EN - Go to English version

Mielas naudotojau! Ačiū, kad parsisiuntėte programėlę e-TOLL PL. Prieš pradedant naudotis programėle prašome susipažinti su jos naudojimo taisyklėmis, kuriose paaiškintas programėlės veikimo būdas bei tvarka ir pateikiama svarbi informacija, susijusi su Jūsų asmens duomenimis bei jų saugumu.

Programėlė e-TOLL PL leidžia Tiekėjui susipažinti su Jūsų geolokacijos duomenimis įstatyme numatytoms pareigoms vykdyti. Šie duomenys yra užšifruoti ir saugomi Jūsų mobiliajame įrenginyje.

Naudojantis programėle galima sumokėti elektroninę rinkliavą ir rinkliavą už važiavimą, kaip nustatyta
Viešųjų kelių įstatymo ir Mokamų autostradų ir Nacionalinio kelių fondo įstatymo reikalavimuose. Programėlė taip pat leidžia stebėti gabenimus SENT sistemoje.

Ryšium su geolokacijos duomenų perdavimo paslaugos suteikimu programėlėje teikėjas tvarko programėlės naudotojų duomenis, kad būtų galima atlikti elektroninės rinkliavos, rinkliavos už važiavimą sumokėjimo ir transportavimo stebėsenos SENT sistemoje pareigą. Duomenys siunčiami iš važiuojančio naudotojo įrenginio. Norėdamas važiuoti naudotojas turi iškviesti atitinkamą programėlės funkciją.

Asmuo, su kuriuo susiję duomenys, turi teisę gauti prieigą prie duomenų turinio, teisę juos taisyti ir teises, numatytas 1997 metų rugpjūčio 29 dienos Asmens duomenų apsaugos įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 7 bei 8 punktuose, įskaitant teisę pateikti raštu motyvuotą reikalavimą nutraukti jo duomenų tvarkymą dėl jo ypatingos situacijos. Duomenys nėra tvarkomi rinkodaros tikslais.

Kad būtų galima naudotis programėle elektroninei rinkliavai arba rinkliavai už važiavimą sumokėti, reikia sutikti su naudojimo taisyklių sąlygomis ir užregistruoti transporto priemonę bei programėlės verslo identifikavimo numerį Nacionalinės iždo administracijos elektroninės kelių rinkliavos sistemos (SPOE KAS) Kliento internetinėje paskyroje (IKK) (mojekonto.etoll.gov.pl). Programėlė yra nemokama. Programėlę ir su ja susijusias paslaugas suteikia Nacionalinės iždo administracijos viršininkas.

