Kontrola

Porušenie, ktoré podlieha trestu pokuty spolu s článkom príslušného zákona

Výška trestu pokuty spolu s článkom príslušného zákona

Čl. 37a a ods. 28 bod 1 zákona o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde.

 

Jazda diaľnicou alebo jej úsekom, zaktorú Vedúci NDS vyberá poplatok za jazdu diaľnicou od vodiča v prípade, že:

  • nie je platný diaľničný lístok,
  • nie je správne zariadenie alebo systém na zabezpečenie poskytovania geolokalizačných dát do Systému na výber elektronického mýta NDS

Čl. 37 gi zákona o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde

 

 

500 PLN

Čl. 37 gj ods. 1 zákona o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde

 

Jazda diaľnicou alebo jej úsekom, zaktorú Vedúci NDS vyberá poplatok za jazdu diaľnicou od vodiča vozidla, ktorého tabuľky sú zakryté alebo zdobené alebo ktorý má v prednej časti vozidla značky, nápisyalebo predmety, ktoré obmedzujú čitateľnosť  týchto tabuliek aleb ktorého evidenčná značka je umiestnená na vozidle v ostatných miestach ako konštrukčne určené na tento cieľ

Čl. 37 gj ods. 1 zákona o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde

 

 

500 PLN

Čl. 11 zákona o zmene zákona o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde a niektorých iných zákonov

 

Využívanie v miestach výberu mýta jazdných pruhov dedikovaných pre používateľov systému e-TOLL bez správneho zariadenia alebo systému na zabezpečenie poskytovanie geolokalizačných dát do Systému na výber elektronického mýta NDS (odo dňa začatia prevádzky systému e-TOLL k dňu 30. novembra 2021) alebo k dňu úhrady mýta za jazdu diaľnicou v systéme viaTOLL s využitím  palubnej jednotky, ktorá neumožňuje identifikáciu vozidla a používateľa, tj. s vylúčením anonymných jednotiek viaAUTO a zariadení viaAUTO nainštalovaných vo vozidloch iných ako tie, ku ktorým sú priradené v systéme viaTOLL (odo dňa spustenia systému e-TOLL do dňa ukončenia systému viaTOLL).

 

Čl. 12 zákona o zmene zákona o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde a niektorých iných zákonov

 

 

500 PLN