Jak wyrejestrować się z viaTOLL

Jak odzyskać lub przeksięgować środki z viaTOLL

Jeżeli chcesz odzyskać zwrot kaucji za urządzenie lub środki z salda umowy viaTOLL na konto bankowe:

  • prześlij podpisany formularz reklamacyjny oraz zdjęcie OBU obrazujące jego kod kreskowy na adres kontakt@etoll.gov.pl, aby uzyskać zwrot kaucji za urządzenie. Na jednym formularzu możesz dopisać dowolną liczbę urządzeń
  • prześlij podpisany formularz reklamacyjny na adres kontakt@etoll.gov.pl z dyspozycją zwrotu środków znajdujących się na umowie viaTOLL na wskazany rachunek bankowy

Jeżeli chcesz przeksięgować środki z konta viaTOLL na konto rozliczeniowe w systemie e-TOLL (musisz już posiadać konto w e-TOLL):

  • prześlij na adres kontakt@etoll.gov.pl podpisany formularz przeksięgowania środków z viaTOLL do e-TOLL i dołącz zdjęcie OBU obrazujące jego kod kreskowy (w przypadku przeksięgowania kaucji)

lub

  • złóż bezpośrednio w Miejscu Obsługi Klienta e-TOLL dyspozycję zwrotu środków, dołączając podpisany formularz przeksięgowania środków z viaTOLL do e-TOLL

Pamiętaj! W MOK e-TOLL nie możesz zwrócić OBU w celu odzyskania kaucji

Do kiedy mogę zwrócić urządzenie viaBOX?

Od 1 października 2021 r.  Szef KAS nie przyjmuje urządzeń pokładowych viaBOX, zwroty kaucji będą realizowane na podstawie formularza reklamacyjnego oraz zdjęcia w/w urządzenia

Jaki mam czas na ubieganie się o zwrot kaucji i salda z systemu viaTOLL?

Użytkownik ma 12 miesięcy na złożenie wniosku o zwrot kaucji/salda z systemu viaTOLL od momentu jego wygaszenia, tj. ostateczny termin złożenia wniosku przypada na 30 września 2022 r. Po tym terminie środki zostaną przekazane na Krajowy Fundusz Drogowy