O systemie e-TOLL

Czym jest e-TOLL

System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie zbudowane, wdrażane, utrzymywane i nadzorowane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Służy do poboru opłaty za przejazd po płatnych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Zastępuje dotychczasowy system viaTOLL.

System e-TOLL oparty jest na technologii wyznaczania pozycji pojazdu przy zastosowaniu pozycjonowania satelitarnego. System dla użytkowników pojazdów lekkich dostępny będzie na odcinku autostrady A2 Konin – Stryków i na odcinku autostrady A4 Wrocław – Sośnica.

Jakie urządzenia geolokalizacyjne są dostępne w systemie e-TOLL

Kierowca pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, który wnosi opłatę za przejazd autostradą w systemie e-TOLL może wybrać najdogodniejszy dla siebie sposób przekazania danych lokalizacyjnych do systemu: za pomocą darmowej aplikacji instalowanej na swoim urządzeniu mobilnym, lokalizatorów zamontowanych w pojazdach (ZSL) lub urządzeń pokładowych (OBU) umieszczanych w pojeździe.  

Dostęp do urządzeń przekazujących dane lokalizacyjne oparty jest na modelu dystrybucji i sprzedaży urządzeń pokładowych (OBU) oraz Zewnętrznych Systemów Lokalizacyjnych (ZSL),a zatem ich nabycie odbywa się na zasadach wolnorynkowych. Lista dostawców którzy pozytywnie przeszli testy i zostali dopuszczeni do systemu e-TOLL:

Urządzenia OBU/ZSL można zatem nabyć w sieci dystrybucji tych dostawców.

W ramach e-TOLL możliwe jest również korzystanie z usługi EETS (Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej).

Manualny pobór opłat

Do 30 listopada 2021 r. opłatę za przejazd autostradą na odcinku autostrady A2 Konin – Stryków i odcinku autostrady A4 Wrocław – Sośnica można wnosić także w systemie manualnym na podstawie biletu autostradowego. Opłata dokonywana jest w miejscach poboru opłat.

W manualnym systemie poboru opłat, do wniesienia opłaty za przejazd autostradą A2 na odcinku Konin – Stryków oraz autostradą A4 na odcinku Wrocław – Sośnica konieczne jest pobranie biletu autostradowego na wjeździe na autostradę i dokonanie na jego podstawie opłaty w miejscu poboru opłat w chwili opuszczania tego odcinka autostrady. Wysokość opłaty za przejazd jest uzależniona od kategorii pojazdu oraz liczby przejechanych kilometrów.

Zobacz stawki opłat za odcinki objęte opłatą za przejazd.

 

Zapoznaj się z krótkim materiałem o e-TOLL