Správy

Ďalšie zmeny v systéme e-TOLL

23 septembra 2021

  • Každý užívateľ systému e-TOLL má možnosť pokračovať v jazde v prípade poruchy zariadenia GPS.
  • Radi by sme vám pripomenuli, že systém viaTOLL funguje len do 30. septembra 2021.
  • Od 1. októbra tohto roku bude e-TOLL jediným systémom elektronického výberu mýta.

Ak už jazdíte po spoplatnenej ceste so systémom e-TOLL a vaše zariadenie je nefunkčné, môžete zaplatiť mýto bez prenosu údajov do systému a pokračovať bez funkčného zariadenia GPS po nahláseniu trasy prejazdu.

V Internetovom Zákazníckom Účte použite funkciu "Dokončiť jazdu" a zadajte miesto, kde zariadenie prestalo fungovať, a cieľ cesty. Keď tak urobíte, môžete pokračovať v jazde.

Náklady na cestu je potrebné uhradiť vopred. Ak máte predplatený účet, musíte mať dostatočný kredit na zaplatenie mýta. Ak nemáte žiaden kreditný zostatok, doplňte si ho pred zaslaním deklarácie.

Vo výnimočných situáciách, napríklad keď vozidlo:

  • sa zúčastňuje záchranných operácií;
  • sa používa na prepravu živých zvierat, mlieka, liekov, nebezpečného tovaru, betónu a komunálneho odpadu;
  • pre autobusy prepravujúce cestujúcich;
  • deklarácia jazdy môžete nahlásiť do 3 dní po jej skončení.

Oznámenie Ministra Financií, Fondov a Regionálnej Politiky z 22. septembra 2021 o termíne implementácie technických riešení umožňujúcich prenos informácií o trase s evidenčným číslom vozidla (M.P. z roku 2021, bod 876)

viaTOLL len do konca septembra

Radi by sme vám pripomenuli, že systém viaTOLL je v prevádzke do 30. septembra. Od 1. októbra bude jediným systémom elektronického výberu mýta e-TOLL.  Viac informácií o zmenách pre vodičov od 1. októbra 2021.