"e-ticket" parduotuvės taisyklės ir sąlygos

Norint naudotis svetaine „e-ticket” parduotuvė ir sumokėti rinkliavą už kelio ruožą, būtina sutikti su šiomis taisyklėmis. Bilieto „e-ticket” pirkimo paslaugą teikia Nacionalinės mokesčių administracijos vadovas.

 „e-ticket” parduotuvės taisyklės ir sąlygos

§ 1. Apibrėžimai

 1. Greitkelis - valstybinis mokamas kelias arba mokamų kelių atkarpos, kurias valdo Nacionalinių kelių ir greitkelių generalinė direkcija, kurioje vyksta kelionė ir už kurią Vartotojas moka Taisyklėse ir sąlygose nurodytomis sąlygomis:
  • autostrados A2 ruožas Konin – Stryków (99 km),
  • autostrados A4 ruožas Bielany Wrocławskie – Sośnica (162,4 km), įskaitant nemokamą Glivicų aplinkkelio ruožą (atkarpa Kleszczów – Gliwice Sośnica)
 2. Parduotuvė „e-ticket” (toliau taip pat „Svetainė”) tai interneto svetainė, kurioje galima įsigyti autostrados bilietą „e-ticket”, adresu www.etoll.gov.pl., kuris naudojamas nurodytomis sąlygomis šiose Taisyklėse.
 3. Autostrados „e-ticket” (toliau taip pat „Bilietas”) – elektroninis bilietas pagal u.a.p. yra rinkliavos už važiavimą Autostrada sumokėjimo patvirtinimas ir suteikia Naudotojui teisę keliauti Autostrada; išduodamas etoll.gov.pl, programėlėje e-TOLL PL TICKET arba pas partnerius, su kuriais KAS (Nacionalinė mokesčių administracija) vadovas yra sudaręs sutartį.
 4. Vairuotojas / Naudotojas – Autostrada keliaujantis asmuo, kuris privalo mokėti rinkliavą už naudojimąsi autostrada ir turintis įstatymų numatytą pareigą turėti galiojantį „e-ticket” autostrados bilietą.
 5. Lengvosios transporto priemonės – motociklai, motorinės transporto priemonės ir transporto priemonių junginiai, kurių leistina bendra masė ne didesnė kaip 3,5 tonos.
 6. Papildoma rinkliava - rinkliava, imama iš naudotojo, nesumokėjus rinkliavos už naudojimąsi autostrada pagal 37ge. u.a.p straipsnį.
 7. Paslauga - paslauga, suteikianti Naudotojui galimybę įsigyti autostrados bilietą „e-ticket”, pagal kurį vartotojas moka rinkliavą už naudojimąsi Autostrada, o Paslaugų teikėjas jam suteikia „e-ticket” elektroniniu būdu.
 8. Paslaugų teikėjas – Paslaugą teikiantis subjektas, t. y. Nacionalinės mokesčių administracijos vadovas.
 9. Forma - vieta svetainėje, kurioje Naudotojas įveda duomenis, reikalingus autostrados bilietui „e-ticket” įsigyti.
 10. a.p.- 1994 m. spalio 27 d. Įstatymas dėl mokamų autostradų ir Valstybinio kelių fondo (t. y. 2021 m. Lenkijos Respublikos oficialusis leidinys, 1376 pozicija su pakeitimais ir papildymais).

§ 2. Parduotuvė „e-ticket”

 1. Paslaugą teikiantis subjektas yra Nacionalinės mokesčių administracijos vadovas, kurio buveinė yra Varšuvoje (00-916), adresu Świętokrzyska g. 12.
 2. Parduotuvė „e-ticket” skirta motociklų, variklinių transporto priemonių ir transporto priemonių junginių, kurių leistina bendra masė ne didesnė kaip 3,5 tonos, vairuotojams, važiuojantiems Autostrada.
 3. Taisyklės taikomos Vairuotojams, važiuojantiems Autostradomis.
 4. Parduotuvės „e-ticket” tvarkomų duomenų administratorius yra Nacionalinės mokesčių administracijos vadovas, o bendraadministratorius – finansų ministras, kurio buveinė yra Varšuvoje (00-916), adresu Świętokrzyska g. 12.
 5. Rinkliava renkama remiantis 1994 m. spalio 27 d. Įstatymu dėl mokamų autostradų ir Valstybinio kelių fondo (t. y. 2021 m. Lenkijos Respublikos oficialusis leidinys, 1376 pozicija su pakeitimais ir papildymais)

