Drogi płatne

Kierowcy pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony, od 1 lipca 2011 r. są zobowiązani do uiszczania opłat za przejazd wybranymi odcinkami autostrad A2 Konin – Stryków i A4 Wrocław – Sośnica zarządzanymi przez GDDKiA. Do 30 listopada 2021 mogą oni korzystać z manualnego systemu poboru opłat, który funkcjonuje na poniższych odcinkach autostrad:

Odcinek Konin - Stryków autostrady A2

PPO na A2

Odcinek Bielany Wrocławskie - Sośnica autostrady A4

PPO na A4

Kierowca wjeżdżający na którekolwiek z wymienionych wyżej odcinków autostrad pobiera bilet autostradowy, na podstawie którego dokonuje opłaty w miejscu poboru opłat, gdy opuszcza odcinek autostrady. Wysokość opłaty za przejazd autostradą jest uzależniona od rodzaju pojazdu oraz liczby przejechanych kilometrów.