Konto przedpłacone

Metody płatności

Doładowanie konta przez Internetowe Konto Klienta (IKK)/aplikację mobilną e-TOLL PL

  • przelew bankowy
  • karta płatnicza
  • płatność mobilna – BLIK, Pay-By-Link

Doładowanie konta w Miejscu Obsługi Klienta

  • karta płatnicza
  • gotówka

Termin rozliczenia opłaty elektronicznej

Opłaty naliczane za przejazd automatycznie pomniejszają stan środków na koncie rozliczeniowym użytkownika.

Korzystanie z sieci dróg płatnych a środki na koncie

Wniesienie opłaty elektronicznej następuje przed rozpoczęciem przejazdów po odcinkach dróg krajowych, za które jest pobierana opłata elektroniczna. Użytkownik powinien mieć na koncie rozliczeniowym w e-TOLL środki w kwocie pozwalającej mu na odbycie planowanego przejazdu w całości.

Opłaty naliczane są za przejazdy na poszczególnych odcinkach dróg płatnych. Będą one widoczne dla użytkownika po zalogowaniu się do Internetowego Konta Klienta (IKK).

Zwrot niewykorzystanych środków

Aby otrzymać zwrot środków z konta, użytkownik składa pisemny wniosek z dyspozycją o taki zwrot. Dyspozycję można złożyć za pośrednictwem Internetowego Konta Klienta (IKK) lub w Miejscu Obsługi Klienta (MOK). Szef KAS zwraca środki w taki sam sposób, w jaki zostały wniesione, tj. wpłacone kartą - zwrot następuje na tę samą kartę, którą była dokonywana płatność, przy wpłacie przelewem - zwrot środków następuje na wskazany we wniosku przez użytkownika rachunek bankowy.

W przypadku braku możliwości zwrotu niewykorzystanych środków we wskazany sposób, zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy wskazany w dyspozycji przez użytkownika (bądź osobę upoważnioną).

WAŻNE
Nie opłacaj not obciążeniowych, które są wystawiane dla kont rozliczeniowych w trybie przedpłaty (prepaid).