Naujienos

Laiko, per kurį OBU/ZSL operatoriai turi pateikti geolokacijos duomenis į e-TOLL sistemą, limito įvedimas

22 kovo 2023

Primename, kad OBU/ZSL įrenginių operatoriai, kurie gavo leidimą prijungti savo teleinformacinę sistemą prie e-TOLL sistemos, privalo taikyti „Techninius geolokacijos duomenų perdavimo reikalavimus“, paskelbtus skirtuke Informacija OBU ir ZSL operatoriams.

Vienas iš tokių reikalavimų tai duomenų, susijusių su kelionėmis mokamais keliais, pateikimas į e-TOLL sistemą iškart po jų atsisiuntimo

Kadangi buvo užfiksuoti atvejai, kad kai kurie OBU/ZSL operatoriai nesilaiko aukščiau minėto reikalavimo, Nacionalinės mokesčių administracijos vadovas įveda laiko limitą, per kurį OBU/ZSL operatoriai privalo pateikti duomenis į e-TOLL sistemą. Nuo 2023 m. kovo 28 d. e-TOLL sistemoje OBU/ZSL įrenginių naudotojams bus tvarkomi ir tarifikuojami duomenys tik ne senesni nei 10 dienų nuo jų registracijos datos.

Įvedus šį limitą, OBU/ZSL operatoriai neprivalo iš naujo nustatinėti patvirtintų įrenginių ir tai neturės techninės ar funkcinės įtakos dabartiniam geolokacijos duomenų pateikimo į e-TOLL sistemą būdui.

KAS tikisi, kad OBU/ZSL operatoriai laikysis techninių reikalavimų ir geolokacijos duomenis pateikinės į e-TOLL sistemą nuolat ir nedelsdami.

Jei geolokacijos duomenys nebus pateikti į e-TOLL sistemą per aukščiau minėtą laiką, OBU/ZSL įrenginių naudotojams bus taikomos baudžiamosios ir administracinės pasekmės, atsirandančios dėl nustatytų pažeidimų, t.y. rinkliavos už kelionę e-TOLL sistemos mokamų kelių ruožais nesumokėjimas.