Metody płatności

ikona onlineDoładowanie konta przez Internetowe Konto Klienta (IKK)/aplikację mobilną e-TOLL PL:

  • przelew bankowy
  • karta płatnicza
  • płatność mobilna – BLIK, Pay-By-Link

ikona sklepDoładowanie konta w Miejscu Obsługi Klienta:

  • karta płatnicza
  • gotówka

ikona zegarTermin rozliczenia opłaty elektronicznej

Opłaty naliczane za przejazd automatycznie pomniejszają stan środków na koncie rozliczeniowym użytkownika.

portfelKorzystanie z sieci dróg płatnych a środki na koncie

Wniesienie opłaty elektronicznej następuje przed rozpoczęciem przejazdów po odcinkach dróg krajowych, za które jest pobierana opłata elektroniczna. Użytkownik powinien mieć na koncie rozliczeniowym w e-TOLL środki w kwocie pozwalającej mu na odbycie planowanego przejazdu w całości.

Opłaty naliczane są za przejazdy na poszczególnych odcinkach dróg płatnych. Będą one widoczne dla użytkownika po zalogowaniu się do Internetowego Konta Klienta (IKK).

Ikona zwrotZwrot niewykorzystanych środków

Aby otrzymać zwrot środków z konta, użytkownik składa pisemny wniosek z dyspozycją o taki zwrot. Dyspozycję można złożyć za pośrednictwem Internetowego Konta Klienta (IKK) lub w Miejscu Obsługi Klienta (MOK). Szef KAS zwraca środki w taki sam sposób, w jaki zostały wniesione, tj. wpłacone kartą - zwrot następuje na tę samą kartę, którą była dokonywana płatność, przy wpłacie przelewem - zwrot środków następuje na wskazany we wniosku przez użytkownika rachunek bankowy.

W przypadku braku możliwości zwrotu niewykorzystanych środków we wskazany sposób, zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy wskazany w dyspozycji przez użytkownika (bądź osobę upoważnioną).

Ikona uwagaWAŻNE
Nie opłacaj not obciążeniowych, które są wystawiane dla kont rozliczeniowych w trybie przedpłaty (prepaid).