Tarifai

Rinkliavos dydis priklauso nuo leistinos transporto priemonės masės arba bendros leistinos transporto priemonių junginio (pvz., transporto priemonės su priekaba) masės ir išmetamųjų teršalų klasės.

Taip pat galite naudoti transporto priemonių klasifikatorių, kuris leidžia apskaičiuoti elektroninės rinkliavos tarifą naudojant paprastą transporto priemonės parametrų, turinčių įtakos rinkliavos dydžiui, konfigūratorių.

Remiantis Infrastruktūros ministro 2022 m. gruodžio 29 d. lapkričio, nuo 2023 m. sausio 1 d. keičiami sunkiasvorių transporto priemonių rinkliavos (vad. „elektroninės rinkliavos“) tarifai. Kviečiame perskaityti pranešimą šiuo klausimu, kurį rasite „Naujienose“.

Elektroninės rinkliavos už A ir S klasės valstybinės reikšmės kelius arba jų ruožus, už kuriuos renkama elektroninė rinkliava tarifai

Transporto priemonės kategorija

Elektroninės rinkliavos už 1 km važiavimą valstybinės reikšmės keliu tarifas (PLN) pagal transporto priemonių EURO klasę

max. EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

Motorinės transporto priemonės, kurių didžiausia leistina masė didesnė kaip 3,5 t ir mažesnė kaip 12 t

0,48

0,42

0,34

0,24

Motorinės transporto priemonės, kurių didžiausia leistina masė ne mažesnė kaip 12 t

0,64

0,55

0,45

0,33

Autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, neatsižvelgiant į bendrą leistiną svorį

0,48

0,42

0,34

0,24

Elektroninės rinkliavos už GP ir G klasės valstybinės reikšmės kelius arba jų ruožus, už kuriuos renkama elektroninė rinkliava tarifai

Transporto priemonės kategorija

Elektroninės rinkliavos už 1 km važiavimą valstybinės reikšmės keliu tarifas (PLN) pagal transporto priemonių EURO klasę

max. EURO 2

EURO 3

EURO 4

min. EURO 5

Motorinės transporto priemonės, kurių didžiausia leistina masė daugiau kaip 3,5 t ir mažiau kaip 12 t

0,39

0,34

0,27

0,20

Motorinės transporto priemonės, kurių didžiausia leistina masė ne mažiau kaip 12 t

0,50

0,45

0,36

0,25

Autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, neatsižvelgiant į leistiną bendras svoris

0,39

0,34

0,27

0,20