Pro Poskytovatele EETS

Procedura pro podání žádosti o povolení k poskytování služby EETS v oblasti EETS, kterou řídí Ředitel KAS.

Evropská služba elektronického mýtného (EETS) umožňuje platit mýtné v oblastech s elektronickým mýtným na území Evropské unie pomocí jednoho palubního zařízení, tzv. OBU (On Board Unit), jednoho uživatelského účtu a na základě jedné smlouvy. Využití služby nemá vliv na výši elektronického mýtného, které vybírá správce mýtného - tj. Ředitel Státní daňové správy (Ředitel KAS).

V rámci poskytování služby EETS Poskytovatel EETS poskytne uživateli palubní jednotku pro výběr mýtného, tzv. OBU. Vyúčtování mýtného probíhá mezi uživatelem palubní jednotky a poskytovatelem EETS a mezi poskytovatelem EETS a vedoucím KAS. Poskytování služeb EETS Poskytovatelem EETS je možné po podpisu smlouvy s Vedoucím KAS a provedení procesu autorizace k užívání zařízení OBU v oblasti výběru mýtného EETS, kde Vedoucí KAS vybírá mýtné pomocí Systému elektronického mýtného KAS (e-TOLL).

Podmínky pro zavedení služby EETS byly stanoveny v ustanoveních směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/520 ze dne 19. března 2019 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací o nezaplacení mýtného v Unii a prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/204 ze dne 28. listopadu 2019 o podrobných povinnostech poskytovatelů evropské služby elektronického mýtného, minimálním obsahu informací v oblasti evropské služby elektronického mýtného, elektronických rozhraních, požadavcích na složky interoperability a zrušení rozhodnutí 2009/750/ES.

Oznámení o oblasti EETS stanoví podmínky přístupu do mýtné oblasti EETS, kde vedoucí KAS vybírá mýtné pomocí elektronického mýtného systému KAS (e-TOLL).

Akreditační řízení poskytovatele EETS se zahajuje po podání žádosti na Ministerstvo Financí - Státní Finanční Správu:

Žádost o povolení k poskytování služby EETS v oblasti EETS spolu s požadovanými dokumenty.

 • Kontakt e-mail:
  • EETS@mf.gov.pl
 • Korespondenční adresa:
  • Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa Departament Poboru Opłat Drogowych
   Świętokrzyska 12
   00-916 Warszawa

Materiály ke stažení: