Pro uživatele EETS

Uživatelé EETS

Díky službě EETS bude řidičům stačit jedno zařízení, pomocí kterého budou moci platit mýtné na elektronicky zpoplatněných silnicích v celé Evropské unii.

Ikona Jeden

  • Jedna smlouva
  • Jedno palubní zařízení, tzv. OBU
  • Jeden uživatelský účet

Výše elektronického mýtného vybraného v systému e-TOLL přes Ředitele KAS a všechny Poskytovatele EETS je stejné. Odpovědnost za provoz systému e-TOLL nese Poskytovatel EETS, s nímž uživatel uzavřel smlouvu.

Jak využívat službu EETS?

Chcete-li využít služby Poskytovatele EETS, musíte se obrátit přímo na svého Poskytovatele EETS nebo postupovat podle pokynů na webových stránkách Poskytovatele EETS.

V současné době v oblasti výběru mýtného spravované Ředitelem KAS se nenachází žádný poskytovatel EETS, který by poskytoval službu EETS. V současné době probíhá akreditační řízení pro první Poskytovatele EETS. Informace o akreditovaných Poskytovatelích EETS budou umístěny na internetových stránkách KAS v sekci EETS.

Informace o poskytovatelích EETS registrovaných v Polsku jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva Infrastruktury na adrese: Národní elektronický registr oblastí EETS a poskytovatelů EETS - Ministerstvo Infrastruktury - Portál Gov.pl (www.gov.pl).