Pytania i odpowiedzi

  • Jest to jedna z metod płatności za przejazd autostradą na odcinkach państwowych autostrad płatnych A2 (Konin-Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica), która obowiązuje od 1 grudnia 2021 r. w systemie e-TOLL.

  • e-bilet autostradowy jest usługą skierowaną do użytkowników pojazdów lekkich, czyli samochodów osobowych, motocykli i pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony korzystających z odcinków autostrad płatnych A2 (Konin- Stryków) i A4 (Wrocław Sośnica) zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

  • Zwrotu e-biletu autostradowego można dokonać wyłącznie w punkcie partnera systemu e-TOLL, w którym dany e-bilet autostradowy został zakupiony.

  • Zakup e-biletu autostradowego nie wymaga rejestracji w systemie e-TOLL.

  • e-bilet autostradowy możesz kupić z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem zaplanowanej  podróży w:

    

  • Aplikacja e-TOLL PL BILET służy do zakupu e-biletu autostradowego. Przeznaczona jest do zainstalowania na urządzeniu mobilnym użytkownika. Korzystanie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie i polityce prywatności aplikacji e-TOLL PL BILET. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play – dla urządzeń mobilnych z systemem Android, zaś dla urządzeń mobilnych z systemami iOS ze sklepu App Store. Pobranie i korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Aplikacja e-TOLL PL BILET nie zbiera danych geolokalizacyjnych i nie wymaga rejestracji w systemie e-TOLL.

  • e-bilet autostradowy można zakupić maksymalnie 60 dni przed planowanym przejazdem. Użytkownik może mieć jednocześnie wykupionych kilka e-biletów autostradowych na przyszłe przejazdy. Bilet będzie ważny 48 godzin od wskazanej daty i godziny. Jeśli zmieniłeś plany, możesz go zwrócić przed zadeklarowaną godziną rozpoczęcia podróży.

  • Aby kupić e-bilet autostradowy należy podać następujące dane:

   1. numer rejestracyjny pojazdu
   2. kraj rejestracji pojazdu
   3. kategorię pojazdu (pojazd <3,5 t lub motocykl)
   4. odcinek autostrady (wskazanie węzła początkowego i końcowego)
   5. datę i godzinę planowanego rozpoczęcia podróży
  • Opłata za przejazd pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tj. Dz.U. 2022 poz. 2483 – dalej u.a.p.).

  • Jeśli zmieniłeś plany, możesz zwrócić e-bilet autostradowy zakupiony pod warunkiem, że zwrotu dokonasz przed zadeklarowaną datą i godziną rozpoczęcia podróży. Zwrotu możesz dokonać w taki sam sposób, w jaki kupiłeś bilet.

   Pamiętaj, aby zachować indywidualny numer - identyfikator, jaki posiada każdy e-bilet autostradowy. Będziesz musiał go podać podczas zwrotu e-biletu autostradowego.

  • e-bilet autostradowy obowiązuje kierowców podróżujących po odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad:

   • A2 - Konin – Stryków (99 km)
   • A4 - Wrocław – Sośnica (162,4 km)

   Dla kierowców pojazdów lekkich, na odcinku autostrady A4 Wrocław-Sośnica przejazd w ramach węzłów zlokalizowanych na obwodnicy Gliwic (Kleszczów – Gliwice Sośnica) jest bezpłatny. Nie ma konieczności zakupu e-biletu autostradowego lub korzystania z aplikacji e-TOLL PL.

  • e-bilet autostradowy traci ważność po 48 godzinach od zadeklarowanej daty i godziny rozpoczęcia przejazdu lub z chwilą zakończenia przejazdu odcinkiem, na który zakupiono bilet.

   Każdy zjazd z autostrady nie oznacza zakończenie przejazdu. Jeżeli kierowca wykupi e-bilet autostradowy na przejazd całym odcinkiem, a w trakcie jazdy zjedzie z autostrady na wcześniejszym zjeździe, e-bilet autostradowy nie traci ważności. Kierowca może ponownie wjechać na trasę i kontynuować przejazd na pozostałych odcinkach w ramach tego samego
   e-biletu autostradowego w ciągu tych 48 godzin.

