Správy

JEDNOTKA ELS PRE e-TOLL a SENT- aktualizácia

30 septembra 2021

Upozorňujeme, že lehota na využívanie existujúcich služieb a zariadení ZSL bola predĺžená do 31. októbra 2021.

V súvislosti so spustením systému e-TOLL boli na portáli PUESC (https://www.puesc.gov.pl/) sprístupnené nové služby ZSL pre systém e-TOLL a systém SENT. Subjekty poskytujúce dopravcom služby monitorovania tranzitu teda môžu:

 • registrovať služby ELS – „nové služby ELS”,
 • registrovať zariadenia ESL v prospech používateľov (prepravcov) – „nové jednotky ELS”.

 

Informácie pre používateľov a dodávateľov ELS, ktorí využívajú službu e-TOLL

Pokiaľ vykonávate prepravy po spoplatnených komunikáciach a neprepravujete tovary, na ktoré sa vzťahuje systém SENT, nové služby a jednotky ELS zaregistrujete k dňu, v ktorom začnete využívať systém e-TOLL.

 

Informácia pre používateľov a dodávateľov ELS, ktorí využívajú len služby SENT

Pokiaľ vykonávate prepravy mimo spoplatnené komunikácie, ale prepravujete tovary, na ktoré sa vzťahuje systém SENT, zaregistrujte nové služby a zariadenia ELS k 30. septembru 2021.

DÔLEŽITÉ:

 • k 30. septembru 2021 môžete využívať doterajšie čísla jednotiek ELS,
 • k 30. septembru 2021 môžete spravovať a pridávať ďalšie jednotky využívajúc doterajšie služby ELS - od 1. októbra 2021 nebude pridávanie ďalších jednotiek možné v rámci doterajších služieb ELSa doterajšie čísla jednotiek ELS budú vyregistrované,
 • registrácia nových služieb a jednotiek ELS k 30. septembru 2021 nedeaktivuje automaticky doterajšie čísla jednotiek ELS, čo znamená, že bude mať jedna jednotka dva čísla (doterajšie číslo a nové číslo) a používateľ bude môcť používať jedno alebo druhé číslo.

 

Informácie pre používateľov a dodávateľov ELS, ktorí využívajú služy SENT a e-TOLL

Pokiaľ vykonávate prepravy po spoplatnených komunikáciach a súčasne prepravujete tovary, na ktoré sa vzťahuje systém SENT, nové služby a jednotky ELS zaregistrute k dňu, v ktorom začnete využívať systém e-TOLL.

DÔLEŽITÉ:

 • pokiaľ zaregistrujete nové služby a jednotky ELS zaregistrujete pred dňom, v ktorom začnete využívať systém e-TOLL:
  • pre potreby systému e-TOLL - nevyužívate nové čísla jednotiek ELS,
  • pre potreby systému SENT - môžete využívať nové čísla jednotiek ELS alebo využívať doterajšie čísla jednotiek ELS,
 • odo dňa, v ktorom začnete využívať systém e-TOLL:
  • pre potreby e-TOLL - musíte využívať nové čísla jednotiek ELS,
  • pre potreby SENT - musíte využívať nové čísla jednotiek ELS,

Toto znamená, že:

 • pokiaľ sa pohybujete spoplatnenou komunikáciu a súčasne prepravujete tovary, na ktoré sa vzťahuje SENT, môžete využívať len nové čísla jednotiek ELS,
 • pre potreby systému e-TOLL nemôžete využívať čísla jednotiek ELS doteraz registrovaných pre potreby systému SENT.