Teisingo greitkelių rinkliavos sumokėjimo patikrinimas

Rinkliavos už važiavimą sumokėjimo teisingumo kontrolė vykdoma remiantis 1994 m. spalio 27 d. Mokamų greitkelių ir Valstybinio kelių fondo įstatymo nuostatomis.

Muitinės ir mokesčių tarnybos pareigūnai ir Kelių transporto inspekcijos inspektoriai turi teisę kontroliuoti, ar teisingai sumokėta kelių rinkliava, įskaitant mobiliųjų prietaisų, transporto priemonėje esančių prietaisų ar išorinių vietos nustatymo sistemų, naudojančių palydovinės padėties nustatymo ir duomenų perdavimo technologijas, kontrolę.

Greitkelių rinkliavos mokėjimo teisingumo kontrolę, įskaitant mobiliųjų prietaisų, transporto priemonėje esančių prietaisų ar išorinių vietos nustatymo sistemų kontrolę, vykdydami teisės aktuose nustatytas užduotis, gali atlikti policijos pareigūnai.

Nesumokėjus už važiavimą greitkeliu, įskaitant pravažiavimą greitkeliu ar jo atkarpos tęsimą pasibaigus greitkelio biliete nurodytam galiojimo laikui, iš mokėtojo imamas papildomas 500 PLN mokestis. Šaukimą sumokėti papildomą mokestį išduoda Nacionalinės mokesčių administracijos vadovas. Jei papildomas mokestis sumokamas per 7 dienas nuo šaukimo sumokėti papildomą mokestį įteikimo dienos, jis sumažinamas 100 PLN nuo šaukime nurodytos sumos.

Iš mokėtojo imama viena papildoma rinkliava, nepriklausomai nuo to, kiek kartų ta pati transporto priemonė važiavo greitkeliu ar jo ruožu per vieną 24 valandų laikotarpį, kuris suprantamas kaip laikotarpis nuo 0:00 iki 24:00 val. tam tikrą dieną.

Muitinės ir mokesčių tarnybos pareigūnams, Kelių transporto inspekcijos inspektoriams arba policijos pareigūnams atliekant kontrolę nustačius, kad mokesčio mokėtojas:

  • nesumokėjo rinkliavos už ankstesnes keliones greitkeliu ar jo ruožu, ir
  • turi gyvenamąją vietą arba būstinę šalyje, su kuria Lenkija nėra sudariusi sutarties ar susitarimo dėl bendradarbiavimo abipusiškai vykdant šią rinkliavą, arba skolos išieškojimo galimybė tiesiogiai neišplaukia iš tos šalies tarptautinių taisyklių ir nuostatų,

patikrinimą atliekantis asmuo surenka papildomo mokesčio dydžio užstatą už kiekvieną iš šių pravažiavimų.

Papildomas mokestis nerenkamas, jei vairuotojui buvo paskirta bauda baudos kvitu už važiavimą mokamu greitkeliu ar jo ruožu be galiojančio greitkelio bilieto arba be tinkamai veikiančio automobilyje esančio įrenginio, mobiliosios programėlės ar išorinės vietos nustatymo sistemos, užtikrinančios geolokacijos duomenų perdavimą į e-TOLL sistemą.

Mokesčio mokėtojas turi teisę pateikti prieštaravimą iždo administracijos vadovui, jei nustatomas papildomas mokestis. Prieštaravimo pateikimas neatleidžia nuo pareigos mokėti papildomą mokestį.

 

Pažeidimas, už kurį baudžiama bauda, ir atitinkamo įstatymo straipsnis

Baudos dydis ir atitinkamo įstatymo straipsnis

Mokamų greitkelių ir Valstybinio kelių fondo įstatymo 37a str. 28 d. 1 p.

 

Transporto priemonės vairuotojo važiavimas greitkeliu ar jo ruožu, už kurio pravažiavimą iždo administracijos vadovas renka greitkelio rinkliavą, kai:

  • nėra galiojančio greitkelio bilieto,
  • nėra tinkamai veikiančio įrenginio ar sistemos, užtikrinančios geolokacijos duomenų perdavimą į KAS elektroninės rinkliavos sistemą.

Mokamų greitkelių ir Valstybinio kelių fondo 37 gi str.

 

 

500 PLN

Mokamų greitkelių ir Valstybinio kelių fondo įstatymo 37 gj str. 1 d.

 

Važiavimas greitkeliu ar jo ruožu, už kurio pravažiavimą KAS vadovas renka greitkelio rinkliavą, transporto priemonės, kurios valstybinio numerio ženklai yra uždengti ar papuošti arba ant kurios priekinės dalies yra ženklai, užrašai ar daiktai, mažinantys šių valstybinio numerio ženklų įskaitomumą, arba kurios valstybinio numerio ženklai yra pritvirtinti prie transporto priemonės ne tam skirtose konstrukcinėse vietose, vairuotojui

Mokamų greitkelių ir Valstybinio kelių fondo įstatymo 37 gi str. 1 d.

 

 

500 PLN

Įstatymo dėl greitkelių ir Valstybinio kelių fondo bei kai kurių kitų įstatymų pakeitimo įstatymo 11 str.

 

Naudojimasis rinkliavos vietomis iš e-TOLL sistemos naudotojams skirtų eismo juostų be tinkamai veikiančio įrenginio ar sistemos, užtikrinančios geolokacijos duomenų perdavimą į KAS elektroninę rinkliavos sistemą (nuo e-TOLL sistemos paleidimo dienos iki 2021 m. lapkričio 30 d.). arba sumokėti rinkliavą už važiavimą greitkeliu viaTOLL sistemoje naudojant transporto priemonėje įmontuotą įrenginį, kuris neleidžia identifikuoti transporto priemonės ir naudotojo, t. y. išskyrus anoniminius viaAUTO įrenginius ir viaAUTO įrenginius, sumontuotus kitose transporto priemonėse nei ta, kuriai jie priskirti viaTOLL sistemoje (nuo e-TOLL sistemos veikimo pradžios dienos iki viaTOLL sistemos veikimo pabaigos dienos)

Įstatymo dėl greitkelių ir Valstybinio kelių fondo bei kai kurių kitų įstatymų pakeitimo įstatymo 12 str.

 

 

500 PLN