistrovaný v systéme e-TOLL

Používateľ, ktorý nemá účet v e-TOLL sa môže vyregistrovať z viaTOLL:

 • priamo v Zákazníckom mieste viaTOLL, vyplnením vhodného formulára
 • odoslaním vyššie uvedeného podpísaného formulára na adresu info@viatoll.pl
 • odoslaním vyššie uvedeného podpísaného formulára na adresu Poštová schránka 528, Poznań 9, 60-967 Poznań

Používateľ registrovaný v systéme e-TOLL

Používateľ, ktorý má účet v e-TOLL sa môže vyregistrovať z viaTOLL:

 • priamo v Zákazníckom mieste viaTOLL, vyplnením vhodného formulára
 • priamo v Zákazníckom miest e-TOLL predložením dispozície vrátenia prostriedkov, priložením podpísaného formulára (odkaz)
 • odoslaním podpísaného formulára na adresu info@viatoll.pl alebo kontakt@etoll.gov.pl
 • odoslaním podpísaného formulára na adresu Poštová schránka 528, Poznań 9, 60-967 Poznań
 • predložením dispozácie v Internetovom zákazníckom účte po predchádzajúcom zverejnení

Ako ukončiť registráciu v systéme viaTOLL a získať prostriedky po jeho zrušení?

Používateľ by mal:

 • zaregistrujte sa v e-TOLL a ukončte registráciu vo viaTOL
 • vyúčtovať prostriedky, ktoré sa nachádzajú na jeho účte, priom je možné tak vyúčtovať tieto prostriedky v priebehu 12 mesiacov od ukončenia systému viaTOLL, tj. do 30 septembra 2022 Po tejto lehote budú prostriedky nachádzajúce sa na účte používateľa viaTOLL poskytnuté do Národného cestného fondu

Používateľ neregistrovaný v systéme e-TOLL

Používateľ, ktorý nemá účet v e-TOLL sa môže vyregistrovať z viaTOLL:

Používateľ registrovaný v systéme e-TOLL

Používateľ, ktorý má účet v e-TOLL sa môže vyregistrovať z viaTOLL:

 • priamo v Zákazníckom miest e-TOLL predložením dispozície vrátenia prostriedkov, priložením podpísaného formulára
 • predložením dispozácie v Internetovom zákazníckom účte po predchádzajúcom zverejnení
 • odoslaním podpísaného formulára na adresu info@viatoll.plalebo kontakt@etoll.gov.pl

Aký mám čas, aby sa uchádzať o vrátenie zostatku zo systému viaTOLL?

Používateľ má 12 mesiacov od okamihu zrušenia systému viaTOLL na predloženie žiadosti o vrátenie zostatku zo systému viaTOLL, tj. konečná lehota na predloženie žiadosti je 30. septembra 2022.