O aplikácii e-TOLL PL TICKET

Obraz przedstawia ikonę aplikacji e-TOLL PL BILET

Aplikáciu e-TOLL PL TICKET je možno stiahnuť zdarma v obchodoch Google Play a v AppStore. Aplikácia je obsluhovaná sytémom Android vo verzii minimálne 6.0 (odporúčaná najnovšia dostupná na trhu) a iOS vo verzii minimálne 14.

Pozor: 31. januára 2023 ukončíme technickú podporu pre aplikácie e-TOLL PL a e-TOLL PL TICKET nainštalované na zariadeniach s operačným systémom Android nižšou než verzia 8.0. a iOS nižšou verziou než 14.

Mobilná aplikácia s názvom „e-TOLL PL TICKET“ bude bezplatným nástrojom, ktorý predstavuje jednu z metód nakupovania e-ticket. Určená pre inštaláciu na mobilnom zariadení používateľa, a používanie aplikácie sa vykonáva podľa podmienok určených v Pravidlách a politike ochrany súkromia aplikácie. Aplikáciu môžu využívať vodiči motocyklov, motorových vozidiel a jazdných súprav s celkovou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony, ktoré sa pohybujú po spoplatnených úsekoch diaľnic A2 (Konin-Stryków) a A4 (Wrocław- Sośnica) v správe Generálneho riaditeľstva pre štátne cesty a diaľnice. 

Platba za mýto* v aplikácii e-TOLL PL TICKET možná po odsúhlasení Podmienok a politiky ochrany súkromia.

Aplikácia umožňuje:

 • nákup e-ticketu, vrátane za jazdu štátnymi úsekmi spoplatnených diaľníc A2 (Konin-Stryków) a A4 (Wrocław-Sośnica)
 • generovanie potvrdenia o nákupe diaľničnej e-známky je dostupné vo forme súboru PDF.
 • náhľad do histórie všetkých nakúpených e-ticketov
 • vrátenie nevyužitého e-ticketu

Minimálne požiadavky mobilného zariadenia

Pre správnu prevádzkuaAplikácie, mobilné zariadenie, na ktorom je nainštalovaná musímať aspoň 200 MB voľnej pamäte a musí umožňovať nadviazania spojenia o sieťou Internet.

Pamätajte o nutnosti aktulizovať aplikáciu a softvér mobilného zariadenia.

Používateľ by mal nainštalovať aktualizácie zverejňované v obchodoch Google Play a App Store aaktualizovať verzie operačného systému v súlade s odporúčaniami výrobcu mobilného ariadenia. Neaktualizovanie operačného systému alebo Aplikácie môže viesť k zníženiu úrovne bezpečnosti využívana aplikácie.

Nainštalujte aplikáciu a kúpte e-ticket od 1. decembra 2021

Aby to urobiť:

 1. vyhľadajte a stiahnite aplikáciu e-TOLL PL TICKET pre mobilné zariadenie, ktoré využívate
 2. otvorte aplikáciu a potom zvoľte a uložte jazyk, ktorý budete používať pre obsluhu aplikácie
 3. odsúhlaste Pravidlá aplikácie a politiku ochrany súkromia.
 4. kúpte e-ticket:
 • zvoľte diaľnicu, po ktorej sa plánujete pohybovať (A2 Konin-Stryków alebo A4 Wrocław – Sośnica)
 • zadajte údaje vozidla, ktorým sa budete pohybovať (kategóriu vozidla: osobné auto alebo motocykel, evidenčné číslo a krajina registrácie);
 • vyplňte detaily trasy (vjazd - začiatočný bod a výjazd - konečný bod, dátum a čas plánovanej cesty).
 • zaplaťte za jazdu (zvoľte platobnú metódu a vykonajte jej autorizáciu)

Bezplatná aplikácia e-TOLL PL TICKET sú výhody pre používateľov:  

 • rýchle a pohodlné platby za jazdu spoplatnenými úsekmi diaľnic A2 a A4 bez nutnosti registrovať sa a odosielať geolokačné údaje v systéme e-TOLL
 • minimálne množstvo údajov nevyhnutných pre nákup diaľničnej e-známky
 • náhľad do histórie všetkých nakúpených e-ticketov na jednom mieste
 • prístup k rýchlym platbám
 • možnosť vrátiť e-ticket pred začatím cesty

Pozrite si video o tom, ako si kúpiť elektronickú diaľničnú známku v aplikácii e-TOLL PL BILET:

 

*Poplatok za jazdu - vyberá sa na základe zákona zo dňa 27. októbra 1994 o spoplatnených diaľniciach a Národnom cestnom fonde (tj. Z.z. z 2021, pol. 1376. v znení neskorších predpisov – ďalej zsd).