EETS

Kas yra Europos elektroninė kelių rinkliavos surinkimo paslauga (EETS)?

EETS yra Europos iniciatyva, pagrįsta panašių regioninio lygmens projektų patirtimi. Pagrindinis ES tikslas buvo suderinti rinkliavų rinkimo būdus ir atverti rinką trečiųjų šalių bendrovėms, siūlančioms naudotojams konkurencingas sąlygas. Tuo remiasi ir rinkliavos rinkėjai, ir EETS teikėjai:

  • 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/520 ir jos įgyvendinimo bei deleguotieji aktai
  • 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/52/EB ir 2009 m. spalio 6 d. Komisijos sprendimas 2009/750/EB.

Europos elektroninės rinkliavos paslauga yra priemonė Europos sąveikos tikslui pasiekti. Europos sąveika suprantama kaip naudotojams suteikiama galimybė mokėti rinkliavas už naudojimąsi mokamais keliais Europos Sąjungoje pasirašius vieną sutartį su EETS teikėju ir naudojant vieną transporto priemonėje sumontuotą įrangą.

EETS tiekėjo vaidmuo

Teikėjas, teikdamas EETS paslaugą, perima kai kurias rinkliavos rinkėjo užduotis tam tikroje EETS srityje (vieno subjekto valdoma mokamų kelių sritis, o kiekvienas subjektas turi atskirą EETS sritį) ir renka rinkliavas. Todėl konkretų EETS teikėją pasirinkę naudotojai įvykdo savo prievolę sumokėti rinkliavą ir jiems nereikia naudotis nacionaliniu rinkliavos rinkikliu. EETS teikėjas naudotojui pateikia borto įrenginį, reikalingą rinkliavai apskaičiuoti ir surinkti. Rinkliava mokama tarp OBU naudotojo ir EETS teikėjo bei tarp EETS teikėjo ir Centrinės finansų kontrolės agentūros vadovo (rinkliavos rinkėjo).

Rinkliavų mokėjimo kontrolė EETS srityje, kurią valdo Iždo administracijos vadovas

Už rinkliavos sistemos naudotojų ir EETS teikėjų rinkliavų mokėjimo kontrolę atsako Nacionalinė mokesčių inspekcija kartu su Kelių transporto inspekcija. Įstatyminės nemokėjimo pasekmės abiem naudotojų grupėms yra vienodos.

EETS zonos šalys

Norvegija, Švedija, Danija, Lenkija, Vokietija, Belgija, Vengrija, Austrija, Šveicarija, Prancūzija, Italija, Bulgarija, Ispanija, Portugalija