Programėlės e-TOLL PL naudojimo taisyklės

 1 straipsnis. Programėlė

 1. Programėlės teikėjas (toliau – „Teikėjas“) – Nacionalinės iždo administracijos viršininkas, buveinės adresas: Varšuva (Warszawa) (PL-00-916), ul. Świętokrzyska 12.
 2. Programėlė“ – tai teikėjo programėlė pavadinimu „e-TOLL PL“, skirta įdiegti naudotojo mobiliajame įrenginyje, kuriuo naudojamasi šiose taisyklėse nustatytomis sąlygomis.
 3. Programėlė skirta padėčiai nustatyti ir už naudotojo transporto priemone atliktus važiavimus atsiskaityti pagal programėle perduodamus geolokacijos duomenis, leidžiančius nustatyti transporto priemonės, kuriai taikoma rinkliava už važiavimą Lenkijos kelių mokamais ruožais arba pareiga siųsti duomenis į SENT sistemą, padėtį.
 4. Naudojantis programėle galima perduoti naudotojo vietos nustatymo duomenis į Nacionalinės iždo administracijos elektroninės rinkliavos sistemą (toliau – „SPOE KAS“) ir (arba) iš Transporto elektroninės priežiūros sistemos (toliau – „SENT“) ir saugoti juos užšifruotus naudotojo mobiliajame įrenginyje.
 5. Programėlėje tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Nacionalinės iždo administracijos viršininkas, o bendras duomenų valdytojas – finansų ministras; adresas – ul. Świętokrzyska 12, PL-00-916 Warszawa (Varšuva).
 6. Asmens duomenų tvarkymas programėlėje yra susijęs su duomenų valdytojui pavestomis viešosios valdžios funkcijomis ryšium su kelio rinkliavų rinkimu ir naudotojų už važiavimą mokamais kelių ruožais.
 7. Rinkliavos už važiavimą mokamais kelių ruožais skaičiuojamos vadovaujantis“
  1. Elektroninė rinkliava – renkama vadovaujantis 1985 metų kovo 21 dienos Viešųjų kelių įstatymu (toliau – k.į.).
  2. Rinkliava už važiavimą – renkama vadovaujantis 1994 metų spalio 27 dienos Mokamų autostradų ir Nacionalinio kelių fondo įstatymu (toliau – a.į.).
 8. Krovinių gabenimas SENT sistemoje stebimas vadovaujantis:
  1. 2019 metų kovo 9 dienos Krovinių gabenimo keliais bei geležinkeliais ir kūrenamųjų degalų apyvartos stebėsenos sistemos įstatymu (toliau – s.į.).
 9. Programėlę mobiliesiems įrenginiams su Android galima parsisiųsti iš Google Play parduotuvės, o mobiliesiems įrenginiams su iOS sistema – iš App Store parduotuvės.
 10. Programėlės parsisiuntimas ir naudojimasis ja yra nemokamas. Už naudotojo naudojimąsi duomenų perdavimo arba balso ryšio paslaugomis parsisiunčiant programėlę arba ja naudojantis gali būti taikomi telekomunikacijų operatoriaus, teikiančio naudotojui telekomunikacijų paslaugas, nustatyti mokesčiai.

2 straipsnis. Naudotojai

 1. Programėlės naudotojais šiose taisyklėse laikomi:
  1. Kelių naudotojai, užsiregistravę Nacionalinės iždo administracijos elektroninės kelių rinkliavos sistemos (SPOE KAS) Kliento internetinėje paskyroje (IKK) ir važiuojantys transporto priemonėmis arba transporto priemonių junginiais: 
   • kurių leistina bendroji masė viršija 3.5 tonos;
   • kurių leistina bendroji masė neviršija 3.5 tonos;
   • autobusais, nepriklausomai nuo jų leistinos bendrosios masės.
  2. Kelių naudotojai, gabenantys krovinius SENT sistemoje.
 2. Kad naudotojai, vykdydami savo pareigą sumokėti elektroninę rinkliavą ir rinkliavą už važiavimą arba perduodami duomenis į SENT sistemą, galėtų naudotis programėle, jie turi būti apsirūpinę mobiliaisiais įrenginiais, leidžiančiais perduoti geolokacijos duomenis.
 3. Kliento internetinėje paskyroje (IKK) užregistravus sąskaitą, leidžiančią mokėti rinkliavas išankstinio mokėjimo būdu, važiuoti mokamu keliu ir mokėti rinkliavas programėle galima iš anksto užtikrinus, kad sąskaitoje, priskirtoje transporto priemonei, kuria važiuojama, būtų pakankamai piniginių lėšų.
 4. Programėlės naudotojai gali būti tik asmenys, atitinkantys ankstesnėse 1–3 dalyse nustatytas sąlygas. Visų pirma programėlės naudotojai negali būto asmenys, kurie naudojasi Nacionalinės iždo administracijos elektroninės kelių rinkliavos sistemoje (SPOE KAS) neužregistruotos transporto priemonėmis arba kurie neatlieka gabenimų SENT sistemoje.

3 straipsnis. Programėlės aktyvavimas

 1. Pirmą kartą naudojantis programėle reikia ją užregistruoti ir aktyvuoti Nacionalinės iždo administracijos elektroninės kelių rinkliavos sistemoje (SPOE KAS).
 2. Aktyvuojant programėlę konkrečiai sąskaitai Kliento internetinėje paskyroje (IKK) priskiriamas programėlės verslo identifikavimo numeris, skurtas parsisiunčiant programėlę.

