Pajamų mokesčio „e-TOLL“ lengvata

Nuo 2021 m. birželio 29 d. pajamų mokesčiui taikoma „e-TOLL“ mokesčių lengvata. Lengvata yra susijusi su išlaidomis už transporto priemonių įrengimą rinkliavos surinkimo „e-TOLL“ sistemoje įtaisais.

Kas yra lengvata?

Lengvata tai atskaitymai iš ne žemės ūkio ekonominės veiklos arba iš specialių žemės ūkio gamybos padalinių pajamų, nustatytų remiantis pajamų ir išlaidų mokesčių knyga arba apskaitos knygomis (APM) arba iš pajamų iš kitų šaltinių nei kapitalo prieaugis (ĮPM):

  • išlaidos, patirtos įsigyjant išorinę vietos nustatymo sistemą arba salono prietaisą,
  • mokesčiai, mokami pagal sutartį už išorinės vietos nustatymo sistemos ar salono prietaiso eksploatavimą,
  • mokesčiai, atsirandantys dėl išorinės vietos nustatymo sistemos ar salono prietaiso nuomos, išperkamosios nuomos ar išnuomojimo ar kitokio panašaus pobūdžio susitarimo, kurio pagrindu tokia sistema ar toks prietaisas buvo išduoti naudoti.

Lengvata apima grynąsias išlaidas ir mokesčius, t.y. be pridėtinės vertės mokesčio..

Patirtos išlaidos ir mokesčiai taip pat yra atskaitomi, jei buvo priskirti prie mokesčių išskaičiuojamų išlaidų.

APM gali būti atskaitomas priklauso nuo pajamų, apmokestintų pagal bendruosius principus pagal mokesčių skalę, arba nuo pajamų, apmokestintų pagal 19% mokesčio tarifą, arba nuo pajamų, apmokestintų vienkartine fiksuotų pajamų suma.

ĮPM gali būti atskaitomas nuo pajamų, apmokestintų pagal 9% arba 19% mokesčio tarifą.

Nuo kurio laikotarpio galima atskaityti patirtas išlaidas?

Atskaitomos tik 2021 m. patirtos išlaidos.

Kokio dydžio lengvata?

Didžiausia suma, kurią galima išskaičiuoti, yra 500 zlotų ir vietos nustatymo sistemų ar salono įtaisų sandauga. Šių sistemų ir įtaisų skaičius negali viršyti transporto priemonių, kurios 2021 m. atliko bent vieną kelionę, už kurią elektroninė rinkliava buvo sumokėta naudojant šią sistemą ar įtaisą.

Tai reiškia, kad patirtos išlaidos, pvz. vienam įtaisui vienai transporto priemonei už 400 zlotų, suteikia teisę jas visiškai atskaityti (neviršija 500 zlotų ribos), o išlaidos, pvz. vienam įtaisui vienai transporto priemonei už 700 zlotų, suteikia teisę atskaityti 500 zlotų (iki taikytinos ribos).

Kaip atskaityti?

APM patirtas išlaidas galima atskaityti iš pajamų, nustatytų 2021 m. Atskaita atliekama mokesčių deklaracijoje, pateiktoje už 2021 m.

ĮPM atskaitymas atliekamas tų mokestinių metų, kuriais buvo patirtos išlaidos ir mokesčiai, deklaracijoje. Mokesčių mokėtojo, kurio mokestiniai metai skiriasi nuo kalendorinių metų, atskaita gali būti atliekama mokesčių deklaracijoje, pateiktoje už mokestinius metus, apimančius 2021 m. gruodžio 31 d.

Teisinis pagrindas:

  • 2021 m. gegužės 20 d. Įstatymas dėl įstatymo dėl prekių ir paslaugų mokesčio ir kai kurių kitų įstatymų keitimo,
  • 1991 m. liepos 26 d. Įstatymo dėl gyventojų pajamų mokesčio str. 52ja,
  • 1992 m. vasario 15 d. Įstatymo dėl įmonių pelno mokesčio str. 38ea,
  • 1998 m. lapkričio 20 d. Įstatymo dėl avansinio pelno mokesčio nuo tam tikrų fizinių asmenų uždirbtų pajamų str. 57aa.