• Kalkulator wysokości zabezpieczenia 2024
Strona główna

Kalkulator wysokości zabezpieczenia 2024

W związku z tym, że od 1 stycznia 2024 r. zmianie ulegną stawki opłaty za przejazd po płatnych odcinkach dróg dla pojazdów ciężkich, tj. tzw. opłaty elektronicznej, już dziś oblicz kwotę swojego zabezpieczenia w Kalkulatorze wysokości zabezpieczenia na 2024 rok, który znajduje się poniżej.

 Przed ustanowieniem zabezpieczenia należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi zabezpieczenia płatności.

Jeśli posiadasz zarówno pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz autobusy, kwotę zabezpieczenia oblicz oddzielnie dla każdej z grup pojazdów. Przy rejestracji pojazdów przedstaw dokument na łączną kwotę zabezpieczenia.

Jak obliczyć kwotę wymaganego zabezpieczenia

  1. Podziel pojazdy w swojej flocie na grupy według:
    • dopuszczalnej masy całkowitej (od 3,5 do 12 ton, powyżej 12 ton, autobusy),
    • klasy emisji spalin (Euro 0-6).
  2. Wpisz dane pierwszej grupy pojazdów do kalkulatora (muszą być zgodne z podanymi podczas rejestracji).
    • Pamiętaj o prawidłowym oszacowaniu ilości kilometrów, które twoje pojazdy pokonują w ciągu 45 dni po sieci dróg płatnych. Minimum dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów wynosi 2000 kilometrów.
  3. Dodaj kolejne grupy pojazdów za pomocą przycisku „Dodaj kolejny”.
  4. Kwota gwarancji wyliczy się automatycznie.

Kalkulator wysokości zabezpieczenia 2024

Jak wyliczamy minimalną kwotę zabezpieczenia

Minimalna kwota wniesionego zabezpieczenia jest wyliczana zgodnie z poniższym wzorem:

Z = S x R x 1,3 

Gdzie:

Z - minimalna kwota zabezpieczenia w odniesieniu do jednego pojazdu,
S - przewidywana liczba przejechanych kilometrów (nie niższa niż 2000 kilometrów) w ciągu 45 dni w odniesieniu do jednego pojazdu, po drogach krajowych lub ich odcinkach, na których pobierana jest opłata elektroniczna, 
R - stawka opłaty elektronicznej dla danego pojazdu za jeden kilometr, ustalona w przepisach wydanych na podstawie ustawy.

Wzory dokumentów zabezpieczenia (gwarancji/ poręczeń) dostępne są w zakładce Formularze i wzory dokumentów.


Ministerstwo FinansówKrajowa Administracja Skarbowa

Infolinia e-TOLL

+48 22 24 337 77

Formularz zgłoszeniowy

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie etoll.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.