Správy

POZOR! Pred zakúpením geolokačného zariadenia sa uistite, že je schválené pre systém e-TOLL

17 júna 2022

V súvislosti s novými informáciami o predaji mobilných zariadení využívajúcich technológiu satelitného určovania polohy a prenosu dát (OBU/ZSL), ktoré nezískali pozitívny výsledok v testoch systému e-TOLL, Šéf KAS pripomína, že na prenos geolokačných údajov do systému e-TOLL slúžia len certifikované zariadenia, ktoré získali pozitívne hodnotenie v testoch pre systém e-TOLL.

Zoznam zariadení OBU a ZSL schválených na používanie šéfom KAS je dostupný na týchto adresách:

https://www.etoll.gov.pl/sk/tazke/system-e-toll/zariadenia/obu/

https://www.etoll.gov.pl/sk/tazke/system-e-toll/zariadenia/els/

Zariadenia je navyše možné zakúpiť v distribučnej sieti Ministerstva financií na zákazníckych miestach. Zoznam distribučných miest je dostupný na: https://www.etoll.gov.pl/sk/tazke/obsluha-zakaznika/zakaznicke-miesta-mok/distribucne-miesta/

Adresy hraničných zákazníckych miest, kde si môžete zakúpiť správne zariadenia, sú k dispozícii na odkaze: https://www.etoll.gov.pl/sk/tazke/obsluha-zakaznika/zakaznicke-miesta-mok/hranicne-zakaznicke-miesta/

NEZABUDNITE! Prenos geolokačných údajov do systému e-TOLL umožňujú iba zariadenia schválené šéfom KAS!