Programos „e-TOLL PL TICKET“ nuostatai ir privatumo politika

Gerbiamas naudotojau! Dėkojame, kad atsisiuntėte „e-TOLL PL TICKET“ programą. Prieš naudodami programą, perskaitykite taisykles. Čia paaiškinamas programos veikimo būdas ir principai, taip pat pateikiama svarbi informacija apie Programos duomenų apdorojimą ir saugumą.

Programa leidžia sumokėti rinkliavą pagal 1985 m. kovo 21 d. Įstatyme dėl mokamų greitkelių ir Nacionalinio kelių fondo (t.y. OL 2021, p. 1376 su pakeitimais) nustatytus reikalavimus, pagal kurį nuo 2021 m. gruodžio 1 d. rankinio rinkliavos rinkimo sistema už naudojimąsi A2 ir A4 valstybinių mokamų greitkelių ruožais buvo pakeista elektronine rinkliavos sistema „e-TOLL“. Pagal įstatymą vairuotojas, įvažiuojantis į mokamą greitkelio ruožą, įvažiavimo metu nebesiims bilieto ir nemokės už jį išvažiavimo metu. Vietoj to, vairuotojas privalo sumokėti rinkliavą elektroniniu būdu.

Programa „e-TOLL PL TICKET“ leidžia panaudoti jūsų pateiktus duomenis vykdant keliones A2 ir A4 valstybinių mokamų greitkelių ruožuose, siekiant įvykdyti įstatyme numatytus įsipareigojimus. Duomenys šifruota forma saugomi jūsų mobiliajame įrenginyje.

Viena iš rinkliavos mokėjimo formų valstybinių apmokestinamų greitkelių A2 ir A4 ruožuose yra „e-ticket“ paslauga, kurią galima rasti programoje „e-TOLL PL TICKET“.  Paslauga pagrįsta rinkliavos sumokėjimu prieš įvažiuojant į greitkelį. Alternatyvi rinkliavos mokėjimo forma yra mobilioji aplikacija „e-TOLL PL“ (daugiau informacijos adresu https://www.etoll.gov.pl/lt/lengvosios/e-toll-sistema/irenginiai/e-toll-pl-prietaika/e-toll-pl-prietaika/).

Norint naudotis „e-TOLL PL TICKET“ programa rinkliavai sumokėti, būtina sutikti su taisyklėmis. Mobilioji programa yra nemokama. Programą su ja susijusią „e-ticket“ pirkimo paslaugą teikia Nacionalinės mokesčių administracijos vadovas.

 Programos „e-TOLL PL TICKET“ nuostatai ir privatumo politika

§ 1. Programa

 1. Programos teikėjas (toliau – Teikėjas) yra Nacionalinės mokesčių administracijos vadovas, įsteigtos Varšuvoje (00-916), ul. Świętokrzyska 12.
 2. Programa“ yra Tiekėjo programinė įranga pavadinimu „e-TOLL PL TICKET“, naudojama „e-ticket“ įsigyti, skirta įdiegti Naudotojo mobiliajame įrenginyje, kurios naudojimas vyksta šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.
 3. Programa skirta motociklų, variklinių transporto priemonių ir transporto priemonių junginių, kurių didžiausia leistina masė neviršija 3,5 tonos, vairuotojams, važiuojantiems mokamais greitkeliais, tvarkomais Kelių ir greitkelių generalinio direktorato.
 4. Taisyklės taikomos Vairuotojams, važiuojantiems mokamais greitkeliais, tvarkomais Kelių ir greitkelių generalinio direktorato:
  1. A2 greitkelis, ruožas - Koninas – Strykuvas (99 km),
  2. A4 greitkelis, ruožas Vroclavo Belianai - Sošnica (162,4 km), įskaitant nemokamą ruožą: Glivicų aplinkkelis (ruožas: Glivicės Kleszczów - Sošnica).
 5. Programos tvarkomų duomenų administratorius yra Nacionalinės mokesčių administracijos vadovas, o kitas administratorius - Finansų įsikūręs Varšuvoje (00-916), ul. Świętokrzyska 12.
 6. Programoje esantys duomenys tvarkomi vykdant administratoriui patikėtus viešuosius įgaliojimus, susijusius su kelių rinkliavų rinkimu iš naudotojų, besinaudojančių Nacionalinės kelių ir greitkelių generalinio direktorato valdomais mokamais greitkeliais.
 7. Rinkliava renkama remiantis 1994 m. spalio 27 d. Įstatymu dėl mokamų greitkelių ir Nacionalinio kelių fondo (t.y. OL 2021, p. 1376 su pakeitimais). - toliau G.Į.).
 8. Mobiliesiems įrenginiams su „Android“ sistema „Programą“ galima atsisiųsti iš „Google Play“ parduotuvės, o mobiliesiems įrenginiams su „iOS“ sistema – iš „App Store“.
 9. Programos atsisiuntimas ir naudojimas yra nemokamas. Naudotojui naudojantis duomenų perdavimo paslaugomis arba balso skambučiams, susijusiems su Programos atsisiuntimu ar naudojimu, gali būti taikomi mokesčiai, kuriuos surenka nuo Naudotojo telekomunikacijų paslaugas teikiantis telekomunikacijų operatorius.