4 straipsnis. Programėlės funkcijos

 1. Tinkamai aktyvuota programėlė leidžia naudotojui naudotis šiomis funkcijomis:
  1. Važiavimo pradžios nustatymo ir mokamų ir (arba) SENT GEO sistemoje atliekamų važiavimų geolokacijos duomenų perdavimo pradžios
   (priklausomai nuo važiavimo rūšies) –- funkcijos „Konfigūruoti važiavimą“ ir „Pradėti važiavimą“.
  2. Įrenginio būsenos (baterijos lygio, GPS signalo būsenos ir interneto jungties būsenos) signalizavimo –- programėlės pranešimų.
  3. Galimybės papildyti sąskaitą leidžiančią mokėti rinkliavas išankstinio mokėjimo būdu – funkcija „Sąskaitos būsena“.
  4. Važiavimo užbaigimo ir geolokacijos duomenų perdavimo sustabdymo – funkcija „Baigti važiavimą“.
  5. Važiavimo apibendrinimo, kuriame pateikiama informacija apie važiavimo laiką, pranešimą apie buvimo vietą ir naudotą transporto priemonę (pasirodo ekrane automatiškai baigus važiavimą).
 2. Programėlėje registruojamais duomenimis remiamasi atsiskaitant už važiavimus, atliktus naudotojo naudojantis programėle.
 3. Funkcija „Istorija“ leidžia susipažinti su šiomis istorijomis:
  1. Naudotojo atliktų važiavimų, įskaitant tuos važiavimus, už kuriuos reikia sumokėti rinkliavą (važiavimo pradžios, pabaigos laikas, stebėsenos režimo pakeitimai);
  2. Priekabos konfigūracijos pakeitimų.
 4. Funkcija „Istorija“ programėlės naudotojui leidžia peržiūrėti ankstesnių važiavimų, atliktų per ankstesnius tris mėnesius, istoriją.

5 straipsnis. Techniniai reikalavimai

 1. Programėlė skirta mobiliesiems įrenginiams su ne senesnės nei 6.0 versijos Android sistema (rekomenduojama naujausia rinkoje esanti sistema) ir ne senesnės nei 13 versijos iOS sistema bei prieiga prie App Store parduotuvės.
 2. Programėlei parsisiųsti ir aktyvuoti reikalinga interneto jungtis.
 3. Kad programėlė veiktų tinkamai, mobilusis įrenginys, kuriame ji įdiegta:
  1. Turi turėti ne mažiau kaip 200 MB laisvos atminties.
  2. Negali turėti įdiegtų operacinės sistemos modifikacijų, ypač modifikacijų, kuriomis nulaužiamos mobiliojo įrenginio gamintojo arba operacinės sistemos gamintojo apsaugos (vad. „jailbreaking“ arba „rooting“);
  3. Turi leisti užmegzti interneto ryšį;
  4. Turi turėti GPS modulį.
 4. Teikėjas informuoja, kad programėlė tinkama veikimui naudoja:
  1. Internetą;
  2. Mobiliojo įrenginio identifikatorių ir informaciją apie sujungimą;
  3. Geolokacijos duomenis.
 5. Teikėjas informuoja, kad įsidiegti teikėjo suteikiamus programėlės naujinius gali būti būtina norint, kad ji tinkamai veiktų ir joje esantys duomenys būtų gerai apsaugoti. Teikėjas rekomenduoja diegti tokius naujinius iškart juos pateikus per Google Play arba, įrenginių su iOS sistema atveju – per App Store platformą.
 6. Naudotojas turi diegti operacinės sistemos naujinius vadovaudamasis turimo mobiliojo įrenginio ir Android sistemos gamintojo rekomendacijomis. Neatnaujinus operacinės sistemos arba programėlės naudotis programėle gali tapti mažiau saugu, ir iš programėlės netgi gali nutekėti duomenys.
 7. Mobiliųjų įrenginių gamintojai gali naudoti įvairius mechanizmus, kuriais siekiama optimizuoti įrenginyje esančios baterijos veikimą. Kai kuriais atvejais dėl pernelyg ilgai trunkančio programėlės veikimo fone gali sutrikti tinkamas duomenų perdavimas į Nacionalinės iždo administracijos elektroninės kelių rinkliavos sistemą (SPOE KAS) arba SENT. Kad geolokacijos duomenys būtų perduodami nenutrūkstamai, mobiliojo įrenginio naudotojas turi užtikrinti,
  kad važiavimo metu programėlė būtų rodoma įrenginio ekrane.

