Kontrola řádné úhrady elektronického mýtného

Kontrola řádné úhrady elektronického mýtného v systému e-TOLL se provádí podle ustanovení zákona o veřejných silnicích ze dne 21. března 1985. Hlavní Inspektor Silniční Dopravy je oprávněn kontrolovat správnost elektronické platby mýtného, včetně kontroly mobilního zařízení používaného ve vozidle, vnějšího lokalizačního systému a palubního zařízení s využitím technologií satelitního určování polohy a přenosu dat, jakož i ukládat a vybírat pokuty. Kontrolu řádného placení elektronického mýtného, včetně kontroly mobilního zařízení používaného ve vozidle, vnějšího lokalizačního systému a palubního zařízení s využitím technologií satelitního určování polohy a přenosu dat, mohou při plnění svých zákonných úkolů provádět také příslušníci Celní a Finanční správy

Cílem kontroly řádného placení elektronického mýtného je spravedlivý přístup k uživatelům, kteří jsou povinni platit elektronické mýtné za průjezd po státních silnicích, a zajištění příjmů z elektronického mýtného do Státního Silničního Fondu, které jsou nezbytné pro výstavbu a údržbu státních silnic.

Pokud je na základě kontroly zjištěno porušení ustanovení zákona o pozemních komunikacích, co se týče elektronického mýtného, uloží hlavní inspektor silniční dopravy majiteli, držiteli nebo uživateli vozidla nebo účastníkovi silničního provozu, který není majitelem, držitelem nebo uživatelem vozidla, správní pokutu. Správní pokuta může být řidiči uložena také v případě, že do zařízení zadá nesprávné údaje o kategorii vozidla.

 

Porušení podléhající uložení správní pokuty podle článku ze zákona ze dne 21. března 1985 o veřejných komunikacích.

Výše správní pokuty podle článku ze zákona ze dne 21. března 1985 o veřejných komunikacích.

Čl. 13 odst. 1 bod 3:

 

Porušování povinnosti úhrady elektronického mýtného za průjezd po státních komunikacích soupravy vozidel o celkové povolené hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, která se skládá z osobního automobilu o celkové povolené hmotnosti nepřevyšující 3,5 tuny a přívěsu.

 

Čl. 13k odst. 1 bod 1:

 

 

 

500 zł

Čl. 13 odst. 1 bod 3:

 

Porušení povinnosti úhrady elektronického mýtného za průjezd vozidel s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 tuny nebo jízdní soupravy složené z motorového vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a přívěsu nebo návěsu, včetně autobusů, bez ohledu na jejich nejvyšší povolenou hmotnost, po státních komunikacích.

 

Čl. 13 odst. 1 bod 2:

 

 

 

 

1 500 zł

Čl. 13i odst. 4a

 

Nezadání správných údajů o kategorii vozidla do mobilního zařízení, externího lokalizačního systému nebo palubní jednotky v případě jízdní soupravy s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny, která se skládá z osobního automobilu s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny a přípojného vozidla.

 

Čl. 13k odst. 3 bod 1

 

 

 

250 zł

Čl. 13i odst. 4a

 

Nezadání správných údajů o kategorii vozidla do mobilního zařízení, externího lokalizačního systému nebo palubní jednotky v případě vozidel s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny nebo jízdní soupravy složené z motorového vozidla s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny a přívěsu nebo návěsu nebo jízdní soupravy složené z vozidla s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny, které není osobním automobilem a přívěsem.

 

Čl. 13k odst. 3 bod 2

 

 

 

 

750 zł

Čl. 13i odst. 4b

 

Nesprávné používání mobilního zařízení, vnějšího lokalizačního systému nebo palubní jednotky, pokud vede k nedostatečné úhradě elektronického mýtného za soupravu vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, která se skládá z osobního automobilu s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny a přívěsu.

 

Čl. 13k odst. 3 bod 1

 

 

 

250 zł

Čl. 13i odst. 4b

 

Nesprávné použití mobilního zařízení, externího lokalizačního systému nebo palubní jednotky, pokud vede k nedostatečné úhradě mýtného za vozidlo s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny nebo za jízdní soupravu s maximální povolenou hmotností vyšší než 3 tuny, 5 tun a přívěsu nebo návěsu, včetně autobusů, bez ohledu na jejich největší povolenou hmotnost, nebo jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti převyšující 3,5 tuny, která se skládá z vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3,5 tuny, které není osobním automobilem, a přívěsem.

 

Čl. 13k odst. 3 bod 2

 

 

 

 

 

750 zł

Čl. 13ia odst. 1

 

Nezaregistrování vozidla nebo jízdní soupravy s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny v elektronické evidenci mýtného. Správní pokuta se neukládá, pokud je mýtné placeno elektronicky pomocí služby EETS.

 

Čl. 13k odst. 2a

 

 

1 500 zł

Čl. 13ia odst. 1

 

Nepřihlášení vozidla do elektronického registru plátců mýtného účastníkem silničního provozu, který není majitelem, držitelem nebo uživatelem vozidla a který přihlásil pouze osobní automobily s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny.