  • Podczas kontroli przeprowadzanej przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i Policji należy okazać indywidualny numer - identyfikator, który posiada każdy e-bilet autostradowy.

  • Zgodnie z Art. 37ge. ust. 1 i ust. 2 Ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym za niewniesienie opłaty za przejazd autostradą, w tym za kontynuację przejazdu autostradą lub jej odcinkiem po upływie daty i godziny końca okresu ważności wskazanych na e-bilecie autostradowym pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 500 PLN z terminem płatności 14 dni. Jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania, jej wysokość jest obniżona do 400 zł. Opłata dodatkowa nie będzie pobierana, jeśli w ciągu 3 dni od zakończenia przejazdu opłata za ten przejazd zostanie wniesiona poprzez zakup e-biletu autostradowego.

   Opłaty dodatkowej nie pobiera się, jeżeli w terminie 3 dni od dnia zakończenia przejazdu autostradą lub jej odcinkiem zostanie wniesiona opłata za ten przejazd, w sposób określony w art. 37a ust. 9.

   W przypadku kontroli realizowanej na drodze, na poczet opłaty dodatkowej może zostać pobrana kaucja, jeśli kierowca mieszka na terenie kraju, który nie jest związany z Polską umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu tej opłaty.

   W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli braku ważnego e-biletu autostradowego lub urządzenia GPS przekazującego dane geolokalizacyjne do systemu e-TOLL (aplikacji e-TOLL PL, OBU/ZSL) na kierującego pojazdem zostanie nałożona kara grzywny w drodze mandatu karnego wysokości 500 zł. Mandatem karnym zagrożone jest również działanie kierowcy mające na celu uniemożliwienie właściwego odczytu tablic rejestracyjnych pojazdu (zakrywanie, ozdabianie, dodawanie dodatkowych znaków itp.).

    

  • Zastąpienie systemu opłat winietowych przez elektroniczny system poboru opłat za przejazd drogami krajowymi (1 lipca 2011 r.) miało na celu w usprawnienie funkcjonujących w Polsce systemów: opłat winietowych oraz opłat za przejazd po autostradach płatnych.

   Opłata typu winietowego była ryczałtowa i nie była związana z faktycznym wykorzystaniem drogi przez pojazdy, a zatem była niezależna od rzeczywistego kosztu zużycia drogi.

   Opłata elektroniczna jest opłatą za rzeczywistą liczbę przejechanych kilometrów, opartą na zasadzie „użytkownik płaci” oraz  „zanieczyszczający płaci”, przez wprowadzenie zróżnicowanych opłat za przejazd w zależności od wpływu pojazdu na środowisko.

  • System poboru opłaty elektronicznej e-TOLL funkcjonuje w oparciu o technologię satelitarną GNSS i bezprzewodową transmisję danych, służy do uiszczania opłaty elektronicznej od pojazdów ciężkich oraz opłaty za przejazd autostradą od pojazdów lekkich. Jest on w pełni zintegrowany z wdrożonymi już systemami Ministerstwa Finansów m.in. ANPRS czy SENT. Wielkość opłaty elektronicznej jest obliczana na podstawie przekazanych do systemu danych geolokalizacyjnych. System umożliwia także uiszczanie opłaty za przejazd autostradą na odcinku A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica. Dla użytkowników pojazdów lekkich (uiszczających opłatę za przejazd autostradą) od 1 grudnia umożliwiono 2 metodę płatności - zakup e-biletu autostradowego lub analogicznie jak dla opłaty elektronicznej przekazując dane globalizacyjne z wykorzystaniem aplikacji e-TOLL PL lub urządzeń OBU lub ZSL dopuszczonych do systemu. Zastosowane w e-TOLL technologie pozwoliły na wprowadzenie na płatnych autostradach przejazdu free flow, bez szlabanów, a tym samym wyłączenie manualnego systemu poboru opłat. W przypadku części odcinków koncesyjnych wprowadzony system typu videotolling opiera się na technologii OCR (kamerze odczytującej automatycznie numer rejestracyjny samochodu). Jeśli do bramki podjeżdża pojazd, który posiada możliwość uiszczenia opłaty np. z wykorzystaniem współpracującej z danym system aplikacji szlaban automatycznie się podnosi.  Zastosowania technologii videotolling w e-TOLL spowodowałoby konieczność budowy odrębnego, niezależnego systemu informatycznego obsługującego kierowców jednie na odcinku A2 i A4 oraz integrację systemu z już funkcjonującym systemem e-TOLL. Należy również podkreślić, że zastosowana w e-TOLL rozwiązania pozwalają na płyny przejazd przez autostradę bez konieczności budowy i utrzymania placów poborów opłat, a tym samym przyczynia się do zwiększenia przepustowości tych odcinków autostrad i zwiększenia komfortu jazdy dla kierowców, którzy nie będą już zmuszeni do stania w korku przed wjazdem na autostradę.