6 straipsnis. Privatumas ir saugumas

 1. Geolokacijos duomenys perduodami savanoriškai, naudotojui atliekant pareigas, susijusias su elektroninės rinkliavos ir rinkliavos už važiavimą mokėjimu arba gabenimais SENT sistemoje.
 2. Duomenys apie esamą buvimo vietą renkami elektroninės rinkliavos arba rinkliavos už važiavimą dydžiui nustatyti ir krovinių gabenimui SENT sistemoje stebėti. Duomenys apie buvimo vietą renkami nenutrūkstamai, taip pat ir tuomet, kai programėlė važiavimo metu perkeliama į foną.
 3. Kai pareiga sumokėti elektroninę rinkliavą arba rinkliavą už važiavimą atliekama naudojantis programėle, buvimo vietos duomenys renkami siekiant nustatyti, ar kelio ruožas, kuriuo važiuoja naudotojas, yra mokamas –
  šiuo atveju siunčiami duomenys naudojami tik elektroninės rinkliavos, mokėtinos pagal Viešųjų kelių įstatymą arba rinkliavos už važiavimą, mokėtinos pagal Mokamų autostradų ir Nacionalinio kelių fondo įstatymą, dydžiui skaičiuoti. Su gabenimo SENT sistemoje stebėsena susijusios programėlės funkcijos atveju duomenys perduodami nenutrūkstamai pagal Krovinių gabenimo keliais bei geležinkeliais ir kūrenamųjų degalų apyvartos stebėsenos sistemos įstatymą atliekamos krovinių gabenimo kontrolės tikslams. Buvimo vietų duomenys neišsaugomi ir nenaudojami kitiems tikslams. Duomenų perdavimo dažnumą galima konfigūruoti, ir jo dažnumas gali būti nuo 5 iki 60 sekundžių.
 4. Naudotojui baigus naudotis konkrečiu mobiliuoju įrenginiu, prieš perduodant įrenginį trečiajam asmeniui tiekėjas rekomenduoja atstatyti sistemoje pradinę duomenų būseną arba pašalinti programėlę.
 5. Programėlėje saugomi šie naudotojo duomenys:
  1. Geolokacijos duomenys, kuriuos naudotojas perduoda mokamo važiavimo arba važiavimo SENT sistemoje metu;
  2. Transporto priemonių registracijos numeriai;
  3. Naudotojo verslo identifikavimo numeris;
  4. Nacionalinės iždo administracijos elektroninės kelių rinkliavos sistemoje (SPOE KAS) užregistruotos paskyros numeris;
  5. Mokamų važiavimo istorija (paskutinių 3 mėnesių);
  6. Važiavimų SENT sistemoje sąrašai (SENT sistemoje atliekamų važiavimų atveju).
 6. Teikėjas iš programėlės gauna geolokacijos duomenis iš Lenkijos teritorijos, tačiau jis kaupia tik tuos buvimo vietos duomenis, kurie naudojami elektroninei rinkliavai arba rinkliavai už važiavimą suskaičiuoti, arba gabenimams SENT sistemoje stebėti
 7. Pirmiau minėti duomenys renkami dėl techninių priežasčių,
  tai vyksta laikinai ir ribotą laiką.
 8. Be elektroninio duomenų perdavimo funkcijų, programėlė neturi nei duomenų eksporto, nei importo funkcijų.
 9. Teikėjas nesudaro galimybės atkurti PIN numerio arba programėlės slaptažodžio. Praradus prieigos prie programėlės slaptažodį programėlę drauge su visais duomenimis reikia pašalinti iš mobiliojo įrenginio ir iš naujo ją įdiegti bei aktyvuoti.
 10. Teikėjas informuoja, kad jis kuo kruopščiausiai stengiasi užtikrinti aukštą programėlės teleinformatinio saugumo ir naudotojų duomenų saugumo lygį. Tačiau teikėjas nurodo, kad dėl informacinių technologijų specifikos ateityje gali būti atskleistas programėlės neatsparumas kai kurioms grėsmėms. Todėl teikėjas rekomenduoja naujinti programėlę pagal 5 straipsnio 5 dalį ir nurodo, kad jis gali skelbti viešas rekomendacijas dėl naudojimosi programėle saugumo principų.

