Organizacja miejsc poboru opłat

Organizacja obowiązująca od 1.10.2021 r. :

Nowa organizacja ruchu:

na każdym PPO będą funkcjonowały:

 • dwa skrajne pasy wjazdowe/wyjazdowe tylko dla użytkowników e-TOLL
 • pozostałe pasy wjazdowe/wyjazdowe dedykowane tylko do obsługi użytkowników korzystających z systemu manualnego

na każdym SPO będzie funkcjonował:

 • jeden skrajny pas wjazdowy/wyjazdowy dedykowany tylko dla użytkowników
  e-TOLL
 • jeden skrajny pas wjazdowy/wyjazdowy (lub więcej) dedykowany tylko do obsługi manualnej

Brak możliwości wniesienia opłaty z wykorzystaniem urządzeń pokładowych viaAUTO i viaBOX!

Bezpłatny przejazd obwodnicą Gliwic dla pojazdów lekkich

Dla kierowców pojazdów lekkich, na odcinku autostrady A4 Wrocław-Sośnica przejazd obwodnicą Gliwic (Kleszczów – Żernica) jest bezpłatny – nie ma konieczności pobrania biletu oraz korzystania z aplikacji e-TOLL  PL na pasach dedykowanych dla e-TOLL.

 • W przypadku przejazdu obwodnicą Gliwic, użytkownicy pojazdów lekkich wjeżdżający na autostradę bramkami e-TOLL, przy wyjeździe powinni skorzystać także z bramek e-TOLL.
 • Jeśli użytkownik, który korzysta z bezpłatnej obwodnicy Gliwic, wjedzie na autostradę bramkami e-TOLL, a wyjedzie bramkami z obsługa manualną zostanie obciążony maksymalną stawką za przejazd Autostradą A4 Wrocław – Sośnica.
 • Jeśli użytkownik, który korzysta z bezpłatnej obwodnicy Gliwic, wjedzie na autostradę bramkami dedykowanymi dla manualnej obsługi, przy wyjeździe pasem z obsługa manualną powinien okazać inkasentowi pobrany przy wjeździe bilet.

Szczegółowe informacje

Wjeżdżając na autostradę przez place poboru opłat należy zwrócić uwagę, aby wybrać odpowiedni pas wjazdowy. Każdy z nich został w jasny i czytelny sposób oznakowany, ułatwiając tym samym kierowcom sprawny wjazd na drogę płatną.

Zielona strzałka, oznacza, że pas jest otwarty dla ruchu, zaś czerwony krzyżyk, że jest zamknięty.

 • kierowcy, którzy chcą skorzystać z manualnej metody płatności powinni wybrać dowolny, otwarty pas wjazdowy z lewej strony placu poboru opłat, na którym znajduje się automat do wydawania biletów i pobrać bilet
 • kierowcy pojazdów osobowych korzystający z elektronicznej metody płatności w systemie e-TOLL powinni wybrać pasy, nad którymi znajduje się znak e-TOLL. W zależności od lokalizacji będzie to pierwszy skrajny pas ruchu lub dwa skrajne pasy ruchu, licząc od prawej strony

 

Wyjeżdżając z autostrad przez place poboru opłat należy zwrócić uwagę, aby wybrać odpowiedni pas zjazdowy. Każdy z nich został w jasny i czytelny sposób oznakowany, ułatwiając tym samym kierowcom sprawne opuszczenie drogi płatnej.

Zielona strzałka, oznacza, że pas jest otwarty dla ruchu, zaś czerwony krzyżyk, że jest zamknięty.

 • kierowcy, którzy chcą skorzystać z manualnej metody płatności powinni wybrać dowolny, otwarty pas zjazdowy z lewej strony placu poboru opłat, nad którym znajduje się znak symbolizujący inkasenta poboru opłat. Liczba otwartych pasów zależy od natężenia ruchu
 • kierowcy pojazdów osobowych korzystający z elektronicznej metody płatności w systemie e-TOLL powinni wybrać pasy, nad którymi znajduje się znak e-TOLL. W zależności od lokalizacji będzie to pierwszy skrajny pas ruchu stacjach poboru opłat (SPO) lub dwa skrajne pasy ruchu (PPO), licząc od prawej strony

 

Organizacja Placu Poboru Opłat na WYJEŹDZIE

AUTOSTRADA A2 (Odcinek Konin – Stryków) oraz AUTOSTRADA A4 ( Odcinek Bielany Wrocławskie – Sośnica )

Obrazek przedstawia schemat organizacji ruchu z zaznaczeniem dwóch skrajnych pasów dla e-TOLL

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji miejsc poboru opłat w:

Organizacja miejsc poboru opłat na odcinku A4 Wrocław – Sośnica:

 • Na Placu Poboru Opłat Żernica i na Placu Poboru Opłat Karwiany funkcjonują dwa skrajne prawe pasy wyjazdowe dedykowane dla opłaty elektronicznej e-TOLL, na których nie jest prowadzona obsługa manualna.
 • Na Placu Poboru Opłat Żernica i na Placu Poboru opłat Karwiany funkcjonują dwa skrajne prawe pasy wjazdowe dedykowane dla opłaty elektronicznej e-TOLL, na których nie jest prowadzona obsługa manualna – nie ma możliwości pobrania biletu.
 • Na Stacjach Poboru Opłat lewy pas wyjazdowy przeznaczony jest tylko do obsługi manualnej. Pas ten nie jest przeznaczony dla użytkowników e-TOLL.
 • Na Stacjach Poboru Opłat prawy pas wjazdowy dedykowany jest dla opłaty elektronicznej e-TOLL, na którym nie jest prowadzona obsługa manualna – nie ma możliwości pobrania biletu.
 • Na Stacjach Poboru Opłat lewy pas wjazdowy przeznaczony jest tylko do obsługi manualnej. Pas ten nie jest przeznaczony dla użytkowników e-TOLL.

Organizacja miejsc poboru opłat na odcinku A2 Konin – Stryków:

 • Na Placu Poboru Opłat Stryków i na Placu Poboru Opłat Żdżary funkcjonują dwa skrajne prawe pasy wyjazdowe dedykowane dla opłaty elektronicznej e-TOLL, na których nie jest prowadzona obsługa manualna.
 • Na Placu Poboru Opłat Stryków i na Placu Poboru opłat Żdżary funkcjonują dwa skrajne prawe pasy wjazdowe dedykowane dla opłaty elektronicznej e-TOLL, na których nie jest prowadzona obsługa manualna – nie ma możliwości pobrania biletu.
 • Na Stacjach Poboru Opłat lewy pas wyjazdowy przeznaczony jest tylko do obsługi manualnej. Pas ten nie jest przeznaczony dla użytkowników e-TOLL.
 • Na Stacjach Poboru Opłat prawy pas wjazdowy dedykowany jest dla opłaty elektronicznej e-TOLL, na którym nie jest prowadzona obsługa manualna – nie ma możliwości pobrania biletu.
 • Na Stacjach Poboru Opłat lewy pas wjazdowy przeznaczony jest tylko do obsługi manualnej. Pas ten nie jest przeznaczony dla użytkowników e-TOLL.

 

Pasy dedykowane dla użytkowników systemu e-TOLL oznakowane są poniższym znakiem:

Oznakowanie pasa wjazdowego

Ikona uwagaUwaga

Dedykowane pasy e-TOLL są przeznaczone dla użytkowników wnoszących opłatę elektroniczną za przejazdy pojazdów ciężkich pod drogach objętych obowiązkiem uiszczenia opłaty elektronicznej oraz dla użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t wnoszących opłatę za przejazd autostradą w systemie e-TOLL.