Schéma organizácie dopravy na A2 a A4

V súvislosti so zmenou systému výberu mýta, od 1. decembra na mýtnych stanicach (PPO) na diaľniciach A2 Konin-Stryków a A4 Wrocław-Sośnica bude v platnosti nová organizácia dopravy:

  • Na PPO Styków a PPO Żdżary budú vodiči používať tri krajné, práve vjazdové a výjazdové pruhy. Stredné jazdné pruhy na týchto PPO budú z premávky vylúčené.
  • Na PPO Żernica a PPO Karwiany budú vodiči využívať štyri krajné, pravé vjazdové a výjazdové pruhy. Stredné jazdné pruhy na týchto PPO budú z premávky vylúčené.

Na všetkých týchto diaľničných úsekoch už nebude možné vyzdvihnúť si kartónový lístok v pokladniach ani zaplatiť za lístok v kiosku u inkasanta.

Mýtne stanice budú riadne označené a budú mať rýchlosť obmedzenú na 50 km/h.