Správy

Pravidlá jazdy miestami výberu mýta na A2 a A4

7 júla 2021

 • Na miestach výberu mýta diaľníc Konin-Stryków (A2) a Wrocław-Sośnica (A4) boli určené prejazdné pruhy dedikované pre používateľov systémov e-TOLL a viaTOLL a personalizovaných palubných jednotiek viaAUTO.
 • Vodiči ľahkých vozdidiel, ktorí ešte nevyužívajú systém e-TOLL by mali ísť smerom k jazdným pruhom na ľavej strane mýtnice.
 • V situácii, že sa vodič omylom dostane diaľnicu pruhom pre e-TOLL a via-TOLL by mal pri výstupe z diaľnice zaplatiť u inkasanta za jadu (mauálne).

Jazdné pruhy dedikované pre používateľov e-TOLL a viaTOLL sú určené informačnými tabuľami s logotypom nového systému e-TOLL umiestneným nad cestou (pred príjazdom do Mýtnice) a nad bránami. Sú to krajné, pravé vstupné a výstupné pruhy diaľnice, na ktorých sa závory otvárajú automaticky.

Kto sa môže pohybova po pruhoch e-TOLL

Pruhmi sa môžu pohybovať používatelia systému e-TOLL, systému viaTOL alebo osoby, ktoré majú personalizovanú jednotku viaAUTO a viaBOX. Vodiči ľahkých vozidiel (so súhrnnou maximálnou prijateľnou hmotnoťou 3,5 tony) môžu platiť za jazdy v novom systéme po zaregistrovaní sa (pozri ako to urobiť) a stiahnutí mobilnej aplikácie e-TOLL PL. Aplikácia je bezplatne na stiahnutie v Google Play alebo App Store.

Pozrite sa ako začať spoplatnenú jazdu v aplikácii e-TOLL PL.

Dedikované krajné pruhy nie sú určené pre vodičov, ktorí využívajú anonymné palubné jednotky viaAUTO, ktoré nie sú priradené k vozidlám, v ktorých sú nainštalované. V prípade pochybnosti ohľadom toho, akú jednotku viaAUTO máte, kontaktujte prosím Telefonické zákaznícke centrum systému viaTOLL.

Čo zrobiť ak sa dostanem na nesprávny jazdný pruh

Vodiči, ktoré nepoužívajú systémy e-TOLL, viaTOLL alebo personalizované palubné jednotky viaAUTO by mali pri vstupe a výstupe z diaľnice ísť k bránam na ľavej strane Mýtnice.

Pokiaľ sa vodič omylom dostane na diaľnicu pruhom určeným pre používateľov systémov e-TOLL a viaTOLL, mal by pokračovať v jazde (bez otáčania a zastavovania vozida), a pri výstupe íst do pokladnice pre používateľov manuálneho systému výberu mýta (vyznačených značkou inkasanta) a zaplatiť za jazdu. V takejto situáci bude vybraný poplatok za najdlhší spoplatnený úsek určitej diaľnice. Zaplatenie za jazdu manuálnym spôsobom umožní vyhnúť sa uloženia používateľovi povinnosti uhradiť dodatočný poplatok.

Organizácia miest výberu mýta na úseku A4 Wrocław - Sośnica.

 • Na Mýtnici Żernica i na Mýtnici Karwiany fungujú dva krajné pravé výstupné pruhy dedikované pre elektronické mýto e-TOLL a viaTOLL, na których sa nevykonáva manuálna obsluha.
 • Vo všetkých miestach výberu mýta na A4 je jeden vstupný pruh dedikovaný pre používateľov systému e-TOLL.
 • Na Mýtniciach bola zavedená zmena funkcie pravého krajného výstupného pruhu dedikovaného pre e-TOLL prostredníctvom zaistenia na ňom obsluhy 3 systému výberu mýta (manuálneho, viaTOLL, -TOLL). V situácii, v ktorej používateľ na takomto pruhu oznámi inkasantovi, že uhradil mýto v rámci e-TOLL (SEVM NDS) bude mohol pokračovať v jazde.
 • Na mýtnych staniciach je ľavý výstupný pru určený len pre manuálnu obsluhu a pre používateľov viaTOLL. Tento pruh nie je určený pre používateľov e-TOLL.
 • Na všetkých vstupných pruhoch dedikovaných pre používateľov systému e-TOLL existuje možnosť vziať si lístok z podávača. Toto bude mať za následok to, že aj keď sa vodič dostane omylom na vstupný pruh určený pre e-TOLL bez nainštalovanej mobilnej aplikácie e-TOLL PL, vezme si diaľničný lístok. Bude mohol vystupiť z diaľnice bránou určenou pre manuálnu platbu a zaplatiť v tejto forme.

Organizácia miest výberu mýta na úseku A2 Konin – Stryków:

 • V období s intenzívnejšou dopravou počas prázdnin, od piatka, 15.00 hod. do nedele 24.00 hod., bude zavedená len na Mýtniciach možnosť vyberať na pruhoch dedikovaných pre používateľov -TOLL vstupné lístky, pre vodičov, ktorí ešte neplatia za jazdy v novom systéme.
 • Po prevzatí diaľničného lístku bude mohol vdodič vystupiť z diaľnice bránou určenou pre manuálnu platbu a zaplatiť v tejto forme.
 • Tieto opatrenia sa budú implementovať v závislosti na intenzite dopravy.