§ 3. „e-ticket” pirkimas

 1. Bilietą galima įsigyti svetainėje etoll.gov.pl, skirtuke „e-ticket” Parduotuvė.
 2. Norint naudotis „e-ticket” parduotuvės svetaine, reikalingas interneto ryšys.
 3. Naudotojas, norintis įsigyti „e-ticket” bilietą interneto svetainėje etoll.gov.pl, skirtuke „e-ticket” Parduotuvė, naudojasi funkcija Įsigykite „e-ticket”.
 4. Norėdamas naudotis Paslauga, Naudotojas turi perskaityti ir sutikti su šiomis Taisyklėmis, o po to užpildyti formoje 5 punkte nurodytus duomenis ir susimokėti už važiavimą.
 5. Norėdamas įsigyti Bilietą svetainėje, Naudotojas pateikia šiuos kelionės duomenis:
  1. transporto priemonės registracijos numeris;
  2. transporto priemonės registracijos šalis;
  3. transporto priemonės kategorija;
  4. Autostrados ruožas, už kurį bus renkama rinkliava (iš sąrašo pasirenkant pradžios ir pabaigos sankryžas arba nurodant jas žemėlapyje);
  5. „e-ticket” planuojamos kelionės pradžios data ir laikas (t. y. „e-ticket” galiojimo pradžios data ir laikas)
 6. Kiekviename išduotame Biliete yra bent:
  1. duomenys, išvardyti 2 punkte;
  2. „e-ticket” bilieto galiojimo pabaigos data ir laikas (galiojimo laikas yra 48 valandos nuo planuojamos kelionės pradžios datos ir laiko)
  3. kilometrų skaičius ir rinkliavos dydis;
  4. individualaus „e-ticket” numeris.
 7. Naudotojas atsako už „e-ticket” pirkimo metu pateiktos informacijos teisingumą.
 8. Mokestis už naudojimąsi autostrada renkamas autostrados bilieto išdavimo metu.
 9. Autostrados „e-ticket” galima įsigyti anksčiausiai likus 60 dienų iki planuojamos kelionės.
 10. Svetainėje Naudotojas gali įsigyti kelis „e-ticket” bilietus kelionėms.
 11. Autostrados „e-ticket” kaina apskaičiuojama pagal Naudotojo deklaruotą Autostrados ruožą, kuria jis važiuos. Naudojimosi Autostrada rinkliavos tarifus reglamente nustato Transporto, statybos ir jūrų ekonomikos ministras[1].
 12. Patvirtinimas apie „e-ticket” bilieto įsigijimą pateikiamas svetainėje pdf failo formatu, kurį galima atsisiųsti.
 13. Naudotojas, svetainėje sutikęs gauti el. laišką, taip pat gali gauti informaciją apie svetainėje įsigytą Bilietą, nurodytu el. pašto adresu.

§ 4. „e-ticket” naudojimosi taisyklės

 1. Naudotojas privalo nusipirkti „e-ticket” prieš pradėdamas kelionę Autostrada.
 2. „e-ticket” galioja nuo numatytos kelionės pradžios datos ir laiko iki numatytos pabaigos datos ir laiko (automatiškai nustatomos 48 valandos nuo numatytos kelionės pradžios datos). Jei kelionė užtrunka ilgiau, kiekvienam paskesniam 48 valandų laikotarpiui reikia įsigyti papildomą Bilietą. Kitas Bilietas gali apimti atkarpas nuo ruožo, kuriame stovi transporto priemonė, pradžios iki planuojamo išvažiavimo iš Autostrados.
 3. „e-ticket” apima vieną važiavimą Autostrados atkarpoje.
 4. „e-ticket” nustoja galioti po 48 valandų nuo Bilieto galiojimo pradžios datos ir laiko arba pasibaigus deklaruotai kelionei Autostradoje. Kiekvienas išvažiavimas iš Autostrados nereiškia važiavimo pabaigos. Jei vairuotojas perka „e-ticket” bilietą visai atkarpai, o kelionės metu išvažiuoja iš Autostrados ankstesniame išvažiavime, „e-ticket” nepraranda savo galiojimo. Vairuotojas gali iš naujo įvažiuoti į maršrutą ir važiuoti likusiose atkarpose su tuo pačiu „e-ticket” autostrados bilietu.
 5. Važiavimas autostrada prieš numatytą kelionės pradžios datą ir laiką arba po numatytos kelionės pabaigos datos ir laiko laikomas važiavimu Autostrada nemokant rinkliavos.
 6. Važiavimas Autostrada, kuriam neįsigytas „e-ticket”, yra laikomas kaip kelionė nemokant rinkliavos.
 7. Naudotojas turi pasilikti įsigytą „e-ticket” patikrinimui.
 8. Perkant du ar daugiau to paties transporto priemonės registracijos numerio bilietų, atsiskaitant pirmenybę turi „e-ticket” su anksčiausia galiojimo data ir laiku.

