Správy

MOBILNÉ APLIKÁCIE PRE e-TOLL a SENT

23 júna 2021

V súvislosti s implementáciou systému e-TOLL bude sprístupnená mobilná aplikáca e-TOLL PL, ktorá slúži k úhrade mýta. Aplikácia je integrovaná so systémom SENT, vďaka čomu jej prostredníctvom bude možné súčasne poskytovanie geolokalizačných dát pre potreby výberu mýta a prepravy tovarov, na ktoré sa vzťahuje systém SENT. Aplikácia bude dostupná v obchodoch Google Play a Apple Store.

Vzhľadom k vyššie uvedenému mobilné aplikácie „Aplikácia Vodiča SENT GEO“ a „Aplikácia Vodiča SENT GEO (Test)“ budú dostupné v obchodoch Google Play a Apple Store k 30. septembru 2021. Od 1. októbra 2021 bude aplikácia e-TOLL PL jedinou mobilnou aplikáciou dostupnou v internetových obchodoch, určenou pre systémy-TOLL a SENT.

Mobilné aplikáce „Aplikácia Vodiča SENT GEO“ a „Aplikácia Vodiča SENT GEO (Test)“ stiahnuté a nainštalovaná pred 30. septembra 2021 budú môcť byť využívané výhradne pre potreby sytému SENT k 31. októbru 2021. Od 1. novembra 2021 bude aplikácia e-TOLL PL jedinou aplikáciou využívanou pre poskytovanie geolokalizačných dát do systému e-TOLL a SENT.