Infolinia e-TOLL

Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta to całodobowa infolinia świadcząca pomoc użytkownikom systemu e-TOLL. Infolinia działa pod numerem:

  • +48 22 24 337 77 - numer płatny dedykowany użytkownikom z Polski i z zagranicy – opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Udzielamy informacji w językach:

  • polskim
  • angielskim
  • niemieckim
  • rosyjskim

Przyjmujemy zgłoszenia na adres korespondencyjny e-TOLL Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa oraz na adres poczty elektronicznej kontakt@etoll.gov.pl

Konsultanci Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta pomagają w następujących sprawach:

Temat

Typ sprawy

Jak możemy pomóc

Reklamacje

 

Złożenie reklamacji

Konsultant wyjaśni wątpliwości, a w sytuacji kiedy będą potrzebne dodatkowe informacje, założy zgłoszenie w celu wyjaśnienia sprawy przez właściwych specjalistów

 

Weryfikacji statusu złożonej reklamacji

Konsultant zweryfikuje aktualny status realizacji reklamacji i poinformuje o możliwych dalszych krokach w celu wyjaśnienia sprawy

Informacje na temat e-TOLL

Informacje o sieci dróg płatnych

Konsultant wskaże na jakich drogach pobierana jest opłata oraz gdzie znajdują się Miejsca Obsługi Klienta, w których można również załatwić sprawy związane z e-TOLL

Rejestracja

Konsultant wyjaśni w jaki sposób można zarejestrować się w systemie e-TOLL i jakie dokumenty będą do tego potrzebne. W razie potrzeby udzieli niezbędnego wsparcia w rejestracji z wykorzystaniem Internetowego Konta Klienta

Obsługa Internetowego Konta Klienta

Konsultant wskaże jakie sprawy można załatwić samodzielnie online poprzez Internetowe Konto Klienta. W razie potrzeby przeprowadzi przez wszystkie kroki niezbędne do załatwienia sprawy

Stawki i wyliczenie opłat

Konsultant udzieli informacji dotyczących obowiązujących stawek opłaty dla wybranego pojazdu i rodzaju drogi, a także wyliczy przewidywany koszt przejazdu na wskazanej trasie

Obsługa urządzeń pokładowych

Konsultant wyjaśni w jaki sposób dodać urządzenie pokładowe do systemu e-TOLL, a także wyjaśni zasady jego działania (dot. wyłącznie urządzeń nabytych w punktach e-TOLL)

Strona internetowa e-TOLL

Konsultant podpowie gdzie można znaleźć ważne informacje dotyczące e-TOLL, jak również pomoże w obsłudze narzędzi interaktywnych, tj. mapy sieci dróg płatnych i wyszukiwarki MOK, a także kalkulatora opłat i kalkulatora gwarancji

Obsługa konta klienta

Sprawdzenie salda

Konsultant udzieli informacji o środkach na kontach rozliczeniowych lub w przypadku konta z odroczoną płatności jaki procent zabezpieczenia pozostał do wykorzystania

Noty obciążeniowe i opłaty

Konsultant sprawdzi i wyjaśni wątpliwości dotyczące wystawionych not obciążeniowych oraz naliczonych transakcji

Zmiana danych

Konsultant może zmienić dane kontaktowe i parametry komunikacyjne, np. ustawienia powiadomień lub newslettera

Modyfikacja parametrów zarejestrowanych pojazdów lub urządzeń pokładowych

Konsultant aktywuje/dezaktywuje konta pojazdów w celu zablokowania lub aktywowania poboru opłaty. Zmodyfikuje powiązanie urządzenia pokładowego z kontem pojazdu, w przypadku korzystania z niego w innym pojeździe

Zarządzanie użytkownikami konta klienta

Konsultant udzieli informacji na temat użytkowników konta klienta oraz zmodyfikuje ich dostępy