Konto z odroczoną płatnością

Metody płatności

ikona onlineOpłacenie noty przez Internetowe Konto Klienta (IKK):

  • przelew bankowy
  • karta płatnicza
  • karta flotowa
  • płatność mobilna – BLIK, Pay-By-Link

ikona sklepOpłacenie noty w Miejscu Obsługi Klienta:

  • karta płatnicza
  • karta flotowa
  • gotówka

ikona zegarTermin rozliczenia opłaty elektronicznej

Opłatę elektroniczną za przejazd uiszcza się po otrzymaniu noty obciążeniowej. Nota obciążeniowa wystawiana jest do 7 dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego (po zakończeniu pełnego miesiąca) z terminem płatności 14 dni od daty jej wystawienia

portfelKorzystanie z sieci dróg płatnych

Opłaty elektroniczne naliczane są dla przejazdów na poszczególnych odcinkach dróg płatnych. Wysokość naliczonych opłat użytkownik może sprawdzić po zalogowaniu się do swojego Internetowego Konta Klienta.