  • W szczególnych przypadkach możliwy jest zakup e-biletu autostradowego z datą wsteczną w terminie 3 dni od zakończenia przejazdu.

   Możesz to zrobić w aplikacji e-TOLL PL BILET, aplikacjach partnerów systemu e-TOLL oraz w formie papierowej na partnerskich stacjach paliw (sieć dystrybucji e-biletu autostradowy partnerów systemu e-TOLL dostępna jest na etoll.gov.pl).

   Kupując ten dodatkowy e-bilet autostradowy po zjeździe z autostrady wskaż odcinek, który przejechałeś, a za który nie zapłaciłeś wcześniej oraz określ datę przejazdu mieszczącą się w okresie ważności biletu (48 godzin).

  • Wydawanie e-biletu autostradowego na stacjach paliw jest dokumentowane wydrukiem. Wykonywany jest na drukarce fiskalnej, ale nie jest to paragon, ma oznaczenia „Niefiskalny”. Do e-biletu autostradowego nie jest wydawany paragon fiskalny.

   Dodatkowo w przypadku transakcji kartą płatniczą lub flotową możesz otrzymać dodatkowy wydruk potwierdzający operację kartą. W przypadku płatności gotówką lub kartą płatniczą możesz otrzymać notę obciążeniową ze swoimi danymi (faktura ze stawką ND).

   e-bilety autostradowe zakupione w aplikacji e-TOLL PL BILET mają formę elektroniczną i są widoczne na ekranie aplikacji w historii zakupionych e-biletów autostradowych. Dodatkowo aplikacja umożliwia pobranie potwierdzenia zakupu e-biletu autostradowego w formie PDF, który jest dowodem wniesionej opłaty za przejazd autostradą i stanowi podstawę do rozliczenia.

  • Za e-bilet autostradowy w aplikacji e-TOLL PL BILET możesz zapłacić kartą płatniczą lub BLIKIEM. Karty flotowe nie są dostępną w tej aplikacji metodą płatności.

  • Zapoznaj się z zestawieniem różnic pomiędzy aplikacjami e-TOLL PL i e-TOLL PL BILET

    

   Kategorie różnic

   Aplikacja e-TOLL PL

   Aplikacja e-TOLL PL BILET

   Dla kogo?

   • Użytkownicy pojazdów ciężkich - przedsiębiorcy z branży transportowej, przewoźnicy
   • Alternatywnie użytkownicy pojazdów lekkich
   • Użytkownicy pojazdów lekkich

   Do czego służy?

   • Przekazywanie danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL
   • Obsługa przewozów towarów wrażliwych SENT
   • Zakup e-biletu autostradowego

   Jakiej opłaty dotyczy?

   • Opłata elektroniczna
   • Opłata za przejazd płatnymi odcinkami autostrad
   • Opłata za przejazd płatnymi odcinkami autostrad

   Na jakich drogach obowiązuje?