§ 2. Sąvokos

 1. Greitkelis – mokamas viešasis kelias ar jo ruožai, kurį valdo Nacionalinių kelių ir greitkelių generalinis direktoratas, kuriam taikoma vykdoma kelionė ir už ją moka Naudotojas Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.
  1. A2 greitkelis, ruožas - Koninas – Strykuvas (99 km),
  2. A4 greitkelis, ruožas Vroclavo Belianai - Sošnica (162,4 km), įskaitant nemokamą ruožą: Glivicų aplinkkelis (ruožas: Glivicės Kleszczów - Sošnica),
 2. „e-ticket“ – greitkelio bilietas pagal M.G.Į. yra rinkliavos už naudojimąsi greitkeliu sumokėjimo patvirtinimas ir suteikiantis teisę naudotis greitkeliu.
 3. M.G.Į. - 1985 m. kovo 21 d. Įstatymas dėl mokamų greitkelių ir Nacionalinio kelių fondo (t.y. OL 2021, p. 1376 su pakeitimais).
 4. Vairuotojas / Naudotojas - asmuo, vykdantis kelionę greitkeliu, turintis pareigą mokėti rinkliavą už naudojimąsi greitkeliu ir turintis įstatymo nustatytą pareigą turėti galiojantį „e-ticket“.
 5. Lengvosios transporto priemonės – motociklai, variklinės transporto priemonės ir transporto priemonių junginiai, kurių didžiausia leistina masė ne didesnė kaip 3,5 tonos.
 6. Papildoma rinkliava - rinkliava renkama nuo naudotojo, nesumokėjus rinkliavos už naudojimąsi greitkeliu pagal M.G.Į. 37ge str.

§ 3. Greitkelio e-bilieto pirkimas

 1. Programa „e-TOLL PL TICKET“ leidžia įsigyti ir grąžinti nepanaudotą greitkelio e-bilietą.
 2. Naudotojas, norėdamas įsigyti „e-ticket“, programoje „e-TOLL PL TICKET“ pateikia šiuos duomenis:
  1. transporto priemonės registracijos numeris;
  2. transporto priemonės registracijos šalis;
  3. transporto priemonės kategorija;
  4. greitkelio, už kurį bus renkama rinkliava, nurodymas, t.y. pradinio ir galinio mazgo ar viso greitikelio, kuriuo vyks kelionė, nurodymas.
  5. „e-ticket“ galiojimo pradžios data ir valanda (t.y. planuojamos kelionės pradžios data ir valanda).
 3. Kiekviename išduotame „e-ticket“ yra bent:
  1. duomenys, išvardyti 3 punkte;
  2. „e-ticket“ galiojimo pradžios data ir valanda (galiojimo laikas – 48 valandos nuo planuojamos kelionės pradžios datos ir valandos);
  3. kilometrų skaičius ir rinkliavos dydis;
  4. „e-ticket“ individualus numeris.
 4. Vartotojas atsako už „e-ticket“ pirkimo metu pateiktos informacijos teisingumą.
 5. Mokestis už naudojimąsi greitkeliu renkamas greitkelio bilieto išdavimo metu.
 6. „e-ticket“ galima įsigyti likus 60 dienų iki planuojamos kelionės.
 7. Naudotojas gali turėti kelis „e-ticket“, vienu metu įsigytus būsimoms kelionėms.
 8. „e-ticket“ kaina apskaičiuojama pagal greitkelio ruožo, kuriuo važiuos Naudotojas, ilgį. Naudojimosi greitkeliu rinkliavos tarifus skelbia Susisiekimo, statybos ir jūrų reikalų ministras reglamentu[1].
 9. Patvirtinimas apie „e-ticket“ įsigijimą pateikiamas kaip PDF failas.
 10. Naudotojas turi teisę grąžinti programoje įsigytą „e-ticket“, jeigu toks grąžinimas įvyksta prieš numatytos kelionės pradžios datą ir valandą.
 11. „e-ticket“ grąžinimą galima užsakyti per programą „e-TOLL PL TICKET“.

§ 4. Greitkelio e-bilieto naudojimo taisyklės

 1. Naudotojas privalo įsigyti „e-ticket“ prieš pradėdamas kelionę Greitkeliu.
 2. „e-ticket“ galioja laikotarpiu nuo planuojamos kelionės pradžios datos ir valandos iki suplanuotos kelionės pabaigos datos ir valandos (nustatoma automatiškai kaip 48 valandos nuo planuojamos kelionės pradžios datos). Jei kelionė užtrunka ilgiau, reikia įsigyti kitą „e-ticket“ kiekvienam tolesniam 48 val. laikotarpiui. Kitas bilietas gali apimti ruožus nuo ruožo, kuriame yra transporto priemonė, pradžios iki planuojamo išvažiavimo iš greitkelio.
 3. „e-ticket“ apima vieną kelionę greitkelio ruožu.
 4. „e-ticket“ galiojimas baigiasi po 48 valandų, pasibaigus deklaruotai kelionei greitkeliu. Kiekvienas išvažiavimas iš greitkelio nereiškia, kad kelionė baigiasi. Jei vairuotojas perka „e-ticket“ kelionei visu ruožu, o kelionės metu išvažiuos iš Greitkelio ankstesniame išvažiavime, „e-ticket“ galioja. Vairuotojas gali iš naujo įvažiuoti į maršrutą ir važiuoti likusiuose ruožuose su tuo pačiu „e-ticket“.
 5. Važiavimas greitkeliu prieš numatytą pradžios datą ir valandą arba po numatytos pabaigos datos ir valandos laikomas važiavimu greitkeliu be rinkliavos sumokėjimo.
 6. Važiavimas greitkelio ruože, kuriam neįsigytas „e-ticket“, yra traktuojamas kaip kelionė be rinkliavos sumokėjimo.
 7. Naudotojas turi išsaugoti įsigytą „e-ticket“ patikrinimui.
 8. Perkant du ar daugiau Bilietų tam pačiam transporto priemonės valstybiniam numeriui, pirmenybė teikiama „e-ticket“ su anksčiausia galiojimo laikotarpio pradžios data ir valanda ir kurio maršrutas apima faktinį įvažiavimą į greitkelį.

