Obchodné podmienky aplikácie e-TOLL PL

EN - Go to English version

Vážený Používateľ! Ďakujeme za stiahnutie aplikácie e-TOLL PL. Prosíme, aby ste sa pred začatím využívania aplikácie oboznámili s týmito podmienkami. Vysvetľujú spôsob a pravidlá jej fungovania, ako aj obsahujú dôležité informácie týkajúce sa Vašich osobných údajov a bezpečnosti.

Aplikácia e-TOLL PL umožňuje vedúcemu ŠFS spracovávať vaše údaje vrátane geolokalizačných údajov na účely plnenia povinností stanovených v zákone. Údaje sa ukladajú v šifrovanej podobe do vášho mobilného zariadenia.

Aplikácia umožňuje úhradu elektronického mýta a poplatkov za jazdu v súlade s požiadavkami určenými v zákone o verejných komunikáciách, zákone o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde. Aplikácia umožňuje aj monitorovanie dopravy v rámci systému SENT. Aplikácia je alternatívnym nástrojom k iným formám plnenia vyššie uvedených zákonných povinností. V súvislosti so spustením funkcie prenosu údajov v aplikácii, vrátane geolokalizačných údajov, spracúva Vedúci ŠFS údaje Používateľov aplikácie na účely umožnenia plnenia povinnosti úhrady elektronického mýta, cestného poplatku a monitorovania dopravy v systéme SENT. Údaje sa odosielajú zo zariadenia Používateľa, ktorý uskutočňuje jazdu, pričom je potrebné, aby Používateľ vybral príslušnú funkciu aplikácie. Na používanie aplikácie na úhradu elektronického mýta alebo cestného poplatku je potrebné akceptovať tieto pravidlá a zaregistrovať vozidlo a obchodné číslo aplikácie na Internetovom zákazníckom účte (IZÚ) v systéme SEVM ŠFS (mojekonto.etoll.gov.pl). Aplikácia je bezplatná. Aplikácia a s ňou súvisiace služby sú dodávané Vedúcim Štátnej finančnej správy.

Podmienky používania a ochrany osobných údajov aplikácie e-TOLL PL