Dla użytkownika EETS

Użytkownicy EETS

Dzięki usłudze EETS użytkownikom dróg wystarczy jedno urządzenie, za pomocą którego będą mogli uiszczać opłaty za przejazd po drogach objętych elektronicznym poborem opłat na terenie Unii Europejskiej.

  • Jedna umowa
  • Jedno urządzenie pokładowe, tzw. OBU
  • Jedno konto użytkownika

Wysokość opłaty elektronicznej pobieranej w systemie e-TOLL przez Szefa KAS i wszystkich dostawców usługi EETS jest taka sama. Obsługa użytkowników systemu e-TOLL leży po stronie dostawcy EETS, z którym użytkownik zawarł umowę.

Jak skorzystać z usługi EETS?

Aby skorzystać z usługi dostawcy EETS, konieczny jest bezpośredni kontakt z jego oddziałem lub postępowanie zgodnie z informacjami zawartymi stronie internetowej dostawcy EETS pod adresem: www.telepass.com/en/truck.

Pierwszym, akredytowanym dostawcą EETS w Polsce na obszarze poboru opłat przez Szefa KAS jest firma Telepass S.p.A.. Wkrótce usługę będzie można nabyć także u innych dostawców.

Informacje o dostawcach EETS zarejestrowanych w Polsce dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem: Krajowy Elektroniczny Rejestr Obszarów EETS i Dostawców EETS - Ministerstwo Infrastruktury - Portal Gov.pl (www.gov.pl).