Konto przedpłacone

Metody płatności

Doładowanie konta przez Internetowe Konto Klienta (IKK)/aplikację mobilną e-TOLL PL:

  • przelew bankowy
  • karta płatnicza
  • karta flotowa
  • płatność mobilna – BLIK, Pay-By-Link

Doładowanie konta w Miejscu Obsługi Klienta:

  • karta płatnicza
  • karta flotowa
  • gotówka

Karty płatnicze i płatności mobilne

 

Doładowanie konta w Miejscu Obsługi Klienta

Doładowanie konta przez IKK

KREDYTOWE

Karta kredytowa VISA

Karta kredytowa MasterCard

DEBETOWE

Karta debetowa VISA

Karta debetowa MasterCard

PŁATNOŚĆ

MOBILNA

Płatność mobilna Blik

 

SZYBKI PRZELEW PAY-BY-LINK

 

 

Termin rozliczenia opłaty elektronicznej

Opłaty naliczane za przejazd automatycznie pomniejszają stan środków na koncie rozliczeniowym użytkownika.

Korzystanie z sieci dróg płatnych a środki na koncie

Wniesienie opłaty elektronicznej następuje przed rozpoczęciem przejazdów po odcinkach dróg krajowych, za które jest pobierana opłata elektroniczna. Użytkownik powinien mieć na koncie rozliczeniowym w e-TOLL środki w kwocie pozwalającej mu na odbycie planowanego przejazdu w całości.

Opłaty naliczane są za przejazdy na poszczególnych odcinkach dróg płatnych. Będą one widoczne dla użytkownika po zalogowaniu się do Internetowego Konta Klienta (IKK).

Uiszczenie opłaty w terminie do 3 dni od zakończenia przejazdu

W przypadku nieuiszczenia opłaty za przejazd z powodu braku wystarczających środków na koncie rozliczeniowym, zostanie ona pobrana z konta użytkownika maksymalnie w ciągu 3 dni od zakończenia przejazdu, jeżeli:

  • uzupełnisz środki na koncie do wysokości, która co najmniej pozwoli na uiszczenie zaległej opłaty
  • dane geolokalizacyjne dotyczące tego przejazdu zostały przekazane z urządzenia mobilnego, urządzenia pokładowego lub zewnętrznego systemu lokalizacyjnego do systemu e-TOLL.

Jeżeli do systemu e-TOLL nie zostaną przekazane dane z urządzenia mobilnego, urządzenia pokładowego lub zewnętrznego systemu lokalizacyjnego, nie będzie można zapłacić zaległej opłaty elektronicznej.

Opłata nie zostanie pobrana w przypadku, kiedy naruszenie zostanie ujawnione
w wyniku kontroli w czasie przejazdu drogą płatną. W takim wypadku, w drodze decyzji administracyjnej, na podmiot odpowiedzialny za popełnienie naruszenia zostanie nałożona kara pieniężna za nieuiszczenie opłaty elektronicznej (zgodnie ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

Po upływie 3 dni od zakończenia przejazdu, za który nie została wniesiona należna opłata elektroniczna, zapłata nie będzie już możliwa. Karę pieniężną za naruszenie obowiązku zapłacenia opłaty elektronicznej nakłada Główny Inspektor Transportu Drogowego w drodze decyzji administracyjnej.

Wysokość kar administracyjnych za poszczególne naruszenia obowiązków określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. są przedstawione w sekcji - Kontrola.

Zwrot niewykorzystanych środków

Aby otrzymać zwrot środków z konta, użytkownik składa pisemny wniosek z dyspozycją o taki zwrot. Dyspozycję można złożyć za pośrednictwem Internetowego Konta Klienta (IKK) lub w Miejscu Obsługi Klienta (MOK). Szef KAS zwraca środki w taki sam sposób, w jaki zostały wniesione, tj. wpłacone kartą - zwrot następuje na tę samą kartę, którą była dokonywana płatność, przy wpłacie przelewem - zwrot środków następuje na wskazany we wniosku przez użytkownika rachunek bankowy.

W przypadku braku możliwości zwrotu niewykorzystanych środków we wskazany sposób, zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy wskazany w dyspozycji przez użytkownika (bądź osobę upoważnioną).

WAŻNE
Nie opłacaj not obciążeniowych, które są wystawiane dla kont rozliczeniowych w trybie przedpłaty (prepaid).