Konto z odroczoną płatnością

Metody płatności

Dla kont z odroczoną płatnością za dokonane przejazdy w danym miesiącu wystawiane są Noty obciążeniowe. Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia noty. Opłatę w określonym na nocie terminie należy uiścić na numer rachunku bankowego wskazany w dokumencie.

Opłacenie noty przez Internetowe Konto Klienta (IKK):

  • przelew bankowy
  • karta płatnicza
  • karta flotowa
  • płatność mobilna – BLIK, Pay-By-Link

Opłacenie noty w Miejscu Obsługi Klienta:

  • karta płatnicza
  • karta flotowa
  • gotówka

Termin rozliczenia opłaty elektronicznej

Opłatę elektroniczną za przejazd uiszcza się po otrzymaniu noty obciążeniowej. Nota obciążeniowa wystawiana jest do 7 dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego (po zakończeniu pełnego miesiąca) z terminem płatności 14 dni od daty jej wystawienia.

Korzystanie z sieci dróg płatnych

Opłaty elektroniczne naliczane są dla przejazdów na poszczególnych odcinkach dróg płatnych. Wysokość naliczonych opłat użytkownik może sprawdzić po zalogowaniu się do swojego Internetowego Konta Klienta.

Ważne

Zmienia się system alokowania płatności. Wpłata od użytkownika w pierwszej kolejności zostanie rozliczona na poczet najwcześniej powstałej zaległości. Podczas rejestracji w Rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną użytkownik otrzyma numer rachunku bankowego powiązanego z kontem rozliczeniowym, który będzie również wskazany na dokumencie noty. Rachunek ten służy do wnoszenia opłaty elektronicznej (przelew bankowy) dla kont z odroczoną płatnością.