   • Wszystkie drogi krajowe i autostrady stanowiąca sieć dróg płatnych w Polsce
   • Płatne odcinki autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica zarządzane przez GDDKiA

   Minimalne dane do podania

   • Podanie szczegółowych danych pojazdu (poza przypadkami zaciągnięcia danych z CEPIK) oraz danych rozliczeniowych
   • Podanie minimalnej ilości danych (numer rejestracyjny, kategoria i kraj rejestracji pojazdu, data, godzina i trasa przejazdu)
  • Tak, e-bilet autostradowy możesz kupić w sklepie na etoll.gov.pl.

  • Jeśli przed wjazdem na płatny odcinek autostrady lub w trakcie przejazdu takim odcinkiem zorientowałeś się, że nie posiadasz ważnego e-biletu autostradowego:

   - nie zatrzymuj się tuż przed wjazdem – narażasz siebie i innych na niebezpieczeństwo,

   - jak najszybciej kup e-bilet autostradowy np. korzystając z pomocy pasażera. Możesz również zrobić to w trakcie przejazdu zatrzymując się w sposób bezpieczny, w miejscu do tego przeznaczonym. Bilet możesz wówczas kupić w aplikacji e-TOLL BILET, aplikacji partnerów lub na najbliższej stacji paliw naszych partnerów (lista partnerów, ich aplikacji i stacji paliw dostępna jest na etoll.gov.pl),

   - w trakcie przejazdu funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i Policji oraz inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego mogą skontrolować czy posiadasz ważny e-bilet autostradowy, a w przypadku jego braku nałożyć na Ciebie karę grzywny w postaci mandatu w wysokości 500 zł,

   - jeżeli Twój przejazd nie podlegał kontroli i nie zostałeś ukarany grzywną, a jednocześnie nie zdołałeś kupić e-biletu autostradowego w trakcie przejazdu, możesz dokupić brakujący bilet do końca trzeciego dnia od dnia zakończenia przejazdu. Niedokupienie biletu w tym czasie lub dokupienie po upływie tych 3 dni od zakończenia przejazdu będzie skutkować nałożeniem na Ciebie opłaty dodatkowej, w wysokości 500 zł (na podstawie odczytu numeru rejestracyjnego Twojego pojazdu przez infrastrukturę systemu e-TOLL),

   - pamiętaj, aby dokupując brakujący e-bilet autostradowy, zarówno podczas przejazdu jak i po jego zakończeniu, jako początek okresu ważności biletu podać datę i czas zgodny z momentem wjazdu na autostradę.

  • Tak. Użytkownik może zjechać z trasy wcześniejszym węzłem, jednak wówczas nie otrzyma zwrotu pieniędzy za pozostałe odcinki tej trasy. Zwrotu e-biletu autostradowego można dokonać tylko przed planowaną datą i godziną rozpoczęcia przejazdu.

  • Nie, e-bilet autostradowy to bilet jednorazowy, który obowiązuje przez okres 48 godzin od daty i godziny rozpoczęcia przejazdu wskazanej na bilecie na zadeklarowanej trasie przejazdu. Jeżeli kierowca powtórnie wjedzie na zadeklarowaną trasę to jego przejazd może zostać zarejestrowany w systemie jako nieopłacony. Tym samym może otrzymać wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 500 PLN.

  • Jeżeli Twój przejazd nie podlegał kontroli i nie zostałeś ukarany karą grzywny, a jednocześnie nie zdołałeś kupić e-biletu autostradowego w trakcie przejazdu, możesz dokupić brakujący bilet do końca trzeciego dnia od dnia zakończenia przejazdu. Niedokupienie biletu w tym czasie lub dokupienie po upływie 3 dni od zakończenia przejazdu może skutkować nałożeniem opłaty dodatkowej, w wysokości 500 zł (na podstawie odczytu numeru rejestracyjnego Twojego pojazdu przez infrastrukturę systemu e-TOLL).

