Informace pro provozovatele OBU a ZSL

Zařízení ZSL a OBU budou na základě komerčních podmínek zajišťovat subjekty poskytující služby dopravním společnostem, tzv. provozovatelé OBU a ZSL. Data ze zařízení OBU a ZSL budou do systému přenášena dle pravidel uvedených v dokumentu: Technické požadavky na přenos geolokačních údajů nezbytných pro elektronický výběr mýtného pro provozovatele OBU a ZSL. Před připojením k systému musí provozovatel úspěšně absolvovat integrační testy.

Ministerstvo Financí rovněž zveřejnilo dokument (ke stažení v níže uvedených materiálech), který upřesňuje způsob jejich provedení: Informace o provádění integračních testů pro provozovatele OBU a ZSL.

Integrační dokumentace má umožnit provozovatelům OBU a ZSL zahájit práce na přípravě zařízení pro přenos dat do systému elektronického mýtného KAS.

Informace o zveřejněných dokumentech získáte na adrese: operatorzyOBUZSL@mf.gov.pl.

*anglické verze přiložených materiálů je pouze pomocná, polská verze je hlavní.

Raport Z Przejazdów V011

Raport Template V011

Instrukcja Dopuszczenia V5

Instruction For Admittance V5

Technical requirements and rules of transferring geo-location data necessary to collect the electronic amount for the OBU and ELS Operators v.7.3

Technical requirements of transferring geo-location data necessary to collect the electronic amount for the OBU and ELS Operators

Informacja Na Temat Sposobu Przeprowadzania Testów Integracyjnych Dla Operatorów V6.1

Information On The Means Of Conducting Integration Tests For OBU And ZSL