Organizacja miejsc poboru opłat

Wjeżdżając na autostradę przez place poboru opłat należy zwrócić uwagę, aby wybrać odpowiedni pas wjazdowy. Każdy z nich został w jasny i czytelny sposób oznakowany, ułatwiając tym samym kierowcom sprawny wjazd na drogę płatną.

Zielona strzałka, oznacza, że pas jest otwarty dla ruchu, zaś czerwony krzyżyk, że jest zamknięty.

 • kierowcy, którzy chcą skorzystać z manualnej metody płatności powinni wybrać dowolny, otwarty pas wjazdowy z lewej strony placu poboru opłat, na którym znajduje się automat do wydawania biletów i pobrać bilet
 • kierowcy pojazdów osobowych korzystający z elektronicznej metody płatności w systemie e-TOLL powinni wybrać pasy, nad którymi znajduje się znak e-TOLL. W zależności od lokalizacji będzie to pierwszy skrajny pas ruchu lub dwa skrajne pasy ruchu, licząc od prawej strony

 

Wyjeżdżając z autostrad przez place poboru opłat należy zwrócić uwagę, aby wybrać odpowiedni pas zjazdowy. Każdy z nich został w jasny i czytelny sposób oznakowany, ułatwiając tym samym kierowcom sprawne opuszczenie drogi płatnej.

Zielona strzałka, oznacza, że pas jest otwarty dla ruchu, zaś czerwony krzyżyk, że jest zamknięty.

 • kierowcy, którzy chcą skorzystać z manualnej metody płatności powinni wybrać dowolny, otwarty pas zjazdowy z lewej strony placu poboru opłat, nad którym znajduje się znak symbolizujący inkasenta poboru opłat. Liczba otwartych pasów zależy od natężenia ruchu
 • kierowcy pojazdów osobowych korzystający z elektronicznej metody płatności w systemie e-TOLL powinni wybrać pasy, nad którymi znajduje się znak e-TOLL. W zależności od lokalizacji będzie to pierwszy skrajny pas ruchu stacjach poboru opłat (SPO) lub dwa skrajne pasy ruchu (PPO), licząc od prawej strony

 

Organizacja Placu Poboru Opłat na WYJEŹDZIE

AUTOSTRADA A2 (Odcinek Konin – Stryków) oraz  AUTOSTRADA A4 ( Odcinek Bielany Wrocławskie – Sośnica )

Schemat placu A2

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji miejsc poboru opłat w okresie wakacyjnym:

Organizacja miejsc poboru opłat na odcinku A4 Wrocław – Sośnica:

 • Na Placu Poboru Opłat Żernica i na Placu Poboru Opłat Karwiany funkcjonują dwa skrajne prawe pasy wyjazdowe dedykowane dla opłaty elektronicznej e-TOLL i viaTOLL, na których nie jest prowadzona obsługa manualna.
 • We wszystkich miejscach poboru opłat na A4 jeden pas wjazdowy dedykowany jest dla użytkowników systemu e-TOLL.
 • Na Stacjach Poboru Opłat wprowadzona została zmiana funkcjonowania prawego skrajnego pasa wyjazdowego dedykowanego dla e-TOLL poprzez zapewnienie na nim obsługi 3 systemów poboru opłat (manualnego, viaTOLL, e-TOLL). W sytuacji,  w której użytkownik na takim pasie poinformuje inkasenta, że uiścił opłatę w ramach e-TOLL (SPOE KAS) otrzyma zgodę na przejazd.
 • Na Stacjach Poboru Opłat lewy pas wyjazdowy przeznaczony jest tylko do obsługi manualnej i dla użytkowników viaTOLL. Pas ten nie jest przeznaczony dla użytkowników e-TOLL.
 • Na wszystkich pasach wjazdowych dedykowanych dla użytkowników systemu e-TOLL istnieje możliwość pobrania biletu z podajnika. Będzie to skutkowało tym, że jeżeli nawet kierowca przez pomyłkę wjedzie na pas wjazdowy przeznaczony dla e-TOLL nie mając zainstalowanej aplikacji mobilnej e-TOLL PL, pobierze bilet autostradowy. Będzie mógł wyjechać z autostrady bramką przeznaczoną do płatności manualnej i w tej formie zapłacić.

Organizacja miejsc poboru opłat na odcinku A2 Konin – Stryków:

 • Ze względu na wzmożony ruch na autostradzie A2 Konin - Stryków, w okresie wakacyjnym tj. od 23 lipca do końca sierpnia br., w każdy weekend - od piątku od godz. 13.00 do niedzieli do godz. 24.00, na PPO Stryków oraz PPO Żdżary dla pojazdów o DMC poniżej 3,5t wprowadzona zostanie możliwość pobierania na pasach dedykowanych dla użytkowników e-TOLL, biletów wjazdowych przez kierowców, którzy nie korzystają jeszcze z nowego systemu
 • Po pobraniu biletu autostradowego kierowca będzie mógł wyjechać z autostrady bramką przeznaczoną do płatności manualnej i zapłacić u inkasenta gotówką lub kartą
 • Użytkownicy systemu e-TOLL i viaTOLL nie muszą pobierać biletów

 

Pasy dedykowane dla użytkowników systemu e-TOLL oznakowane są poniższym znakiem:

Oznakowanie pasa wjazdowego

Ikona uwagaUwaga

Dedykowane pasy e-TOLL są przeznaczone dla użytkowników wnoszących opłatę elektroniczną za przejazdy pojazdów ciężkich pod drogach objętych obowiązkiem uiszczenia opłaty elektronicznej oraz dla użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t wnoszących opłatę za przejazd autostradą w systemie e-TOLL.

Do chwili wyłączenia elektronicznego systemu poboru opłat viaTOLL użytkownicy urządzeń pokładowych viaAUTO mogą korzystać ze wszystkich pasów dla płatności manualnej – szlaban podniesie się automatycznie.