§ 5. Sutarties sudarymas

 1. Paslaugos teikimo sutartis sudaroma, kai Naudotojas patvirtina užsakymą, sutikdamas su „e-ticket” parduotuvės Taisyklėmis, pasirinkęs mygtuką užsakymo užbaigimui ir atlikdamas apmokėjimą.
 2. Už „e-ticket” atsiskaitoma per išorinio paslaugų teikėjo mokėjimo platformą.
 3. Paslaugos sutarties sudarymo patvirtinimas yra „e-ticket” bilietas, kurį galima atsisiųsti svetainėje PDF formatu.

§ 6. Mokėjimas

 1. Bendra „e-ticket” bilieto kaina bus matoma iki Paslaugos sutarties sudarymo.
 2. Parduotuvėje „e-ticket” nurodyta kaina nusako Naudotojo užpildytoje formoje nurodytą vienos transporto priemonės kelionės kainą.
 3. Apmokėjimas už „e-ticket” įsigijimą atliekamas svetainėje, naudojant svetainėje esančius mokėjimo būdus:
  1. greitas BLIK mokėjimas;
  2. mokėjimo kortelė.
 4. Naudotojas žinute gauna teisingo mokėjimo patvirtinimą arba informaciją apie mokėjimo operacijos nepasisekimą.
 5. KAS vadovas neišrašo kvitų ar PVM sąskaitų faktūrų kaip apmokėjimo įrodymą už įsigytą „e-ticket”. Naudotojas gauna pirkimo patvirtinimą, kaip nurodyta šių Taisyklių 3 paragrafe 12 ir 13 punktuose,

§ 7. Nemokami Autostrados ruožai

 1. Kai kurios mokamos autostradų atkarpos traktuojamos specialiai ir griežtai nustatytais atvejais rinkliava nėra imama. Taisyklių sudarymo metu yra speciali nemokama atkarpa – Glivicų aplinkkelis, apimantis A4 autostrados atkarpas Kleszczów – Gliwice Ostropa, Gliwice Ostropa – Gliwice Bojków, Gliwice Bojków – Gliwice Sośnica[2].
 2. Kai kelionė vyksta tik Glivicų aplinkkelio srityse, kurios nurodytos 1 punkte, kelionės mokestis netaikomas. Pasirinkus maršrutą, apimantį Glivicų aplinkkelio atkarpas, bet einantį už ruožų, nurodytų 1 punkte, tuomet ruožai, nurodyti 1 punkte yra įskaičiuoti į mokestį. Pavyzdžiui: negalite nusipirkti bilieto į atkarpas, pvz., Gliwice Bojków - Kleszczów (kelionė šiose atkarpose yra nemokama), o maršrutu Gliwice Bojków - Łany bus skaičiuojamas atstumas ir mokestis už visą maršrutą, įskaitant Aplinkkelio atkarpas.

