Správy

Aktualizácia minimálnej verzie operačného systému Android a iOS pre aplikácie e-TOLL PL a e-TOLL PL TICKET

22 novembra 2022

  1. januára 2023 ukončíme technickú podporu pre aplikácie e-TOLL PL a e-TOLL PL TICKET nainštalované na zariadeniach s operačným systémom Android nižšou než verzia 8.0. a iOS nižšou verziou než 14.

Čo táto zmena znamená pre používateľov aplikácie?

Aktualizácia verzie operačného systému pre aplikácie e-TOLL PL a e-TOLL PL TICKET znamená, že od 1. februára 2023 nebude používanie týchto aplikácií nainštalovaných na zariadeniach s operačným systémom Android pri verzii nižšej než 8.0 a pri verzii nižšej než 14 pre iOS možné.

Prečo aktualizujeme minimálne technické požiadavky?

Pravidelné aktualizácie minimálnej verzie operačného systému, pre ktorý sú aplikácie dostupné, sú z bezpečnostných a výkonnostných dôvodov na trhu štandardom. Verzie Androidu nižšie ako 8.0 a iOS verzie nižšie ako 14 bránia zavádzaniu vylepšení, ktoré sú kľúčové pre užívateľský komfort, plynulý chod aplikácie a zvýšenie úrovne bezpečnosti dát.

Čo má teraz urobiť používateľ aplikácie s verziou Androidu nižšou než 8.0. a pre iOS nižšou než 14?

Používateľ by si mal stiahnuť a nainštalovať aktualizáciu softvéru (operačného systému), a ak to nie je možné, použiť iné zariadenie.

Viac o aplikácii: