Konto z odroczoną płatnością

Metody płatności

Opłacenie noty przez Internetowe Konto Klienta (IKK)

  • przelew bankowy
  • karta płatnicza
  • płatność mobilna – BLIK, Pay-By-Link

Opłacenie noty w Miejscu Obsługi Klienta

  • karta płatnicza
  • gotówka

Termin rozliczenia opłaty elektronicznej

Opłatę elektroniczną za przejazd uiszcza się po otrzymaniu noty obciążeniowej. Nota obciążeniowa wystawiana jest do 7 dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego (po zakończeniu pełnego miesiąca) z terminem płatności 14 dni od daty jej wystawienia

Korzystanie z sieci dróg płatnych

Opłaty elektroniczne naliczane są dla przejazdów na poszczególnych odcinkach dróg płatnych. Wysokość naliczonych opłat użytkownik może sprawdzić po zalogowaniu się do swojego Internetowego Konta Klienta.