Aké vozidlá podliehajú výberu mýta

Vodiči motorových vozidiel a jazdných súprav s maximálnoou prípustnou hmotnosťu, ktorá presahuje 3,5 tony (ďalej len: ľahké vozidlá), sú povinní platiť mýto za jazdu diaľnicou na štátnych úsekoch spoplatnených diaľníc A2 Konin – Stryków a A4 Wrocław – Sośnica, v súlade so Zákonom zo dňa 27. októbra 1994 o spoplatnených diaľniciach a o Národnom cestnom fonde.

Vodiči ľahkých vozidel môžu dobrovoľne zaplatiť mýto za jazdu úsekom diaľnice A4 Wrocław – Sośnica a diaľnice A2 Konin-Stryków, v správe GDDKiA, v manuálnom režime, v určených na tento účel miestach výberu mýta alebo elektronickým spôsobom - v systéme e-TOLL.

Úhrada mýta za jazdu diaľnicou v systéme e-TOLL neznamená upustenie od možnosti uhradiť mýto za jazdu diaľnici v manuálnom režime.

K dňu 30. novembra 2021 je úhrada mýta za jazdu diaľnicou v sytéme e-TOLL dobrovoľná pre vodičov vozidiel:

Vozidlá s maximálnou prípustnou hmotnosťou ≤ 3,5 t

motocykle

  • Dvojkolesové motorové vozidlá (motocykle, skútre)
  • Tricykle

Osobné vozidlá

 

Osobné vozidlá s prívesom

 

  • Osobné vozidlá
  • Osobné vozidlá s prívesom (súprava ≤ 3,5 t)

 

Úžitkové vozidlá

  • Úžitkové vozidlá
  • Úžitkové vozidlá s prívesom (súprava ≤ 3,5 t)

 

Mikrobus

  • Mikrobus s celkovým počtom do 9 miest na sedenie  (vrátane vodiča)
  • Mikrobus s celkovým počtom do 9 miest na sedenie (vrátane vodiča) v kombinácii s prívesom s celkovou prípustnou hmotnosťou vozidla a prívesu ≤ 3,5 t

Využívanie systému e-TOLL je povinný pre všetky vozidlá aj jazdné súpravy vozidiel s maximálnou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony (ďalej: ťažké vozidlá), ako aj autobusov bez ohľadu na ich maximálnu prípustnú hmotnosť, ktoré sa pohybujú po spoplatnených komunikáciách. Za jazdu ťažkých vozidiel po cestných komunikáciách, na ktoré sa vzťahuje systém e-TOLL, predpisy Zákona z 21. marca 1985 o verejných komunikáciách ukladajú povinnosť uhradiť elektronické mýto. Elektronické mýto nemožno zaplatiť v systéme manuálneho výberu mýta.