Inne

  • <p>Jednym z głównych celów wprowadzenia nowego systemu poboru opłat drogowych e-TOLL jest usprawnienie i udrożnienie transportu na polskich drogach.<br />System e-TOLL to rozwiązanie oparte na technologii geolokalizacji oraz wykorzystujące m.in. darmowe mobilne narzędzia do rejestracji i rozliczania przejazdów po płatnych drogach lub odcinkach dróg. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań system e-TOLL przyczynia się do poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu na polskich drogach.</p>