§ 5. „e-TOLL PL TICKET“ programos techniniai reikalavimai

 1. Programa skirta mobiliesiems įrenginiams su „Android“ operacine sistema, ne ankstesne nei 8.0 versija (rekomenduojama naujausia rinkoje rekomenduojama versija) ir „iOS“ versija ne ankstesne nei 14 bei prieiga prie „App Store“.
 2. Norint atsisiųsti ir naudoti programą, reikia prisijungti prie interneto.
 3. Kad programa tinkamai veiktų, mobilusis įrenginys, kuriame yra įdiegta:
  1. Turi turėti bent 200 MB laisvos atminties.
  2. Jame negali būti įdiegtų operacinės sistemos modifikacijų, ypač modifikacijų, kurių metu pažeidžiama mobiliojo įrenginio arba operacinės sistemos gamintojo saugumas (vad. „jailbreak“ arba „rooting“);
  3. turi leisti įjungti ryšį su Interneto tinklu.
 4. Tiekėjas informuoja, kad programa tinkamai veikimui naudoja:
  1. Interneto tinklą;
  2. mobiliojo įrenginio ID ir ryšio informaciją;
 5. Teikėjas informuoja, kad tinkamam Programos veikimui ir tinkamai jose esančių duomenų apsaugai gali prireikti įdiegti Teikėjo pateiktus Programos atnaujinimus. Teikėjas rekomenduoja tokius atnaujinimus įdiegti iškart po to, kai bus prieinami per „Google Play“ platformas arba „App Store“ „iOS“ įrenginiams.
 6. Naudotojas turėtų įdiegti operacinės sistemos atnaujinimus pagal mobiliojo įrenginio gamintojo ir „Android“ sistemos rekomendacijas. Operacinės sistemos ar programos neatnaujinimas gali sumažėti Programos naudojimo saugumą ir net sukelti duomenų nutekėjimą iš Programos.

§ 6. Specialių mokamų ruožų aptarnavimas

 1. Kai kurie mokami greitkelių ruožai yra laikomi specialiai ir griežtai nustatytais atvejais rinkliava nėra surenkama. Taisyklių kūrimo metu yra specialus ruožas, kuris yra nemokamas - Glivicų aplinkkelis, apimantis A4 greitkelio ruožus - Kleszczów – Glivicės Ostropa, Glivicės Ostropa – Glivicės Bojków, Glivicės Bojków - Gliwice Sošnica.
 2. Kai kelionė vyksta tik 1 p. Glivicų aplinkkelio nurodytais ruožais, už kelionę rinkliava nėra surenkama. Pasirinkus maršrutą, apimantį Glivicų aplinkkelio ruožus, bet peržengiantį 1 p. nurodytus ruožus, 1 p. nurodyti ruožai įskaičiuoti į rinkliavą. Pvz. negalima nusipirkti bilieto į ruožus, pvz. Glivicės Bojków - Kleszczów (kelionė šiais ruožais nemokama), bet maršrutui Glivicės Bojków - Łany bus apskaičiuotas atstumas ir rinkliava už visą maršrutą, kartu su Aplinkkelio ruožais.

§ 7. Privatumas ir saugumas

 1. Duomenų, reikalingų „e-ticket“ įsigyti, teikimas programoje „e-TOLL PL TICKET“ vyksta savanoriškai ir vykdant Naudotojo įsipareigojimus, susijusius su rinkliavos už naudojimąsi Greitkeliu mokėjimu.
 2. Jeigu įvykdoma prievolė mokėti rinkliavą už Greitkelį naudojantis Programa, duomenys renkami siekiant apskaičiuoti mokėtinos rinkliavos dydį pagal M.G.Į.
 3. Teikėjas rekomenduoja Naudotojui nutraukus naudojimąsi nurodytu mobiliuoju įrenginiu, prieš perduodant įrenginį trečiajai šaliai, iš naujo nustatyti duomenis sistemoje arba ištrinti Programą.
 4. Duomenys, pateikti per „e-TOLL PL TICKET“ programą, Tiekėjo sistemoje saugomi ne trumpiau kaip 12 ir ne ilgiau kaip 24 mėnesius nuo kalendorinių metų, kuriais buvo važiuojama greitkeliu, pabaigos, nebent duomenys būtų naudojami kontrolės procese.
 5. „e-TOLL PL TICKET“ programa netvarko asmens duomenų.
 6. Pažeidus prievolę mokėti Greitkelio rinkliavą, „e-TOLL“ sistema kontrolės tikslais apdoros naudotojų programoje „e-TOLL PL TICKET“ įvestus duomenis.
 7. Duomenų apie įsigytus „e-ticket“ rinkimas vyksta dėl techninių priežasčių, yra ad hoc ir terminuotas.
 8. Išskyrus greitkelio „e-ticket“ patvirtinimo generavimo funkciją, Programa nesiūlo duomenų eksportavimo ar importavimo funkcijos.
 9. Teikėjas informuoja, kad labai rūpinasi, kad būtų užtikrintas aukštas Programos ir Naudotojų duomenų informacinių technologijų saugumo lygis. Tačiau Tiekėjas nurodo, kad dėl IT technologijų specifikos ateityje gali paaiškėti Programos pažeidžiamumas tam tikroms grėsmėms. Dėl šios priežasties Teikėjas rekomenduoja atnaujinti Programą ir nurodo, kad gali skelbti viešai prieinamas rekomendacijas dėl su Programos naudojimu susijusių saugumo taisyklių.