 

Čl. 13k odst. 8c

 

 

500 zł

Čl. 13ia odst. 5 bod 1, čl. 13ia odst. 5 bod 2, čl. 13ib odst. 1 bod 2

 

Zadání nesprávných údajů o vlastníkovi, držiteli nebo uživateli vozidla do evidence elektronických poplatníků.

 

Čl. 13k odst. 2b  bod 1

 

 

500 zł

Čl. 13ia odst. 5 bod 1, art. 13ia odst. 5 bod 2, art. 13ib odst. 1 bod 2

 

Uvedení nesprávných údajů o vlastníkovi, držiteli nebo uživateli vozidla, který je účastníkem silničního provozu, a není majitelem, držitelem nebo uživatelem vozidla a v registru elektronických poplatků má nahlášeny pouze osobní automobily s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny.

 

Čl. 13k odst. 8c

 

 

500 zł

Čl. 13ia odst. 5 bod 3, art. 13ib odst. 1 bod 1, art. 13ib odst. 1 bod 3

 

Uvedení do registru elektronických poplatníků nesprávných údajů o vozidle nebo jízdní soupravě a referenčního čísla zařízení používaného na vozidle

 

Čl. 13k odst. 2b  bod 2

 

 

1 500 zł

Čl. 13ia odst. 5 bod 3, art. 13ib odst. 1 bod 1, art. 13ib odst. 1 bod 3

 

Uvedení do registru plátců elektronického mýtného nesprávných údajů o vozidle nebo jízdní soupravě a referenčního čísla zařízení použitého ve vozidle účastníkem silničního provozu, který není majitelem, držitelem nebo uživatelem vozidla a který v registru ohlásil pouze osobní automobily o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3,5 tuny.

 

Čl. 13k odst. 8c

 

 

 

500 zł

Čl. 13ia odst. 7

 

Neuvedení v registru elektronických poplatníků digitálních e-kopii:

1) dokumenty potvrzující údaje o motorovém vozidle, pokud tyto údaje nebyly nahlášeny do centrálního registru vozidel.

2) potvrzení o zaplacení zabezpečení v hotovosti nebo dokument potvrzující podání zabezpečení (v případě úhrady s odloženou splatností)

 

Čl. 13k odst. 2c 

 

 

 

 

1 000 zł

Čl. 13ia odst. 7

 

Neuvedení v registru elektronických poplatníků digitálních e-kopii:

1) dokumenty potvrzující údaje o motorovém vozidle, pokud tyto údaje nebyly nahlášeny do centrálního registru vozidel.

2) potvrzení o zaplacení zabezpečení v hotovosti nebo dokument potvrzující zadání zabezpečení (v případě úhrady s odloženou splatností)

 

účastníkem silničního provozu, který není majitelem, držitelem nebo uživatelem vozidla a má registrovány pouze osobní automobily s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny.

 

Čl. 13k odst. 8c

 

 

 

 

 

 

500 zł

Čl. 13ia odst. 10, art. 13ib odst. 2

 

Neaktualizace údajů obsažených v elektronickém registru úhrad mýtného ze strany majitele, držitele, uživatele vozidla nebo účastníka veřejného provozu na pozemních komunikacích, který není majitelem, držitelem nebo uživatelem vozidla.

 

Čl. 13k odst. 2d

 

 

1 000 zł

Čl. 13ia odst. 10, art. 13ib odst. 2

 

Neaktualizace údajů obsažených v elektronické evidenci plátců mýtného ze strany účastníka silničního provozu, který není vlastníkem, držitelem nebo uživatelem vozidla a má v evidenci pouze osobní automobily s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny.

 

Čl. 13k odst. 8c

 

 

 500zł

Na majitele, držitele, uživatele vozidla nebo na účastníka silničního provozu, který není majitelem, držitelem nebo uživatelem vozidla, se může vztahovat nejvýše jedna pokuta za jednotlivé přestupky týkající se konkrétního motorového vozidla:

  • porušení povinnosti zaplacení elektronického poplatku
  • nesprávné použití mobilního zařízení, externího lokalizačního systému nebo palubní jednotky, pokud tím vznikne nedoplatek
  • neregistrování vozidla nebo jízdní soupravy o maximální povolené hmotnosti vyšší než 3,5 tuny v registru plátců mýtného
  • nesprávné zapsání vozidla, jízdní soupravy nebo referenčního čísla zařízení použitého na vozidle do registru poplatníků elektronického mýtného.
  • nezahrnutí v registru plátců elektronického mýtného digitálních kopií: dokladů potvrzujících údaje o motorovém vozidle, pokud tyto údaje nebyly nahlášeny do centrálního registru vozidel, a také potvrzení o zaplacení zabezpečení v hotovosti nebo dokument potvrzující zadání zabezpečení (v případě úhrady s odloženou splatností)
  • neaktualizování údajů obsažených v rejstříku elektronických plátců mýtného

zjištěné během jednoho dne.

