Rinkliavos rinkėjo reikalaujami dokumentai ir informacija

Fizinis asmuo - nevykdantis ūkinės veiklos

Dokumentai:

 • asmens tapatybės kortelė arba pasas
 •  transporto priemonės registracijos dokumentas
 • EURO išmetamųjų teršalų klasę patvirtinantis dokumentas (priimami tam tikri dažniausiai naudojami išmetamųjų teršalų klasę patvirtinantys sertifikatai).
 • įgaliojimas, jei registraciją kito asmens vardu atlieka trečioji šalis

Informacija apie asmenį

 • transporto priemonės savininko, valdytojo arba naudotojo vardas ir pavardė
 • gyvenamosios vietos adresas
 • telefono numeris
 • el. pašto adresą (būtina registracijai internetu).
 • asmens kodas arba bet koks kitas gyvenamosios vietos šalyje naudojamas identifikavimo numeris, arba fizinio asmens, kuris nevykdo komercinės veiklos ir yra transporto priemonės savininkas, valdytojas arba naudotojas, asmens tapatybės dokumento pavadinimas ir numeris, taip pat šį dokumentą išdavusios šalies pavadinimas

Fizinis asmuo - vykdantis ūkinę veiklą

Dokumentai:

 • įrašas verslo veiklos registre
 •  asmens tapatybės kortelė arba pasas
 • transporto priemonės registracijos dokumentas
 • EURO išmetamųjų teršalų klasę patvirtinantis dokumentas (priimami tam tikri dažniausiai naudojami išmetamųjų teršalų klasę patvirtinantys sertifikatai).
 •  įgaliojimas, jei registraciją kito subjekto vardu atlieka trečioji šalis
 • jei nėra galimybės importuoti duomenų apie subjektą iš Lenkijos Respublikos valstybinių registrų arba pakeisti duomenis rankiniu būdu, būtina pridėti dokumentus, patvirtinančius nurodytų duomenų teisingumą (skenuotą dokumentą)

Informacija apie subjektą

 • nazwa firmy
 • adres rejestracyjny
 • forma prawna
 • numer NIP
 • numer i seria dokumentu tożsamości osoby reprezentującej firmę
 • numer telefonu
 • adres e-mail (niezbędny w rejestracji online)
 • numer PESEL lub NIP albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby albo numer, za pomocą którego właściciel, posiadacz albo użytkownik pojazdu jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej

Podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną:

Dokumentai:

 • KRS arba kitas įmonės registracijos dokumentas
 •  įgaliotinio asmens tapatybės kortelė arba pasas
 • transporto priemonės registracijos liudijimas
 • EURO išmetamųjų teršalų klasę patvirtinantis dokumentas (priimami tam tikri dažniausiai naudojami išmetamųjų teršalų klasę patvirtinantys sertifikatai)
 • įgaliojimas, jei registraciją kito subjekto vardu atlieka trečioji šalis
 • jei nėra galimybės importuoti duomenų apie subjektą iš valstybės registrų arba keisti duomenis rankiniu būdu, būtina pridėti dokumentus, patvirtinančius nurodytų duomenų teisingumą (skenuotą dokumentą)

Informacija apie subjektą

 • įmonės pavadinimas
 • registracijos adresas
 •  teisinė forma
 • PVM kodas
 • bendrovei atstovaujančio asmens asmens tapatybės dokumento numeris ir serija
 •  telefono numeris
 • el. pašto adresas (būtina registracijai internetu)
 • asmens kodas arba PVM kodas arba kitas gyvenamosios vietos ar registruotos buveinės šalyje naudojamas identifikacinis numeris, arba numeris, pagal kurį transporto priemonės savininkas, valdytojas ar naudotojas identifikuojamas PVM arba pridėtinės vertės mokesčio tikslais

Informacija apie transporto priemonė

 • valstybiniai numeriai
 • transporto priemonės registracijos šalis
 • junginio leistinos pakrautos masės nustatymas
 • išmetamųjų dujų kiekis