§ 8. Mobiliosios programos naudojimas

 1. Įdiegę Programą, Teikėjas suteikia Naudotojui licenciją naudoti Programą 8 § nurodytomis sąlygomis. Suteikta licencija yra neišimtinė, neperleidžiama ir nesuteikia teisės išduoti tolesnes licencijas (sublicencijas).
 2. Licencija išduodama neribotam laikui ir be teritorinių apribojimų.
 3. Suteiktos licencijos pagrindu Naudotojas turi teisę atgaminti Programą tiek, kiek reikia norint ją įdiegti ir naudoti Naudotojo mobiliuosiuose įrenginiuose, jeigu šios veiklos atliekamos Programos naudojimo tikslais pagal Taisykles.
 4. Atsižvelgiant į 10 § 3 p. ir išimtis, kylančias iš imperatyvių teisės nuostatų, Naudotojas neturi teisės jokiu kitu būdu atgaminti Programą arba versti, pritaikyti, keisti schemą ar daryti kokių nors kitų Programos pakeitimų.

§ 9. Techninė pagalba ir Naudotojų pranešimai

 1. Pagalba, susijusi su Programos veikimu, teikiama šiuo telefono numeriu +48 22 24 337 77 - nemokamas telefono numeris, skirtas Lenkijos ir tarptautiniams vartotojams - skambučio mokestis pagal operatoriaus kainoraštį.
 2. Visus Naudotojų klausimus, komentarus ar pasiūlymus dėl Programos ir jos funkcionalumo galima siųsti el. paštu šiuo adresu: kontakt@etoll.gov.pl.

§ 10. Atsakomybė

 1. Teikėjas informuoja, kad Naudotojas yra visiškai atsakingas už teisės pažeidimą ar žalą, padarytą dėl Naudotojo veiksmų, susijusių su Programėlės naudojimu, ypač duomenų, susijusių su Naudotojo kelionėmis Greitkeliuose, tikrumą.
 2. Tiekėjas informuoja, kad nėra atsakingas už:
  1. žalą, atsiradusią dėl to, kad Naudotojas neatnaujino Programos;
  2. žalą, atsiradusią dėl to, kad Naudotojas Programą naudojosi ne pagal įstatymą ar šias Taisykles;
  3. telekomunikacijų paslaugų, reikalingų naudotis Programa, teikiamų telekomunikacijų operatoriaus, kurio paslaugomis naudojasi Naudotojas , kokybę ir prieinamumą;
  4. Programos veikimo sutrikimus, atsiradusius dėl Naudotojo naudojamo operacinės sistemos ar mobiliojo įrenginio gedimų.

§ 11. Baigiamosios nuostatos

 1. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti Programos naudojimą pašalindamas ją iš mobiliojo įrenginio.
 2. Taisyklės gali keistis su vėlesnėmis Programos versijomis. Pakeitimas yra privalomas Naudotojams, kurie įdiegia šį Programos versiją ir sutinka su pakeista Taisyklių redakcija.
 3. Taisykles nemokamai galima rasti programoje, taip pat svetainėje www.etoll.gov.pl PDF formatu, kuris leidžia jas atsisiųsti, išsaugoti ir atsispausdinti.
 4. Šios taisyklės atitinka visuotinai taikomus įstatymus, ypač 1994 m. spalio 27 d. Įstatymą dėl mokamų greitkelių ir Nacionalinio kelių fondo (OL 2021, p. 1005).

[1] Susisiekimo, statybos ir jūrų reikalų ministro 2012 m. balandžio 25 d. Reglamentas dėl rinkliavos už naudojimąsi greitkeliu tarifų. (OL 2012, p. 467)