Na řidiče motorového vozidla nemůže být uložena více než jedna pokuta za zadání nesprávných údajů o kategorii vozidla do mobilního zařízení, externího lokalizačního systému nebo palubního zařízení nalezeného během jednoho 24hodinového období.

Za 24hodinové období se považuje doba od 0:00 do 24:00 daného dne.

Finanční pokuty za porušení povinnosti uhradit elektronické mýtné v režimu platby předem se neuloží, pokud byly do Systému Elektronického mýtného KAS poskytnuty geolokační údaje a majitel, držitel nebo uživatel vozidla uhradil elektronické mýtné do 3 dnů ode dne ukončení jízdy. Informace o výši nezaplaceného elektronického mýtného jsou k dispozici v systému elektronického výběru mýtného KAS.

V případě podezření protiprávního jednání, které může vést k uložení peněžité pokuty, ze strany zahraničního subjektu, který má sídlo nebo bydliště v zemi, s níž Polsko není vázáno dohodou nebo smlouvou o spolupráci při vzájemném vymáhání pohledávek nebo možnost vymáhání pohledávek nevyplývá přímo z mezinárodního práva a právních předpisů této země, osoba provádějící kontrolu vybere kauci ve výši odpovídající předpokládané správní pokutě.

Řidič vozidla může být potrestán pokutou uloženou formou blokové pokuty v případě porušení ustanovení zákona o pozemních komunikacích. Právo ukládat a vybírat pokuty mají inspektoři Silniční Dopravní Inspekce a funkcionáři Celní a Finanční Správy.

Přestupek, který se trestá pokutou, spolu s článkem zákona ze dne 21. března 1985 o veřejných komunikacích.

Výše pokuty spolu s článkem ze zákona o veřejných silnicích.

Čl. 13i odst. 4aa

Čl. 13ic odst. 1

 

Zjištění v průběhu kontroly, že není splněna povinnost zajistit správné fungování mobilního zařízení nebo palubní jednotky se softwarem, bude na řidiče motorového vozidla uvalena pokuta formou pokutového bloku. V případě zjištění přerušení signálu satelitního určování polohy nebo přenosu dat na dobu delší než 15 minut je řidič motorového vozidla povinen neprodleně zastavit na nejbližším parkovišti, parkovacím ostrůvku nebo neprodleně opustit silnici, na které se vybírá elektronické mýtné. Řidič může zahájit jízdu po silnici, na které se vybírá elektronické mýtné, jakmile je obnoven signál satelitního určování polohy nebo přenos dat.

 

Ustanovení se neuplatňuje, pokud není k dispozici Elektronický Systém Výběru Mýtného KAS.

Čl. 13 na odst. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 zł 

Čl. 13 naa odst. 1

 

Zjištění během kontroly:

1) zakryté nebo zdobené registrační značky nebo

2) na přední nebo zadní straně značky, nápisy nebo předměty, které zhoršují čitelnost těchto tabulí, nebo

3) registrační značky připevněné na vozidle na jiných místech, než jsou k tomu určena.

pro řidiče jízdní soupravy o celkové povolené hmotnosti převyšující 3,5 tuny nebo jízdní soupravy složené z motorového vozidla o celkové povolené hmotnosti převyšující 3,5 tuny a přívěsu nebo návěsu, včetně autobusů, bez ohledu na jejich povolenou hmotnost, nebo jízdní soupravy o celkové povolené hmotnosti převyšující 3,5 tuny složené z vozidla o celkové povolené hmotnosti nepřevyšující 3,5 tuny, které není osobním automobilem, a přívěsu.

Čl. 13 naa odst 1

 

 

 

 

 

1 500 zł

Čl. 13 naa odst. 2

 

Zjištění během kontroly:

1) zakryté nebo zdobené registrační značky nebo

2) na přední nebo zadní straně značky, nápisy nebo předměty, které zhoršují čitelnost těchto tabulí, nebo

3) registrační značky připevněné na vozidle na jiných místech, než jsou k tomu určena.

pro řidiče jízdní soupravy o celkové povolené hmotnosti převyšující 3,5 tuny složené z osobního automobilu o celkové povolené hmotnosti nepřevyšující 3,5 tuny a přívěsu.

Čl. 13 naa odst 2

 

 

 

 

 

  500 zł

Čl. 13i odst. 4ab

 

Pokud majitel, držitel nebo uživatel vozidla nevybavil vozidlo řádně fungujícím vnějším lokalizačním systémem, řádně fungující palubní jednotkou nebo mobilní zařízení se softwarem zajišťujícím přenos takových údajů a řidič vozidla neodmítl průjezd.

Čl.  13na odst 1

 

 

 

1 500 zł

Čl. 13 ib odst. 4

 

Nemá-li mobilní zařízení referenční číslo spolu se softwarem externího lokalizačního systému nebo palubního zařízení, a to v situaci, kdy řidič vozidla neodmítl průjezd.

Čl.  13na odst 1

 

 

1 500 zł