§ 8. „e-ticket” grąžinimas

 1.  Naudotojas turi teisę grąžinti Parduotuvėje įsigytą „e-ticket”, jeigu grąžinimas įvyksta iki numatytos kelionės pradžios datos ir laiko.
 2. Svetainėje įsigytą nepanaudotą „e-ticket” grąžinti galima tik pasinaudojant svetainėje esančia parinktimi „Grąžinti bilietą“. Prieš grąžinant, svetainė automatiškai patikrina grąžinamo „e-ticket” bilieto galiojimą.
 3. Pinigai už nepanaudotą autostrados „e-ticket” bus grąžinami tokiu pačiu būdu ir į tą patį sąskaitos numerį, iš kurio buvo atliktas mokėjimas. Jei vartotojas nori susigrąžinti pinigus į kitą sąskaitą, tokį prašymą jis turėtų pateikti raštu, atsiųsdamas el. laišką adresu kontakt@etoll.gov.pl, naudodamas susisiekimo Formą svetainėje etoll.gov.pl arba tradicine forma siunčiant prašymą KAS Vadovo adresu.
 4. Pinigai už nepanaudotą autostrados „e-ticket” grąžinami ne vėliau kaip per 30 dienų nuo grąžinimo užsakymo pateikimo bei vartotojui gavus grąžinimo užsakymo patvirtinimą svetainėje dienos.

 § 9. Skundai

 1. Skundai dėl paslaugų siunčiami korespondencijos adresu „e-TOLL” Finansų ministerija, Świętokrzyska g. 12, 00-916 Varšuva arba el. pašto adresu kontakt@etoll.gov.pl.
 2. Skunde Naudotojas turėtų įtraukti tokią informaciją kaip:
  1. Naudotoją identifikuojantys duomenys,
  2. skundo dalyko aprašymas,
  3. skundo prašymas.
 3. Paslaugos teikėjas atsakys į skundą per 30 dienų.

§ 10. Privatumas ir saugumas

 1. Duomenų, reikalingų „e-ticket” bilietui įsigyti, teikimas vyksta savanoriškai kaip Paslaugos dalis ir yra būtinas norint sudaryti sutartį su Paslaugos teikėju.
 2. Paslaugų teikėjo Naudotojo duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti, kad Naudotojas mokėtų rinkliavą už naudojimąsi Greitkeliu pagal u.a.p.
 3. Svetainėje pateikti duomenys Tiekėjo sistemoje saugomi ne trumpiau kaip 12 ir ne ilgiau kaip 24 mėnesius nuo kalendorinių metų, kuriais buvo važiuota autostrada, pabaigos, išskyrus atvejus, kai duomenys naudojami kontrolės metu.
 4. „e-ticket” parduotuvė netvarko asmens duomenų.
 5. Pažeidus prievolę mokėti rinkliavą Autostradoje, „e-TOLL” sistema apdoros 3 paragrafo 5 punkte nurodytus duomenis kontrolės tikslais.
 6. Duomenys apie įsigytus „e-ticket” bilietus renkami dėl techninių priežasčių, yra nereguliarūs ir riboto laiko.

§ 11. Techninė pagalba ir Naudotojų pranešimai

 1. Pagalba, susijusi su svetainės veikimu, teikiama šiuo telefono numeriu +48 22 24 337 77 - nemokamas telefono numeris, skirtas Lenkijos ir tarptautiniams vartotojams - skambučio mokestis pagal operatoriaus kainoraštį.
 2. Bet kokius klausimus, pastabas ar pasiūlymus dėl svetainės ir jos funkcionalumo Naudotojai gali siųsti el. paštu šiuo el. pašto adresu: kontakt@etoll.gov.pl.

§ 12. Baigiamosios nuostatos

 1. Šių Taisyklių pagrindu sudaryta sutartis yra taikoma konkrečiam ir vienkartiniam „e-ticket” bilieto įsigijimui svetainėje ir sudaroma jos įgyvendinimo tikslui ir įgyvendinimo laiku.
 2. Ginčus spręsti kompetentingas yra Paslaugų teikėjo buveinės teismas.

[1] 2012 m. balandžio 25 d. Transporto, statybos ir jūrų ekonomikos Reglamentas dėl greitkelių rinkliavos tarifų (2012 m. Lenkijos Respublikos oficialusis leidinys, 467 pozicija)

[2] Vadovaujantis 2002 m. liepos 16 d. Ministrų Tarybos įsakymu dėl mokamos autostrados (2013 m. rugsėjo 20 d. Lenkijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 121, 1034 pozicija. (2014 m. Lenkijos Respublikos oficialusis leidinys, 45 pozicija)