Transporto priemonės kategorija ir transporto priemonės išmetamųjų teršalų klasė

Transporto priemonės įregistruotos Lenkijoje:

Transporto priemonės kategoriją galima nustatyti pagal vieną iš šių dokumentų:

 • automobilio registracijos liudijimas
 • automobilio kortelė
 • tipo patvirtinimo sertifikato išrašas

Ne Lenkijoje registruotos transporto priemonės:

Transporto priemonės svorio klasę galima nustatyti pagal vieną iš šių dokumentų:

 • automobilio registracijos liudijimas
 • automobilio kortelė
 • tipo patvirtinimo sertifikato išrašas

 

PASTABA: Jei neturite vieno iš pirmiau minėtų dokumentų, pagal kurį būtų galima aiškiai nustatyti transporto priemonės kategoriją, transporto priemonė bus įregistruota su aukščiausia transporto priemonės kategorija, t. y. nuo 12 t.:

Transporto priemonės išmetamųjų teršalų klasę galima nustatyti pagal vieną iš šių dokumentų:

 • EURO sertifikatas
 • Transporto priemonės registracijos liudijimas
 • Transporto priemonės kortelė
 • Transporto priemonės tipo patvirtinimo liudijimo išrašas
 • Sprendimo, kuriuo transporto priemonė atleidžiama nuo tipo patvirtinimo, kopija
 • Transporto priemonės gamintojo arba gamintojo įgalioto atstovo išduotas dokumentas,
 • EB atitikties sertifikatas
 • ankstesnio registracijos liudijimo su tuo pačiu VIN numeriu kopija (galimybė unikaliai identifikuoti transporto priemonę).

Išmetamųjų teršalų klasės nustatymas transporto priemonės registracijos liudijime:

 • tiesiogiai, įrašas registracijos liudijime kaip Euro transporto priemonė (pvz., Euro 1, Euro 5) arba
 • pagal pagaminimo metus, remiantis lentele (taikoma Lenkijoje ir užsienyje registruotoms transporto priemonėms):

Lengvieji automobiliai, sunkvežimiai arba specialiosios paskirties transporto priemonės, kurių didžiausia leistina pakrautos transporto priemonės masė (F2) yra 3,5 tonos

Autobusy, ciągniki samochodowe, samochody ciężarowe lub specjalne o dopuszczalnej masie całkowitej (F2) powyżej 3,5 tony

Kai transporto priemonė su priekaba viršija 3,5 t

Transporto priemonė be priekabos, kurios masė didesnė kaip 3,5 t

Gamybos metai

Išmetamųjų dujų emisijos klasė

Gamybos metai

Išmetamųjų dujų emisijos klasė

iki 1999

EURO 0 - 2

iki 1999

EURO 0 - 2

2000-2004

EURO 3

2000-2004

EURO 3

2005-2009

EURO 4

2005-2007

EURO 4

nuo 2010

EURO 5 - 6

nuo 2008

EURO 5 - 6

Lentelė parengta remiantis ES teisės aktais ir (arba) direktyvomis, kuriose pateikiamos taisyklės ir teršalų ribinės vertės tam tikrai EURO išmetamųjų teršalų klasei.

ES direktyva

Išmetamųjų teršalų kiekio nustatymas

GKL:G1

EURO 0

GKL:G1 OEST

EURO 0

SKL:S1

EURO 1

SKL:S1,GKL:G1

EURO 1

SKL:S1,GKL:G1 OEST

EURO 1

SKL:S2

EURO 2