   Należy pamiętać, aby dokupując brakujący e-bilet autostradowy, zarówno podczas przejazdu, jak i po jego zakończeniu, jako początek okresu ważności biletu podać datę i czas zgodny z momentem wjazdu na autostradę.

  • W stacjonarnej sieci sprzedaży partnerów systemu e-TOLL jest możliwość otrzymania potwierdzenia wydania e-biletu autostradowego w tradycyjnej, papierowej formie. Wydanie e-biletu autostradowego na stacjach paliw jest dokumentowane wydrukiem, który wykonywany jest na drukarce fiskalnej ale nie jest to paragon, ma oznaczenie „Niefiskalny”. Do e-biletu autostradowego nie jest wydawany paragon fiskalny. Dodatkowo, w przypadku transakcji kartą płatniczą lub flotową, można otrzymać dodatkowy wydruk potwierdzający operację kartą. W przypadku płatności gotówką lub kartą płatniczą możliwe jest otrzymanie noty obciążeniowej z danymi klienta (faktura ze stawką ND).

  • Nie, w trakcie kontroli na drodze nie musisz posiadać dowodu zakupu e-biletu autostradowego. Każdy e-bilet autostradowy posiada swój unikatowy NUMER IDENTYFIKACYJNY BILETU. Kierowca może, ale nie ma obowiązku zachowywać numeru zakupionego lub wydanego na stacji e-biletu i przedstawić go w przypadku kontroli w czasie jazdy. Zgodnie z art. 37a. ust.30 ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym, dane zawarte na bilecie (m.in. unikalny numer biletu, nr rejestracyjny pojazdu, kraj rejestracji pojazdu, odcinek autostrady za który została pobrana opłata, okres obowiązywania biletu, liczba km, kwota opłaty za przejazd) są gromadzone w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS i przechowywane w tym systemie nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił przejazd autostradą lub jej odcinkiem, chyba że przed upływem tego terminu zostanie wystawione wezwanie, o którym mowa w art. 37ge ust. 7 ww. ustawy, wszczęte postępowanie administracyjne, egzekucyjne lub sądowo administracyjne, w którym dane te są niezbędne; w takim przypadku dane są przechowywane do czasu zakończenia danego postępowania.

  • Tak. Korzystanie w tym samym czasie z dwóch aplikacji, których system oparty jest na przekazywaniu danych geolokalizacyjnych powoduje naliczenie opłaty dwa razy za ten sam przejazd.

  • Obowiązujące metody płatności w systemie e-TOLL zamieszczone są na stronie:

   https://etoll.gov.pl/lekkie/system-e-toll/czym-jest-e-toll/o-systemie/

  • Korzystając z Autopay nie musisz kupować tradycyjnego e-biletu autostradowego, ponieważ system sam odczyta Twoją lokalizację w odpowiednim momencie i automatycznie pobierze opłatę za bilet w chwili wyjazdu z autostrady. Wystarczy mieć zainstalowaną aplikację w swoim telefonie i wyrazić zgodę na wysyłanie powiadomień push. Aplikacja działa w oparciu o technologię GPS, ale pobiera pozycję pojazdu wyłącznie w momencie wjazdu i zjazdu z autostrady – dane nie są przechowywane, ani przekazywane do podmiotów zewnętrznych.

   Żeby zacząć korzystać z e-TOLL w ramach Autopay: pobierz aplikację, załóż konto i podaj dane swojego pojazdu, dodaj dane karty (która ma być używana do płatności), wyraź zgodę na odczytywanie lokalizacji i otrzymanie powiadomień push. Pamiętaj o tym, żeby włączyć aplikację w trakcie podróży – może działać w tle.

  • Aplikacja pobiera dane tylko po włączeniu funkcji „Rozpocznij przejazd”, a więc przed wjazdem na autostradę upewnij się, że aplikacja nie jest włączona i że nie przekazuje danych do systemu e-TOLL.

