Reklamacje

W celu złożenia zgłoszenia użytkownicy systemu e-TOLL oraz Manualnego Systemu Poboru Opłaty mogą skorzystać z jednej z poniższych form kontaktu:

ikona onlineOnline 

 • formularz zgłoszenia dostępny w strefie klienta e-TOLL (po zalogowaniu na stronie etoll.gov.pl)
 • formularz kontaktowy dostępny na stronie etoll.gov.pl (dla użytkowników niezarejestrowanych w systemie e-TOLL)
 • wiadomość e-mail, przesłana na adres kontakt@etoll.gov.pl

ikona telefonTelefoniczne Centrum Obsługi Klienta

 • zgłoszenie telefoniczne poprzez kontakt z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta (TCOK udziela informacji w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim):
  • 800 101 101 (numer bezpłatny dla telefonów stacjonarnych w Polsce)
  • + 48 22 521 10 10 (dla telefonów komórkowych i dzwoniących z zagranicy, koszt połączenia zgodnie ze stawką operatora)

ikona listListownie

 • zgłoszenie przesłane na adres: Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. W celu szybszego skierowania Państwa sprawy do właściwej komórki, prosimy o dodanie na kopercie informacji "dot. systemu e-TOLL".

ikona sklepMiejsca Obsługi Klienta

 • zgłoszenie osobiste, którego można dokonać w jednym z Miejsc Obsługi Klienta e-TOLL

Zgłoszenia użytkowników e-TOLL składane drogą mailową oraz listowną powinny zawierać dane identyfikacyjne użytkownika, tj. identyfikator klienta i/lub numer konta rozliczeniowego.

Zgłoszenia użytkowników Manualnego Systemu Poboru Opłat składane drogą mailową oraz listowną powinny zawierać dane identyfikacyjne użytkownika, tj. imię i nazwisko zgłaszającego oraz numer rejestracyjny pojazdu.

Zgłoszenia finansowe

 Zgłoszenia finansowe w szczególności takie jak zwroty środków z kont rozliczeniowych, przeksięgowania środków pomiędzy kontami rozliczeniowymi itp. przyjmowane są:

 • w formie elektronicznej po zalogowaniu do Internetowego Konta Klienta e-TOLL
 • na wypełnionym i podpisanym formularzu reklamacyjnym przesłanym na adres kontakt@etoll.gov.pl
 • w jednym z Miejsc Obsługi Klienta e-TOLL w formie pisemnej.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem systemu e-TOLL: "Wszystkie zwroty będą następowały tym samym sposobem płatności, którym dana płatność została dokonana przez użytkownika. Jeżeli nie ma możliwości dokonania zwrotu tą samą metodą wówczas zwrot zostanie dokonany na podane przez użytkownika konto bankowe."

Informacje niezbędne do rozpatrzenia sprawy

W celu jak najszybszego rozpatrzenia zgłoszenia użytkownik składając zapytanie, skargę, wniosek lub reklamację powinien wskazać dane zgodnie z tabelą poniżej:

Czego dotyczy:

Informacje wymagane:

Nieprawidłowe działanie urządzenia / aplikacji

W zgłoszeniu należy podać:

· datę

· odcinek

· nr drogi, gdzie sytuacja miała miejsce

· miejsce i godzina wjazdu

· miejsce i godzina wyjazdu

Brak doładowania konta rozliczeniowego

Płatność gotówką:

· oryginał/kopia paragonu potwierdzającego doładowanie konta/opłatę za przejazd

· data

· informacja o miejscu zdarzenia

· kwota doładowania/opłaty za przejazd

Płatność kartą płatniczą/kartą flotową:

· 4 ostatnie cyfry karty, którą dokonana była płatność

· numer transakcji

· data

· informacja o miejscu zdarzenia;

· kwota doładowania/opłaty za przejazd

Błędne doładowanie konta rozliczeniowego

Błędnie naliczona opłata

Zwrot środków z konta rozliczeniowego

· numer klienta

· numer konta rozliczeniowego

· numer rachunku

· właściciel rachunku

· numer IBAN i SWIFT (dla użytkowników z zagranicy)

· adres właściciela rachunku (dla użytkowników z zagranicy)

 Informacje ogólne

Odpowiedzi na zapytania użytkowników udzielane są w języku polskim oraz angielskim. Każdemu złożonemu pytaniu lub zgłoszeniu zostaje nadany indywidualny numer, który umożliwia śledzenie statusu sprawy.