Stawki

Stawka opłaty elektronicznej zależy od dopuszczalnej masy pojazdu lub łącznej dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów (np. pojazd z przyczepą) oraz klasy emisji spalin.

Możesz skorzystać również z Klasyfikatora Pojazdów, który pozwala na wyliczenie stawki opłaty elektronicznej za pomocą prostego konfiguratora parametrów pojazdu, które mają wpływ na wysokość opłaty.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r., od 1 stycznia 2023 r. zmianie ulegają stawki opłaty za przejazd po drogach płatnych dla pojazdów ciężkich, tj. tzw. opłaty elektronicznej. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem w tej sprawie dostępnym w Aktualnościach.

Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy A i S lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.

Kategoria pojazdu

zgodnie z Klasą pojazdów w EURO

max. EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

0,48

0,42

0,34

0,24

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej

12 t

0,64

0,55

0,45

0,33

Autobusy pow. 9 miejsc niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej

0,48

0,42

0,34

0,24

Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy GP i G lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.

Kategoria pojazdu

Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł) zgodnie z Klasą pojazdów w EURO

max. EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej

powyżej 3,5 ti poniżej 12 t

0,39

0,34

0,27

0,20

Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej

co najmniej 12 t

0,50

0,45

0,36

0,25

Autobusy powyżej 9 miejsc niezależnie od dopuszczalnej

masy całkowitej

0,39

0,34

0,27

0,20