7 straipsnis. Naudojimasis programėle

 1. Nuo programėlės įdiegimo momento teikėjas suteikia naudotojui licenciją naudotis programėle 7 straipsnyje nustatytomis sąlygomis. Suteikiama licencija yra neišimtinė, neperduodama, ji nesuteikia teisės teikti tolesnes licencijas (sublicencijas).
 2. Licencija suteikiama neribotam laikui ir be teritorinių apribojimų.
 3. Pagal suteiktą licencija naudotojas turi teisę atgaminti programėlę tiek, kiek tai reikalinga jai įdiegti ir naudoti naudotojo turimuose mobiliuosiuose įrenginiuose, jeigu tie veiksmai atliekami siekiant naudotis programėle pagal naudojimo taisykles tikslams.
 4. Atsižvelgiant į 7 straipsnio 3 dalies nuostatas ir išimtis, numatytas besąlygiškai galiojančiose teisės nuostatose, naudotojas neturi teisės atgaminti programėlę bet kokiu kitu būdu arba ją versti, pritaikyti, keisti išdėstymą arba atlikti programėlėje bet kokius kitus pakeitimus.

8 straipsnis. Techninė pagalba ir naudotojų pranešimai

 1. Techninė pagalba programėlės veikimo klausimais reikiama šiuo telefono numeriu +48 22 24 337 77 - nemokamas telefono numeris, skirtas Lenkijos ir tarptautiniams vartotojams - skambučio mokestis pagal operatoriaus kainoraštį.
 2. Naudotojai gali siųsti klausimus, pastabas arba pasiūlymus dėl programėlės ir jos funkcijų šiuo elektroninio pašto adresu: kontakt@etoll.gov.pl.

9 straipsnis. Atsakomybė

 1. Teikėjas informuoja, kad naudotojui tenka visa atsakomybė už įstatymų pažeidimą arba žalą, padarytą naudotojo veiksmais, susijusiais su naudojimusi programėle, ypač už duomenų, susijusių su naudotojo atliekamais važiavimais mokamais kelių ruožais arba SENT važiavimais, tikrumą.
 2. Teikėjas informuoja, kad jis neatsako už:
  1. nuostolius, atsiradusius dėl to, kad naudotojas neatnaujino programėlės;
  2. nuostolius, atsiradusius dėl to, kad naudotojas naudojosi programėle nesilaikydamas įstatymų arba šių naudojimo taisyklių;
  3. telekomunikacijų paslaugų, reikalingų naudotis programėle, teikiamų telekomunikacijų operatoriaus, kurio paslaugomis naudojasi naudotojas, kokybę ir prieinamumą;
  4. netinkamą programėlės veikimą dėl netinkamo operacinės sistemos arba naudotojo naudojamo mobiliojo įrenginio veikimo.

10 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

 1. Naudotojas bet kuriuo metu gali baigti naudotis programėle pašalindamas ją iš mobiliojo įrenginio.
 2. Išleidus naujas programėlės laidas naudojimo taisyklės gali keistis. Pakeitimas saisto vartotojus, įsidiegusius tokią programėlės laidą ir sutikusius su pakeista naudojimo taisyklių redakcija.
 3. Naudojimo taisyklės yra nemokamai pateiktos programėlėje. Jas taip pat galima rasti etoll.gov.pl tinklalapyje PDF formatu, kuris leidžia jas parsisiųsti, išsisaugoti ir atsispausdinti.