Rejestracja w e-TOLL / wyrejestrowanie z viaTOLL

 • <p>Użytkownik z Polski może się zarejestrować na 3 sposoby:<br />• online na stronie etoll.gov.pl zakładając Internetowe Konta Klienta (IKK) (uwierzytelnienie odbywa się przez profil zaufany, z wykorzystaniem loginu i hasła albo poprzez aplikację mObywatel)<br />• stacjonarnie w Miejscach Obsługi Klienta (MOK) e-TOLL, gdzie rejestracji dokonuje pracownik MOK, który przydziela login oraz hasło do IKK<br />• za pośrednictwem operatorów kart flotowych</p>
 • <p>Rejestracja użytkownika z zagranicy możliwa jest na 3 sposoby:<br />• online na stronie etoll.gov.pl zakładając Internetowe Konto Klienta (IKK) (uwierzytelnienie odbywa się przez login i hasło. Do tego potrzebne będą dane: imię i nazwisko, e-mail, typ i numer dokumentu tożsamości). To logowanie przeznaczone jest dla osób, które nie korzystają z logowania przez profil zaufany lub aplikację mObywatel<br />• stacjonarnie w Miejscach Obsługi Klienta (MOK) e-TOLL, gdzie rejestracji dokonuje pracownik MOK, który przydziela login oraz hasło do IKK<br />• za pośrednictwem operatorów kart flotowych</p>
 • <p>System viaTOLL działa do 30 września br. Od 1 października br. jedynym systemem poboru opłat na płatnych odcinkach dróg państwowych będzie system e-TOLL.</p>
 • <p>Tak, użytkownik ma możliwość rejestracji wielu pojazdów w ramach jednego konta bez względu na wybrany typ finansowania..</p>
 • <p>Aby wyrejestrować się z viaTOLL: <br />zwróć urządzenie pokładowe viaBOX w MOK viaTOLL lub wyślij na adres: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań, aby uzyskać zwrot kaucji za to urządzenie<br />• odzyskaj lub przeksięguj do e-TOLL wszystkie środki pozostające na twoim koncie (zwrot salda, kaucji za viaBOX i zabezpieczenia pieniężnego).<br /><strong>Nie zarejestrowałeś się jeszcze w e-TOLL?</strong><br />Wypełnij formularz dostępny na stronie viatoll.pl i wybierz jedną z możliwości:<br />• złóż w MOK viaTOLL<br />• wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl<br />• wyślij przesyłką tradycyjną na adres: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań<br /><strong>Zarejestrowałeś się w e-TOLL?</strong><br />• złóż dyspozycję w Internetowym Koncie Klienta<br />• wypełnij formularz dostępny na stronie etoll.gov.pl i wybierz jedną z możliwości:<br />– złóż w MOK viaTOLL<br />– złóż w MOK e-TOLL<br />– wyślij mailowo na adres info@viatoll.pl lub kontakt@etoll.gov.pl <br />– wyślij go przesyłką tradycyjną na adres: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań</p>
 • <p>Do 30 września 2021 r. użytkownicy mogą zwrócić urządzenia pokładowe viaBOX w sieci Miejsc Obsługi Klienta viaTOLL lub wysłać je na adres: Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań, aby uzyskać zwrot kaucji za to urządzenie. Od 1 października 2021 r. aby uzyskać zwrot kaucji należy przesłać zdjęcie urządzenia najlepiej w formacie *.jpg z widocznym i czytelnym numerem seryjnym na adres info@viatoll.pl lub kontakt@etoll.gov.pl.</p>
 • <p>Aby uzyskać zwrot środków zgromadzonych na koncie viaTOLL należy złożyć wniosek o zwrot lub o przeksięgowanie środków do e-TOLL (zwrot salda, kaucji za OBU i zabezpieczenia pieniężnego). Możesz to zrobić do 30 września 2022 r. Po tym terminie, wszelkie środki pozostałe na twoim koncie w viaTOLL oraz kaucja zostaną przekazane do Krajowego Funduszu Drogowego.</p>
 • <p>Jeśli przechodzisz z viaTOLL do e-TOLL możesz złożyć dyspozycję przeksięgowania środków zgromadzonych w viaTOLL do e-TOLL. Pamiętaj aby takiej operacji dokonać do 30 września 2022 r. Po tym terminie twoje środki zostaną przekazane do Krajowego Funduszu Drogowego.</p>
 • <p>Od 1 października 2021 r. jedynym systemem poboru opłat drogowych w Polsce jest system e-TOLL. Aby uiszczać opłaty w tym systemie należy zarejestrować się online na etoll.gov.pl lub stacjonarnie w sieci Miejsc Obsługi Klienta e-TOLL lub za pośrednictwem opertorów kart flotowych.<br />Jednocześnie zachęcamy do zamknięcia aktywnych umów w systemie viaTOLL, zwrotu urządzenia viaBOX i odzyskania kaucji, rozliczenia środków znajdujących się na koncie viaTOLL. Na rozliczenie środków użytkownicy mają na to czas do 30 września 2022 r.</p>
