Kontrola prawidłowości uiszczania opłaty

  • <p>W wybranych lokalizacjach w sieci dróg objętych obowiązkiem uiszczenia opłaty elektronicznej zostały zainstalowane urządzenia i systemy służące do kontroli prawidłowości wnoszenia opłat. Uzupełnieniem stacjonarnych punktów kontrolnych są urządzenia instalowane czasowo w dowolnym miejscu w sieci dróg płatnych oraz na pojazdach. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej GITD nakłada na adresata sankcji karę administracyjną. Kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej jest realizowana także przez inspektorów GITD i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, z wykorzystaniem urządzeń i systemów zainstalowanych w pojazdach wykorzystywanych do kontroli mobilnej. Bardziej szczegółowy opis kontroli znajduje się w zakładce Kontrola uiszczania opłaty na stronie <a data-udi="umb://document/a0304302653144f0a415c31ca4768c07" href="/ciezarowe/system-e-toll/kontrola/" title="Kontrola">etoll.gov.pl.</a></p>
  • <p>Jeżeli w czasie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL, Główny Inspektor Transportu Drogowego lub funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej stwierdzą, że kierujący pojazdem podał nieprawidłowe dane, mogą nałożyć karę administracyjną.</p>