  • Żeby usługa mogła zostać zrealizowana – wyraź zgodę na odczytywanie lokalizacji i otrzymanie powiadomień push (to konieczne, bo w ten sposób wyślemy Ci potwierdzenie zakupu e-biletu autostradowego). Korzystając z aplikacji, nie włączaj trybu oszczędzania baterii, ponieważ może to zakłócić jej pracę. Możesz skorzystać z serwisu dontkillmyapp.com, żeby sprawdzić szczegółowe ustawienia baterii – niektóre systemy mają własną strategię zarządzania baterią w aplikacji, być może konieczne będzie dodanie Autopay do wyjątków. Wyruszając w trasę – włącz aplikację, może działać w tle.

  • Dla kierowców pojazdów lekkich, na odcinku autostrady A4 (Wrocław-Sośnica) przejazd w ramach węzłów zlokalizowanych na obwodnicy Gliwic (Kleszczów – Gliwice Sośnica) jest bezpłatny.

   Opłaty za przejazdy na odcinku Kleszczów – Gliwice Sośnica pobierane są w sytuacji, kiedy użytkownik wjedzie w ramach bezpłatnej obwodnicy (np. wjazd będzie miał miejsce na węźle Gliwice Sośnica, Gliwice Bojków, Gliwice Ostropa, Kleszczów) i wyjedzie jednym z płatnych odcinków autostrady A4 (np. węzłem Bielany Wrocławskie).

   Intencją bezpłatnego odcinka obwodnicy Gliwic jest niepobieranie opłat od użytkowników lokalnie poruszających się w ramach aglomeracji Gliwic.

  • Są to odcinki zlokalizowane na obwodnicy Gliwic, czyli Gliwice Sośnica, Gliwice Bojków, Gliwice Ostropa, Kleszczów i tylko poruszanie się pomiędzy tymi odcinkami jest bezpłatne.

   W sytuacji, kiedy trasa przejazdu będzie wykraczała poza bezpłatne odcinki, użytkownik będzie zobowiązany wnieść opłatę za cały przejechany odcinek.

  • Aplikacja Autopay działa na odcinkach: AmberOne A1 i A4 Kraków-Katowice, a od 1 grudnia 2021 roku objęła również państwowe odcinki autostrady A2 (Konin-Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Opłaty za przejazd autostradą wnoszone za pośrednictwem aplikacji Autopay wiążą się z koniecznością przekazywania danych GPS do systemu e-TOLL.  Dlatego aplikacja Autopay musi być uruchomiona (przynajmniej w tle) podczas przejazdu. Aplikacja działa w tle bez logowania, ale jeżeli chcesz dokonać zmian na swoim koncie w aplikacji musisz przejść proces logowania.

  • System e-TOLL obowiązuje na odcinkach autostrad zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad:

   • A2 - Konin – Stryków (99 km)
   • A4 - Wrocław – Sośnica (162,4 km)
  • Nie. Autostrada A4, odcinek Katowice-Kraków, nie jest jeszcze objęty nowym Systemem Poboru Opłaty Elektronicznej e-TOLL. Obecnie poborcą opłaty na tym odcinku jest Stalexport Autostrady S.A.

  • Jeśli zmieniłeś plany, możesz zwrócić zakupiony e-bilet autostradowy pod warunkiem, że zwrotu dokonasz przed zadeklarowaną datą i godziną rozpoczęcia podróży. Zwrotu możesz dokonać w taki sam sposób, w jaki kupiłeś bilet.

   Pamiętaj, aby zachować indywidualny numer - identyfikator, jaki posiada każdy e-bilet autostradowy. Będziesz musiał go podać podczas zwrotu e-biletu autostradowego.

  • Opłata za przejazd autostradą uzależniona jest od ilości przejechanych kilometrów. Wysokość stawek opłaty za przejazd wynika z rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą.
   Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady dla pojazdów kategorii 1 (motocykle) wynosi 0,05 PLN.
   Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady dla pojazdów kategorii 2 (pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) wynosi 0,10 PLN.
   Szczegółowe informacje dotyczące kosztów przejazdu poszczególnymi odcinkami płatnymi znajdują się w zakładce "Stawki Opłat" na etoll.gov.pl.