 • <p>Po 30 września 2021 r. w przypadku braku uiszczania opłat w systemie e-TOLL, przejazd po drogach płatnych będzie stanowić naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 Ustawy o drogach publicznych, co w efekcie wiązać się będzie z nałożeniem kary pieniężnej, z wyłączeniem przypadków określonych w ustawie o drogach publicznych.</p>
 • <p>Wszystkie zwroty będą następowały tym samym sposobem płatności, którym dana płatność została dokonana przez Użytkownika. Jeżeli nie ma możliwości dokonania zwrotu tą samą metodą wówczas zwrot zostanie dokonany na wskazany przez użytkownika rachunek bankowy. W celu zwrotu środków należy złożyć wniosek w Internetowym Koncie Klienta lub wypełnić formularz wyrejestrowania z systemu e-TOLL i przesłać go na adres kontakt@etoll.gov.pl lub złożyć w jednym z Miejsc Obsługi Klienta.</p>
 • <p>Podczas rejestracji pojazdu należy wybrać urządzenie OBU lub urządzenie ZSL dostępne w sieci dystrybucji. Należy również pamiętać o aktywacji wybranego urządzenia. W przeciwnym razie opłaty nie będą naliczane.</p>
 • <p>Urządzenie można przenosić między pojazdami, ale po wcześniejszym przypisaniu danego urządzenia do przenoszonego pojazdu. W przeciwnym razie kierowcy grozi kara administracyjna.</p>
 • <p>Urządzenia GPS służące do przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL oraz do wnoszenia opłat w tym systemie można nabyć na zasadach wolnorynkowych w sieci dystrybucji wyłącznie tych operatorów OBU/ZSL, którzy z wynikiem pozytywnym przeszli testy i uzyskali zgodę na dopuszczenie do systemu e-TOLL. Lista dopuszczonych operatorów i typów urządzeń dostępna w zakładce:</p> <ul> <li><a data-udi="umb://document/22eeae4075de43ada201fd7da99e44a6" href="/ciezarowe/system-e-toll/urzadzenia/obu/" title="OBU">operatorzy OBU</a></li> <li><a data-udi="umb://document/a3d8d898f7ae4f89b3dcb5147e327e0c" href="/ciezarowe/system-e-toll/urzadzenia/zsl/" title="ZSL">operatorzy ZSL</a></li> </ul>
 • <p>Urządzenia viaBOX przekazujące dane do systemu viaTOLL z wykorzystaniem technologii radiowej DSRC nie są kompatybilne z systemem e-TOLL, który oparty jest o zupełnie inną technologię, tj. technologię satelitarną. Aby móc przekazywać dane geolokalizacyjne i wnosić opłaty drogowe w e-TOLL za pomocą urządzenia pokładowego należy skorzystać wyłącznie z urządzenia dystrybuowanego przez operatorów dopuszczonych do systemu e-TOLL Lista operatotów i ich urządzeń jest dostępna w zakładkach:</p> <ul> <li><a data-udi="umb://document/22eeae4075de43ada201fd7da99e44a6" href="/ciezarowe/system-e-toll/urzadzenia/obu/" title="OBU">operatorzy OBU</a></li> <li><a data-udi="umb://document/a3d8d898f7ae4f89b3dcb5147e327e0c" href="/ciezarowe/system-e-toll/urzadzenia/zsl/" title="ZSL">operatorzy ZSL</a></li> </ul>
 • <p>Ze względu na zmianę struktury danych oraz zmiany w stosowanej technologii – automatyczna migracja danych z viaTOLL do e-TOLL nie jest możliwa. Nie mniej jednak rejestracja w systemie e-TOLL jest procesem prostym i nie wymaga podania wielu danych. W przypadku użytkowników polskich dane o pojazdach mogą zostać automatycznie zaciągnięte z CEPIK co znacznie skraca proces przypinania pojazdu do konta.</p>
 • <p>Internetowe Konto Klienta (IKK) to samoobsługowy serwis dedykowany do obsługi konta w systemie e-TOLL. Za pośrednictwem IKK możesz zarejestrować się w systemie e-TOLL, skonfigurować kluczowe parametry usług, w celu dostosowania ich do swoich potrzeb oraz:<br />• założyć konta rozliczeniowe do których określisz sposób finansowania przejazdów<br />• zarejestrować pojazdy i powiązać je z preferowanym urządzeniem (aplikacja mobilna, OBU, ZSL)<br />• zarządzać finansami, doładować saldo lub też opłacić notę obciążeniową<br />• dodawać innych użytkowników, którzy zgodnie z nadanymi uprawnieniami pomogą w obsłudze konta w systemie e-TOLL<br />• sprawdzić wykonane przejazdy w systemie e-TOLL i zweryfikować dokonywane opłaty</p>